Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 29. januára 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného rokovania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Slávnostná schôdza – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – 75. výročie oslobodenia Osvienčimu
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 12.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Program schôdze
 16.Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (rozprava)
 17.Hlasovanie
  17.1.Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) (hlasovanie)
 18.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 20.Pokračovanie prerušeného rokovania
 21.Prepuknutie epidémie spôsobenej koronavírusom (rozprava)
 22.Práva pôvodného obyvateľstva (rozprava)
 23.(Zmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019 (rozprava)
 24.Naliehavá humanitárna situácia na gréckych ostrovoch, najmä situácia detí – zaistenie ochrany, premiestnenia a zlúčenia rodiny (rozprava)
 25.Stratégia EÚ v oblasti mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku 2030 a neskôr (rozprava)
 26.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 27.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 28.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 58 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 29.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 30.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (662 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (662 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3484 kb)
Posledná úprava: 15. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia