Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 29 януари 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Тържествено заседани - Международен ден в памет на жертвите на Холокоста – 75-а годишнина от освобождаването на Аушвиц
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 6.Състав на Парламента: вж. протокола
 7.Състав на политическите групи: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Ред на работа
 16.Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (разискване)
 17.Време за гласуване
  17.1.Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) (гласуване)
 18.Обяснение на вот: вж. протокола
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Възникването на огнище и разпространение на нов коронавирус (разискване)
 22.Правата на коренното население (разискване)
 23.Изменението от 2019 г. на закона за индийското гражданство (разискване)
 24.Извънредното хуманитарно положение на гръцките острови, особено на децата: гарантиране на закрила, преместване и събиране на семейството (разискване)
 25.Стратегия на ЕС за мобилност и транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това (разискване)
 26.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 27.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (article 54 du règlement): вж. протокола
 28.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността): вж. протокола
 29.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 30.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (662 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (662 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3484 kb)
Последно осъвременяване: 15 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност