Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 30 stycznia 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Program prac Komisji na 2020 r. (debata)
 3.Reakcja UE wobec zniszczeń wywołanych powodziami w Hiszpanii (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2021 (głosowanie)
  5.2.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2022 (głosowanie)
  5.3.Weryfikacja mandatów (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) (głosowanie)
  5.4.Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (A9-0009/2020 - Irene Tinagli) (głosowanie)
  5.5.Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (A9-0011/2020 - Irene Tinagli) (głosowanie)
  5.6.Mianowanie wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (A9-0010/2020 - Irene Tinagli) (głosowanie)
  5.7.Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) (A9-0008/2020 - Irene Tinagli) (głosowanie)
  5.8.Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin - ditlenek tytanu (B9-0071/2020) (głosowanie)
  5.9.Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) (głosowanie)
  5.10.Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) (głosowanie)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt)
  8.2.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2021
  8.3.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2022
  8.4.Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020)
  8.5.Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu): patrz protokół
 12.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 13.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 14.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 15.Zamknięcie posiedzenia
 16.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (496 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (496 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2546 kb)
Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności