Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 15 januari 2020 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Plechtige vergadering - Toespraak door Zijne Majesteit Abdoellah II, koning van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Aantal leden van de commissies (B9-0039/2020) (stemming)
  10.2.Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (stemming)
  10.3.Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (stemming)
  10.4.Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (stemming)
  10.5.De Europese Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (stemming)
  10.6.Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK (B9-0031/2020) (stemming)
  10.7.Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (stemming)
  10.8.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (A9-0054/2019 - David McAllister) (stemming)
  10.9.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (stemming)
  10.10.Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.De Europese Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK (B9-0031/2020)
  11.3.Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Vertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede Wereldoorlog (actualiteitendebat)
 16.Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije (debat)
 17.Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Polen (debat)
 18.De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten (debat)
 19.COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (debat)
 20.De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (debat)
 21.Hervorming van de algemene beginselen van de comitéprocedure (debat)
 22.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering : zie notulen
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1014 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (1014 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4657 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid