Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 30. januar 2020 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens arbejdsprogram 2020 (forhandling)
 3.EU's reaktion på ødelæggelserne som følge af oversvømmelser i Spanien (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  5.1.Parlamentets mødekalender - 2021 (afstemning)
  5.2.Parlamentets mødekalender - 2022 (afstemning)
  5.3.Valgs prøvelse (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) (afstemning)
  5.4.Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (A9-0009/2020 - Irene Tinagli) (afstemning)
  5.5.Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (A9-0011/2020 - Irene Tinagli) (afstemning)
  5.6.Udnævnelse af næstformanden for Den Fælles Afviklingsinstans (A9-0010/2020 - Irene Tinagli) (afstemning)
  5.7.Udnævnelse af den administrerende direktør for for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A9-0008/2020 - Irene Tinagli) (afstemning)
  5.8.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - titandioxid (B9-0071/2020) (afstemning)
  5.9.Universaloplader til mobilt radioudstyr (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) (afstemning)
  5.10.Kønsbestemt lønforskel (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) (afstemning)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt)
  8.2.Parlamentets mødekalender - 2021
  8.3.Parlamentets mødekalender - 2022
  8.4.Universaloplader til mobilt radioudstyr (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020)
  8.5.Kønsbestemt lønforskel (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56): se protokollen
 12.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster: se protokollen
 14.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 15.Hævelse af mødet
 16.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (496 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (496 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2546 kb)
Seneste opdatering: 28. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik