Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Αμπντουλάχ Β΄, Βασιλιά του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών (B9-0039/2020) (ψηφοφορία)
  10.2.Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (ψηφοφορία)
  10.3.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (ψηφοφορία)
  10.4.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (ψηφοφορία)
  10.5.Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (ψηφοφορία)
  10.6.Εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης (B9-0031/2020) (ψηφοφορία)
  10.7.Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (ψηφοφορία)
  10.8.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (A9-0054/2019 - David McAllister) (ψηφοφορία)
  10.9.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (ψηφοφορία)
  10.10.Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης (B9-0031/2020)
  11.3.Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαστρέβλωση της ευρωπαϊκής ιστορίας και μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 16.Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Ουγγαρία (συζήτηση)
 17.Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία (συζήτηση)
 18.Επανάληψη της ποινικής διαδικασίας κατά του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων (συζήτηση)
 19.15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020) (συζήτηση)
 20.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018 (συζήτηση)
 21.Μεταρρύθμιση των γενικών αρχών επιτροπολογίας (συζήτηση)
 22.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1014 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4657 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου