Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2020. január 15., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 5.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 6.Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (vita)
 7.Az ülés folytatása
 8.Ünnepélyes ülés - Őfelsége II. Abdullah, a Jordán Hásimita Királyság királyának beszéde
 9.Az ülés folytatása
 10.Szavazások órája
  10.1.A bizottságok létszáma (B9-0039/2020) (szavazás)
  10.2.A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (szavazás)
  10.3.Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (szavazás)
  10.4.Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (szavazás)
  10.5.Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (szavazás)
  10.6.A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (B9-0031/2020) (szavazás)
  10.7.2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (szavazás)
  10.8.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (A9-0054/2019 - David McAllister) (szavazás)
  10.9.Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (szavazás)
  10.10.Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
  11.1.Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (B9-0031/2020)
  11.3.2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 13.Az ülés folytatása
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 15.Az európai történelem meghamisítása és a II. világháború emlékezete (vita aktuális kérdésekről)
 16.Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Magyarországról (vita)
 17.Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerintii, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról (vita)
 18.A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása (vita)
 19.A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (vita)
 20.Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (vita)
 21.A komitológia általános elveinek reformja (vita)
 22.A jelenlegi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása: lásd a jegyzokönyvet
 23.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 24.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1014 kb)
 
Viták
Lektorált változat (1014 kb)
 
Viták
Lektorált változat (4657 kb)
Utolsó frissítés: 2020. április 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat