Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 29. jaanuar 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungi jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Pidulik istung - Rahvusvaheline holokausti mälestuspäev – Auschwitzi vabastamise 75. aastapäev
 4.Istungi jätkamine
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72) (vt protokoll)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79) (vt protokoll)
 11.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 13.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Päevakord
 16.Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine (arutelu)
 17.Hääletused
  17.1.Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) (hääletus)
 18.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 20.Istungi jätkamine
 21.Koroonaviiruse puhang (arutelu)
 22.Põlisrahvaste õigused (arutelu)
 23.India kodakondsusseadus (2019. aasta muudatusettepanek) (arutelu)
 24.Lapsmigrantide pakiline humanitaarolukord Kreeka saartel – kaitse, ümberpaigutamise ja perekonna taasühinemise tagamine (arutelu)
 25.ELi liikuvuse ja transpordi strateegia: 2030. aastani ja pärast seda vajaminevad meetmed (arutelu)
 26.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 27.Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54) (vt protokoll)
 28.Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekute menetlust (kodukorra artikkel 58) (vt protokoll)
 29.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 30.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (662 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (662 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3484 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika