Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 29 januari 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de vergadering
 2.Opening van de vergadering
 3.Plechtige vergadering - Internationale dag voor de herdenking van de Holocaust - 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Samenstelling fracties: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 11.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (debat)
 17.Stemmingen
  17.1.Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) (stemming)
 18.Stemverklaringen: zie notulen
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Uitbraak van het coronavirus (debat)
 22.De rechten van inheemse volkeren (debat)
 23.Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap (debat)
 24.Urgente humanitaire situatie op Griekse eilanden, met name van migrantenkinderen - bescherming, herplaatsing en gezinshereniging waarborgen (debat)
 25.EU-strategie voor mobiliteit en vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna (debat)
 26.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 27.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement): zie notulen
 28.Besluiten om een procedure met gezamenlijke commissievergaderingen in te stellen (artikel 58 van het Reglement): zie notulen
 29.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 30.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (662 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (662 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3484 kb)
Laatst bijgewerkt op: 15 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid