Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 15 ianuarie 2020 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 111, alineatul (2) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 6.Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei (dezbatere)
 7.Reluarea şedinţei
 8.Ședință solemnă - Discursul Maiestății sale Regele Abdullah II, Regele Regatului Hașemit al Iordaniei
 9.Reluarea şedinţei
 10.Votare
  10.1.Componența numerică a comisiilor (B9-0039/2020) (vot)
  10.2.Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (vot)
  10.3.Acordul între Uniunea Europeană și China privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (vot)
  10.4.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (vot)
  10.5.Pactul ecologic european (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (vot)
  10.6.Implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor din Acordul de retragere a Regatului Unit (B9-0031/2020) (vot)
  10.7.Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (vot)
  10.8.Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A9-0054/2019 - David McAllister) (vot)
  10.9.Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (vot)
  10.10.Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Pactul ecologic european (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor din Acordul de retragere a Regatului Unit (B9-0031/2020)
  11.3.Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Reluarea şedinţei
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Denaturarea istoriei europene și memoria celui de-al Doilea Război Mondial (dezbatere pe o temă de actualitate)
 16.Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, în special cazul Ungariei (dezbatere)
 17.Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, cazul Poloniei (dezbatere)
 18.Redeschiderea urmăririi penale în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu abuzul de fonduri UE și potențialul conflict de interese (dezbatere)
 19.COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) (dezbatere)
 20.Activitățile Ombudsmanului European în 2018 (dezbatere)
 21.Reforma principiilor generale ale comitologiei (dezbatere)
 22.Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1014 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (1014 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4657 kb)
Ultima actualizare: 8 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate