Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 16 januari 2020 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 3.Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Burundi, särskilt yttrandefriheten
  4.2.Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  6.1.Burundi, särskilt yttrandefriheten (RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020)
  6.2.Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020)
  6.3.Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)
  6.4.Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (B9-0032/2020)
  6.5.COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
  6.6.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr)
  6.7.Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (B9-0047/2020)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean)
  7.2.Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
  7.3.Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)
  7.4.Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (B9-0032/2020)
  7.5.COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
  7.6.Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (B9-0047/2020)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Parlamentets sammanträdeskalender – 2021 et 2022: se protokollet
 12.Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare (debatt)
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 15.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 17.Framställningar: se protokollet
 18.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (482 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (482 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2384 kb)
Senaste uppdatering: 26 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy