Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 15. januára 2020 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Slávnostná schôdza - Prejav jeho veličenstva kráľa Abdalláha II., kráľa Jordánskeho hášimovského kráľovstva
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Počet členov výborov (B9-0039/2020) (hlasovanie)
  10.2.Protokol k dohode medzi EÚ, Islandom a Nórskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (hlasovanie)
  10.3.Dohoda medzi EÚ a Čínou o určitých aspektoch leteckých služieb (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (hlasovanie)
  10.4.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (hlasovanie)
  10.5.Európsky ekologický dohovor (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (hlasovanie)
  10.6.Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva (B9-0031/2020) (hlasovanie)
  10.7.Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (hlasovanie)
  10.8.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (A9-0054/2019 - David McAllister) (hlasovanie)
  10.9.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (hlasovanie)
  10.10.Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Európsky ekologický dohovor (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva (B9-0031/2020)
  11.3.Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Pokračovanie prerušeného rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Prekrúcanie európskych dejín a pripomenutie 2. svetovej vojny (tematická rozprava)
 16.Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods.1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Maďarska (rozprava)
 17.Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska (rozprava)
 18.Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov (rozprava)
 19.COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) - Kunming (2020) (rozprava)
 20.Činnosť európskej ombudsmanky v roku 2018 (rozprava)
 21.Reforma všeobecných zásad komitológie (rozprava)
 22.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania: pozri zápisnicu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1014 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (1014 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4657 kb)
Posledná úprava: 8. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia