Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 16. januar 2020 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 3.Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Burundi, navnlig ytringsfriheden
  4.2.Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  6.1.Burundi, navnlig ytringsfriheden (RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020)
  6.2.Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020)
  6.3.Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)
  6.4.Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (B9-0032/2020)
  6.5.COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (B9-0035/2020)
  6.6.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr)
  6.7.Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (B9-0047/2020)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean)
  7.2.Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
  7.3.Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)
  7.4.Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (B9-0032/2020)
  7.5.COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (B9-0035/2020)
  7.6.Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (B9-0047/2020)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Parlamentets mødekalender - 2021 og 2022: se protokollen
 12.3D-printede ulovlige genstande (forhandling)
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger: se protokollen
 15.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56): se protokollen
 16.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57): se protokollen
 17.Andragender (jf. protokollen)
 18.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster: se protokollen
 19.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (482 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2384 kb)
Seneste opdatering: 26. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik