Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 16 stycznia 2020 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 3.Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (debata)
 4.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  4.1.Burundi, w szczególności wolność słowa
  4.2.Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  6.1.Burundi, w szczególności wolność słowa (RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020)
  6.2.Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne (RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020)
  6.3.Sytuacja w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowych władz i prezydium Zgromadzenia Narodowego (przewrót w parlamencie) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)
  6.4.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (B9-0032/2020)
  6.5.Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (B9-0035/2020)
  6.6.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr)
  6.7.Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (B9-0047/2020)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean)
  7.2.Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
  7.3.Sytuacja w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowych władz i prezydium Zgromadzenia Narodowego (przewrót w parlamencie) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)
  7.4.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (B9-0032/2020)
  7.5.Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (B9-0035/2020)
  7.6.Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (B9-0047/2020)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w 2021 i 2022 r.: Patrz protokól
 12.Przedmioty nielegalnie wydrukowane w technice 3D (debata)
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy: Patrz protokól
 15.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu): Patrz protokól
 16.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu): Patrz protokól
 17.Petycje: patrz protokół
 18.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów: Patrz protokól
 19.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (482 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2384 kb)
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności