Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 15 stycznia 2020 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): patrz protokół
 4.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Uroczyste posiedzenie - Wystąpienie Jego Królewskiej Mości Abdullaha II, króla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Skład liczbowy komisji (B9-0039/2020) (głosowanie)
  10.2.Protokół do Umowy między UE a Islandią i Norwegią dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczący dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (głosowanie)
  10.3.Umowa UE–Chiny w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (głosowanie)
  10.4.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (głosowanie)
  10.5.Europejski Zielony Ład (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (głosowanie)
  10.6.Wdrażanie i monitorowanie przepisów o prawach obywateli w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (B9-0031/2020) (głosowanie)
  10.7.Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (głosowanie)
  10.8.Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (A9-0054/2019 - David McAllister) (głosowanie)
  10.9.Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (głosowanie)
  10.10.Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Europejski Zielony Ład (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Wdrażanie i monitorowanie przepisów o prawach obywateli w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (B9-0031/2020)
  11.3.Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 15.Przeinaczanie historii europejskiej i pamięci o II wojnie światowej (debata na aktualny temat)
 16.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Węgier (debata)
 17.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski (debata)
 18.Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów (debata)
 19.Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (debata)
 20.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (debata)
 21.Reforma głównych zasad procedury komitetowej (debata)
 22.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia: patrz protokół
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1014 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1014 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4657 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności