Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 15. januar 2020 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 6.Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Slavnostna seja - Nagovor njegovega veličanstva Abdulaha II, kralja Hašemitske kraljevine Jordanije
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  10.1.Številčna sestava odborov (B9-0039/2020) (glasovanje)
  10.2.Protokol k Sporazumu med EU, Islandijo in Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (glasovanje)
  10.3.Sporazum med EU in Kitajsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (glasovanje)
  10.4.Skupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (glasovanje)
  10.5.Evropski zeleni dogovor (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (glasovanje)
  10.6.Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu (B9-0031/2020) (glasovanje)
  10.7.Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (glasovanje)
  10.8.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (A9-0054/2019 - David McAllister) (glasovanje)
  10.9.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (glasovanje)
  10.10.Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Evropski zeleni dogovor (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu (B9-0031/2020)
  11.3.Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 15.Izkrivljanje evropske zgodovine in spomina na drugo svetovno vojno (tematska razprava)
 16.Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Madžarske (razprava)
 17.Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske (razprava)
 18.Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov (razprava)
 19.Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) (razprava)
 20.Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018 (razprava)
 21.Reforma splošnih načel komitologije (razprava)
 22.Sprejetje zapisnika te seje : gl. zapisnik
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1014 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1014 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4657 kb)
Zadnja posodobitev: 8. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov