Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 10. februar 2020 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Udvalgenes sammensætning
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Arbejdsplan
 10.Kommissionens forslag om evaluering af den økonomiske styring (forhandling)
 11.Vurdering af Kommissionens forslag om en ændret udvidelsesmetode (forhandling)
 12.Automatiserede beslutningsprocesser: Sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser (forhandling)
 13.SMV'er og bedre regulering (forhandling)
 14.Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur - Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111: EU-listen over projekter af fælles interesse (forhandling)
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (500 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2661 kb)
Seneste opdatering: 27. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik