Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2020. gada 15. janvāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants) (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 5.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 6.Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Svinīgā sēde - Viņa Majestātes Jordānijas Hāšimītu Karalistes karaļa Abdullah II uzruna
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Komiteju skaitliskais sastāvs (B9-0039/2020) (balsošana)
  10.2.Protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu, Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (balsošana)
  10.3.Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (balsošana)
  10.4.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (balsošana)
  10.5.Eiropas zaļais kurss (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (balsošana)
  10.6.Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība (B9-0031/2020) (balsošana)
  10.7.2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (balsošana)
  10.8.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (A9-0054/2019 - David McAllister) (balsošana)
  10.9.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (balsošana)
  10.10.Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.Eiropas zaļais kurss (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība (B9-0031/2020)
  11.3.2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 15.Eiropas vēstures sagrozīšana un Otrā pasaules kara atcerēšanās (debates par aktuāliem jautājumiem)
 16.Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu: Ungārijas lieta (debates)
 17.Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu: Polijas lieta (debates)
 18.Čehijas premjerministra kriminālvajāšanas atsākšana saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (debates)
 19.Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā 2020. gadā (debates)
 20.Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā (debates)
 21.Komitoloģijas vispārējo principu reforma (debates)
 22.Šīs sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1014 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (1014 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4657 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika