Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 10. februára 2020 - Štrasburg Prechodná verzia

Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a služieb (rozprava)
MPphoto
 

  Miroslav Radačovský (NI). – Vážený pán predsedajúci, podporujem uznesenie parlamentu týkajúce sa automatizovaných rozhodovacích procesov v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a voľného pohybu a tovaru a služieb.

Smernica rady číslo 85/374 už 35 rokov poskytuje ochranu spotrebiteľa pred škodou spôsobnou chybnými výrobkami a vzhľadom na nové automatizované procesy je veľmi podstatné na novo definovať pojmy ako škoda, výrobok, chyba, kaz výrobku. Je potrebné mať na zreteli, že pri online nákupoch spotrebiteľ priamo nekomunikuje s dodávateľom služby. Zo škodou úzko súvisí zodpovednosť za škodu a predovšetkým otázka dôkazného bremena, pričom zodpovednosť by mala byť objektívna na strane dodávateľa a dodávateľ by mal vždy znášať aj dôkazné bremeno. Aktualizovanie týchto pojmov treba, skut.. aktualizovaniu týchto pojmov treba skutočne venovať náležitú, odborne kvalifikovanú pozornosť a nepodliehať prípadným lobistickým tlakom. Toto je veľmi podstatné pre ochranu spotrebiteľa ako subjektu vždy v slabšom postavení. Je však potrebné zaoberať sa aj novou definíciou pojmov reklamácia, právo na odstúpenie od zmluvy, vrátenie poštovného. Jednoducho pre spotrebiteľa musí byť vždy zrejmé, u ktorého subjektu sa môže aj v prípadnom súdnom spore domáhať svojich spotrebiteľských práv.

 
Posledná úprava: 26. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia