Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (συζήτηση)
 3.Η απόκριση της ΕΕ στις καταστροφικές πλημμύρες της Ισπανίας (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2021 (ψηφοφορία)
  5.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2022 (ψηφοφορία)
  5.3.Έλεγχος της εντολής (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) (ψηφοφορία)
  5.4.Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (A9-0009/2020 - Irene Tinagli) (ψηφοφορία)
  5.5.Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (A9-0011/2020 - Irene Tinagli) (ψηφοφορία)
  5.6.Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (A9-0010/2020 - Irene Tinagli) (ψηφοφορία)
  5.7.Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (A9-0008/2020 - Irene Tinagli) (ψηφοφορία)
  5.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων - διοξείδιο του τιτανίου (B9-0071/2020) (ψηφοφορία)
  5.9.Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) (ψηφοφορία)
  5.10.Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) (ψηφοφορία)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt)
  8.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2021
  8.3.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2022
  8.4.Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020)
  8.5.Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 16.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (496 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (496 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2546 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου