Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 15. tammikuuta 2020 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Juhlaistunto - Hänen majesteettinsa Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kuninkaan Abdullah II:n puhe
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  10.1.Valiokuntien jäsenmäärät (B9-0039/2020) (äänestys)
  10.2.Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn EU:n sekä Islannin ja Norjan väliseen sopimukseen liitettävä, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskeva pöytäkirja (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (äänestys)
  10.3.EU:n ja Kiinan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (äänestys)
  10.4.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (äänestys)
  10.5.Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (äänestys)
  10.6.Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta (B9-0031/2020) (äänestys)
  10.7.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (äänestys)
  10.8.Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta (A9-0054/2019 - David McAllister) (äänestys)
  10.9.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (äänestys)
  10.10.Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta (B9-0031/2020)
  11.3.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Euroopan historian vääristyminen ja toisen maailmansodan muistaminen (ajankohtainen keskustelu)
 16.Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Unkaria koskevat kuulemiset (keskustelu)
 17.Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa koskevat kuulemiset (keskustelu)
 18.Rikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (keskustelu)
 19.Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (keskustelu)
 20.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018 (keskustelu)
 21.Komiteamenettelyn yleisten periaatteiden uudistaminen (keskustelu)
 22.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1014 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1014 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4657 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö