Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 29 stycznia 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie posiedzenia
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Uroczyste posiedzenie ‒ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – 75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 6.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 7.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół
 11.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 13.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Porządek prac
 16.Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (debata)
 17.Głosowanie
  17.1.Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) (głosowanie)
 18.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Ognisko epidemiczne koronawirusa (debata)
 22.Prawa ludów tubylczych (debata)
 23.Nowelizacja indyjskiej ustawy o obywatelstwie w 2019 r. (debata)
 24.Nagląca sytuacja humanitarna na wyspach greckich, zwłaszcza sytuacja dzieci – działania na rzecz ochrony, relokacji i łączenia rodzin (debata)
 25.Strategia UE na rzecz mobilności i transportu: środki niezbędne do 2030 r. i w późniejszym okresie (debata)
 26.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 27.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu): Patrz protokól
 28.Decyzje o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu): Patrz protokól
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 30.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (662 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (662 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3484 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności