Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 30 januari 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens arbetsprogram 2020 (debatt)
 3.EU:s svar på förödelsen till följd av översvämningarna i Spanien (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  5.1.Parlamentets sammanträdeskalender – 2021 (omröstning)
  5.2.Parlamentets sammanträdeskalender – 2022 (omröstning)
  5.3.Prövning av behörighet (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) (omröstning)
  5.4.Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (A9-0009/2020 - Irene Tinagli) (omröstning)
  5.5.Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (A9-0011/2020 - Irene Tinagli) (omröstning)
  5.6.Utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden (A9-0010/2020 - Irene Tinagli) (omröstning)
  5.7.Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (A9-0008/2020 - Irene Tinagli) (omröstning)
  5.8.Invändning enligt artikel 111.3: Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – titandioxid (B9-0071/2020) (omröstning)
  5.9.Gemensam laddare för mobil radioutrustning (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) (omröstning)
  5.10.Lönegap mellan kvinnor och män (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) (omröstning)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Röstförklaringar
  8.1.Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt)
  8.2.Parlamentets sammanträdeskalender – 2021
  8.3.Parlamentets sammanträdeskalender – 2022
  8.4.Gemensam laddare för mobil radioutrustning (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020)
  8.5.Lönegap mellan kvinnor och män (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 13.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (496 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (496 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2546 kb)
Senaste uppdatering: 28 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy