Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 15. jaanuar 2020 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Pidulik istung - Tema Majesteedi Jordaania Hašimiidi Kuningriigi kuninga Abdullah II kõne
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Komisjonide arvuline koosseis (B9-0039/2020) (hääletus)
  10.2.Protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi, Islandi ja Norra vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (hääletus)
  10.3.ELi ja Hiina vaheline lennuteenuste teatavaid aspekte käsitlev leping (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (hääletus)
  10.4.Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (hääletus)
  10.5.Euroopa roheline kokkulepe (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (hääletus)
  10.6.Väljaastumislepingus sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamine ja jälgimine (B9-0031/2020) (hääletus)
  10.7.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (hääletus)
  10.8.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (A9-0054/2019 - David McAllister) (hääletus)
  10.9.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (hääletus)
  10.10.Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Euroopa roheline kokkulepe (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Väljaastumislepingus sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamine ja jälgimine (B9-0031/2020)
  11.3.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Euroopa ajaloo moonutamine ja II maailmasõja mälestamine (temaatiline arutelu)
 16.ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Ungari juhtum (arutelu)
 17.ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Poola juhtum (arutelu)
 18.Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga (arutelu)
 19.Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020) (arutelu)
 20.Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (arutelu)
 21.Komiteemenetluse üldpõhimõtete reform (arutelu)
 22.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1014 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1014 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4657 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika