Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
XML 137k
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

2. Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. – Buongiorno colleghe e colleghi. Saluto la Presidente della Commissione von der Leyen e la ministra della Presidenza di turno.

L'ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla proposta di mandato per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2557(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Nikolina Brnjac, President-in-Office of the Council. – Mr President, following the entry into force of the Withdrawal Agreement and the actual withdrawal of the United Kingdom, we are about to embark on the new phase of negotiations. In order to do so, we obviously need to give a mandate to the Union negotiator. Such a mandate should be put on sound foundations. I would like in this respect to set out a few considerations that should guide us when preparing this mandate.

First of all, given the comprehensive mandate called for by the European Council, the scope of the negotiations is very broad. We cannot therefore afford to delay their start. An early start calls for an early adoption of the mandate.

We intend to do that at the General Affairs Council on 25 February. This time constraint is made all the more stringent by Prime Minister Johnson’s decision not to extend the transition period beyond the end of 2020. Given the broad scope of the mandate, this will require that several strands of negotiations have to proceed in parallel.

This is a negotiating mandate, not the final outcome of the negotiations. Therefore, it cannot spell out in full detail our expected landing zones, our final offers and the trade-offs we may have to contemplate. Adequate negotiating space should be preserved. Besides – and this goes back to my point about unity and time constraints – a very prescriptive mandate would require more time to resolve possibility, diverging interests and priorities. What we should focus on is the Union’s interest in achieving an outcome that is fair and equitable for all Member States and their citizens. Last, we have to factor in the UK red lines. The UK Government’s intention is to discontinue free movement, with an obvious impact on mobility and citizens’ rights, and also to diverge from the Union’s regulatory framework with no less obvious consequences in terms of access to the single market and trade in general.

On the substance of the mandate, regarding the various sectors that should be covered, I think that we largely share the view in the Parliament’s position, as reflected in your draft resolution. This means a fair degree of ambition as compared to the Union’s relationship with other countries. It should be clear, however, that this cannot amount to giving the UK the same benefit as a Member State, especially in the light of its red lines.

But let me focus briefly on more horizontal aspects of the partnership: governance and level playing field. There should be no doubt here. The EU might be prepared to offer an ambitious free trade agreement with significant market access, but this cannot be to the detriment of the competitive position of EU companies, social and health standards, or state aid rules. In other words, the partnership should include wide ranging provisions on a level playing field, based on high standards. This is all the more relevant given the UK’s stated intention to diverge from the European Union. In my view, this is closely linked to the issue of effective dispute settlement enforcement and remedies. There is no point in developing wide ranging level playing field provisions if they cannot be enforced.

I will make two important remarks before closing. First, although we are well aware that the line of the UK’s Government is to put an end to the free movement of persons, we should see to it that the future relationship that we will start to negotiate shortly will be ambitious enough in terms of mobility.

Second, and this is a link to my previous remark, these negotiations will keep both our institutions and the Commission busy for quite some time, but this should not make us forget about the Withdrawal Agreement. We should continue to monitor its thorough implementation. There is therefore once again a shared interest all along the coming negotiations in pursuing the good cooperation that we expected during the Brexit phase.

 
  
MPphoto
 

  Ursula von der Leyen, President of the Commission. – Mr President, it’s just two weeks ago that we bid farewell to our British friends by singing ‘Auld Lang Syne’, and I think it was a most emotional, a very powerful moment in this Parliament: a moment to celebrate the good old times, and I thank you very much for the grace and the kindness of this gesture. This was extraordinary.

Since then, we’ve set our sights on the future of our relations with the United Kingdom, and we will enter these negotiations with the highest ambition. Because good old friends like the UK and us shouldn’t settle for less than this. Prime Minister Johnson said in Greenwich earlier this month that the United Kingdom will, I quote, ‘be a global champion of free trade’. Frankly, this is music to our ears, because at a moment when the rules-based trade system is so challenged, we need our partners to join us in making the system fairer and stronger.

And this is what we Europeans have always fought for over the years: a trade system that is open on one side and that is fair on the other side. Because what do free trade agreements do? Free trade agreements must replace uncertainty with a sound set of rules. They create new markets for small and medium enterprises. Free trade agreements must benefit the people. And this is just the rationale that is behind our trade agreements, for instance with Canada and Japan. They are not just increasing our bilateral exchanges of goods, services, people and ideas. They do that too, but not only. They also raise standards on a broad range of issues, from labour rights to environmental. And this is what makes us proud of them: ask our Japanese friends or ask our Canadian friends. They are glad that we have joined forces to put fairness into our globalised economic system. They are glad that they could join forces with the European Union, because frankly, in today’s world, size does matter – and we have a Single Market of 440 million people. What I just described – this is the ambition we have for our free trade agreement with the United Kingdom.

And when we agreed the Political Declaration with the United Kingdom, we ambitioned zero tariffs and a zero-quota trade relation for all goods: something we have never ever before offered to anybody else. A new model of trade, a unique ambition in terms of access to the Single Market. But of course, this would require corresponding guarantees on fair competition and the protection of social, environmental and consumer standards. In short: this is plain and simply the level playing field.

We are ready to discuss all different models of trade agreement. But all these models, whatever you choose, have one thing in common: they all come not only with rights, but also with obligations for both sides. For example, if we take the Canada model – and this is a model Prime Minister Johnson referred to – of course, our deal with Canada eliminates tariffs on a wide set of goods, but not on all. And of course, our deal with Canada eliminates most quotas, but certainly not all. For instance, there are still quotas on beef and sweetcorn. And of course, we still have our standards that have to be respected.

And honestly, I was a little bit surprised to hear the Prime Minister of the United Kingdom speak about the Australian model. Australia, without any doubt, is a strong and like-minded partner. But the European Union does not have a trade agreement with Australia. We are currently trading on WTO terms. And if this is the British choice, well, we are fine with that, without any question. But in fact, we are just in the moment where we are agreeing with Australia that we must end this situation, and we work on a trade deal with them.

Of course, the UK can decide to settle for less, but I personally believe that we should be way more ambitious. And the Prime Minister’s speech in Greenwich is an encouraging starting point. He recalled everything the United Kingdom has achieved in terms of social protection, climate action, competition rules, and I commend the UK for all of that. Indeed, it is not the time to lower social protection or to be lukewarm on climate action. It is not the time to decrease in terms of competition rules. I have heard ambition in Boris Johnson’s speech: ambition on the minimum wage, ambition on parental payments, and he has an ally in me where that is concerned. I have heard ambition on cutting carbon emissions. Ambition on guaranteeing that our firms are competing in full fairness. This is what we also want. Let us formally agree on these objectives. We can trigger an upward dynamic competition that would benefit both the United Kingdom and the European Union.

To our British friends I say: it’s in our mutual interest. And most importantly, it would be consistent with the values we share – values of openness, values of fairness, values of social justice and free enterprise. These are not only values for the good old times. These are values to stay.

Thank you very much for your attention. I just wanted to inform you that the Task Force is ready to start the negotiations. We’re all set.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  David McAllister, on behalf of the PPE Group. – Mr President, ladies and gentlemen, the resolution on the draft mandate, which we are debating this morning, is the first proof of work of the newly created UK Coordination Group. As the Chair, I would like to thank all members of our group, as well as the involved Committees and the political groups, for their contributions in an extremely short period of time. In my opinion, the result is a very good and balanced resolution only nine days after Michel Barnier presented the Commission’s draft mandate.

Our resolution contains Parliament’s views on the content and on the architecture of a future EU-UK relationship. Let me highlight three main principles of particular importance.

Firstly, the integrity and the correct functioning of our internal market, the customs union and the Four Freedoms must be maintained. Secondly, a third country cannot have the same rights and benefits as a Member State of the EU. And thirdly, a level playing field is an overall priority and precondition for any future agreement. We should not, and we will not, enter a race to the bottom.

As Ursula von der Leyen has pointed out, together with our British friends, we should aim for a partnership that goes well beyond trade and is unprecedented in scope: everything from climate action to data protection, fisheries to energy, transport to space, financial services to security. We are indeed ready to design a new partnership with zero tariffs, zero quotas and zero dumping. However a free trade agreement with the UK will not be equivalent to frictionless trade.

Ladies and gentlemen, besides the negotiations on the future relations, the implementation of the Withdrawal Agreement is of particular importance. This concerns especially citizens’ rights, financial duties on the protocol on Ireland-Northern Ireland.

Our chief negotiator Michel Barnier, whose work is highly appreciated across party lines in the institutions, has already assured us in the UK coordination group’s first meeting to keep Parliament fully informed at all stages of the procedure.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, en nombre del Grupo socialdemócrata queríamos agradecer a la Comisión Europea, y en particular al equipo del señor Barnier, su esfuerzo en la elaboración de las directrices para la negociación del futuro marco de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Con la resolución que este Parlamento se dispone a aprobar, juntos lanzamos un mensaje firme: la ambición de la futura relación dependerá de la voluntad del Gobierno británico de aceptar la conformidad con las normas comunitarias en materia social, laboral, fiscal y medioambiental.

El pasado 1 de febrero el Reino Unido se convirtió formalmente en un país tercero y perdió todos sus derechos políticos. Pero en todo lo demás nada cambiará hasta que termine este periodo transitorio. Tenemos once meses para negociar un complejo acuerdo que defina nuestras relaciones futuras. En la construcción de esta nueva asociación debemos asumir que nada será tan próspero como los derechos y los beneficios de la pertenencia a la Unión Europea.

El Grupo socialdemócrata se ha comprometido a alcanzar un acuerdo integral con el Reino Unido. Sin embargo, cuantas más barreras levante el Gobierno británico, más difícil será lograr un acuerdo ambicioso. Por el contrario, si el Reino Unido tiene la voluntad de mantenerse en un terreno de juego equilibrado como un competidor leal, estaremos en condiciones de ofrecer una asociación que garantice la prosperidad de los ciudadanos y ciudadanas de ambos lados del Canal de la Mancha. Y, para garantizar esta prosperidad, estamos dispuestos a ofrecer un ambicioso acuerdo de libre comercio, sin aranceles ni cuotas, para todos los bienes que entren en el mercado común y otro para los servicios.

Además, si queremos que este beneficio sea real también necesitamos una asociación sólida en materia de cooperación judicial, de seguridad y defensa, de apoyo al orden multilateral, así como abordar cuestiones como la pesca, el transporte, la energía y los servicios financieros.

Pero nuestra oferta no puede hacerse a cualquier precio. Permítanme que sea clara. El Reino Unido tiene que garantizar una competencia leal, autorizar el acceso de las flotas europeas a sus aguas y mantener su compromiso con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto al cumplimiento de sus sentencias. Además, exigiremos que España tenga la última palabra en los debates entre la Unión Europea y el Reino Unido que afecten a Gibraltar, tal y como ha sido ratificado en las directrices de la Comisión.

Nuestro éxito en las negociaciones dependerá de si somos capaces de hacer prevalecer la que ha sido hasta ahora nuestra mejor arma: la unidad. Solo con la Comisión como única interlocutora con el Reino Unido, y con la plena implicación de este Parlamento para la aprobación última, podrá la Unión Europea preservar el nivel de unidad alcanzado hasta ahora. Juntos hemos logrado proteger la integridad del mercado único, la Unión Aduanera y las cuatro libertades —incluyendo la libre circulación de los ciudadanos—.

No olvidemos que nuestro proyecto se articula sobre la base de un compromiso con valores que son exactamente los contrarios a los manifestados por algunos líderes británicos, impregnados de nacionalismo y de una falsa idea de superioridad. Ahora que afrontamos la relación futura, tenemos la obligación de defender los principios democráticos y las libertades fundamentales que han permitido que nuestro proyecto europeo siga adelante.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Loiseau, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, le Royaume-Uni a choisi de quitter l’Union européenne et nous, nous avons choisi de la renforcer. Certains pourraient y voir une contradiction qui rendrait la négociation sur l’avenir de notre relation plus ardue. Je crois qu’il n’en est rien.

Il n’en est rien, parce que nous respectons le choix des Britanniques. Ce choix de sortir non seulement de l’Union européenne, mais aussi du marché unique et de l’union douanière, est un choix assez radical, mais nous le respecterons. Il a des conséquences qui sont loin d’être négligeables et qui changent profondément la relation que nous pouvons bâtir ensemble.

Il n’en est rien, parce qu’une Europe forte est dans l’intérêt du Royaume-Uni. Nous sommes des voisins, des alliés et nous sommes le premier partenaire de Londres en termes d’échanges commerciaux, mais aussi d’échanges humains. La géographie est têtue, les faits sont têtus, et nous devons les regarder en face.

Il n’en est rien, parce que nous avons d’immenses défis à relever ensemble: le changement climatique, le terrorisme, les cyberattaques, les virus se moquent des frontières. Il nous faut inventer de nouvelles manières de les combattre ensemble car séparément, nous serions tous perdants.

Nous sommes prêts à un partenariat étroit, solide, durable avec le Royaume-Uni, mais nous sommes aussi porteurs de convictions fortes auxquelles nous sommes profondément attachés et que le Brexit ne peut remettre en cause. Nous avons des normes élevées pour protéger les consommateurs, pour protéger les travailleurs, pour protéger la vie privée et les données personnelles de nos concitoyens et pour protéger notre planète. Nous ne sommes pas prêts à marchander ce pourquoi nous nous sommes tant battus, ce pourquoi nous continuons à nous battre.

Le projet de mandat que nous soutenons pour la négociation avec le Royaume-Uni est l’illustration de ces convictions fortes qui nous animent; il propose un partenariat sans précédent par son étendue et par son ampleur, à la hauteur de ce qui nous rassemble. Il demande donc en retour des contreparties sans commune mesure avec celles qui figurent dans d’autres accords avec d’autres partenaires de l’Union européenne – parce que le Royaume-Uni n’est pas pour l’Europe le Canada, ni le Japon, ni la Corée du Sud, ni Singapour; il est bien plus proche, bien plus important, bien plus interdépendant. Le Brexit n’a vocation à détruire ni les liens qui unissent nos économies, nos cultures et nos peuples depuis des siècles, ni à détruire la construction européenne.

 
  
MPphoto
 

  Peter Kofod, for ID-Gruppen. – Hr. formand! Briterne er og bør fortsat være vores gode venner, tætteste allierede og nærmeste samarbejdspartnere. Jeg ønsker en aftale med briterne, der klart tilgodeser og respekterer de britiske ønsker om at kunne bestemme mere selv hjemme i nationalstaten, f.eks. over, hvem man ønsker at give adgang til sit eget land eller give adgang til forskellige ydelser.

På samme tid ønsker jeg et stærkt samarbejde med briterne, f. eks på handelsområdet, hvor det er væsentligt hjemme, i mit eget land, i Danmark, for fortsat at kunne holde fast i en af vores tætteste og allerbedste handelspartnere. Faktisk trådte Danmark i sin tid ind i det, der var forløberen for EU, netop fordi vi ønskede at blive ved med at handle med Storbritannien.

Da briterne meldte sig ud, gjorde de det klart, at det ikke var en udmeldelse af verden eller Europa, men at det bare var en udmeldelse af EU-systemet. Det synes jeg på mange måder er sympatisk. Jeg håber, vi kan lave en aftale med briterne, der betyder, at brexit respekteres, samtidig med at vi fortsat kan have et meget tæt partnerskab til glæde og gavn for briterne og for os andre, hvor vi reelt deler interesser og værdier; et samarbejde, der baserer sig på sund fornuft og ønsket om fælles bedste i stedet for nærmest nyreligiøs dyrkelse af EU-føderalisme, hvilket desværre engang imellem kan ske i dette hus.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, deux faits: le premier, c’est que le Royaume-Uni et l’Union européenne sont liés par la géographie. Ça ne risque pas de changer, donc nous avons intérêt à entretenir des relations aussi étroites et aussi amicales que possible. Deuxièmement: tout le monde au Royaume-Uni, loin s’en faut, n’est pas un nationaliste anglais. L’Union européenne compte au Royaume-Uni beaucoup, beaucoup d’amis; ne nous les aliénons pas.

En matière commerciale, a priori, les ambitions de l’Union européenne et du Royaume-Uni sont antagoniques, puisque le Royaume-Uni souhaite un accès maximal au marché européen, mais refuse l’alignement réglementaire qu’exige, de son côté, l’Union européenne.

Je nous invite donc tous à être créatifs en la matière. Je m’explique: en règle générale, les accords de libre-échange sont utilisés par les milieux d’affaires, je veux dire les détenteurs de capitaux, pour forcer un nivellement par le bas des conditions de travail et de rémunération, des normes sociales, environnementales ou fiscales. Nous pourrions nous saisir de l’occasion d’un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni pour faire l’exact inverse.

Aujourd’hui, les législations du Royaume-Uni et de l’Union européenne sont parfaitement alignées dans les domaines de compétence de l’Union européenne, mais donc pas en tout. Dans certains domaines – je pense à la protection de la vie privée, je pense évidemment aux normes sociales – l’Union européenne a des normes plus ambitieuses que le Royaume-Uni. Mais il est d’autres domaines où c’est le Royaume-Uni qui a des normes plus ambitieuses que l’Union européenne – pour certains aspects de la politique environnementale, ou encore en matière de régulation bancaire.

Nous pourrions fixer dans le nouvel accord une règle par laquelle les deux partenaires s’engageraient à appliquer celle des deux normes qui est la plus ambitieuse – et par la plus ambitieuse, j’entends la plus protectrice de la santé, de la vie privée, des conditions de travail et de rémunération, de l’environnement. De la sorte, nous aurions une forme d’émulation vers le haut entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Vous allez me dire que cela ne s’est jamais fait. Eh bien, figurez-vous que je pense que c’est le genre d’accord de libre-échange que beaucoup de nos concitoyens souhaitent aujourd’hui, autrement dit à des lieues de celui que nous allons voter bientôt avec le Viêt Nam.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the EU and Britain have entered a tense year. Time is limited and pressure is mounting to agree on an FTA this year. Formally, the negotiation is aimed at agreeing to a legal set of rules, but there is more to it. There is a mindset that varies on both sides of the Channel.

Every bureaucracy tends to cling to its own rules, awarding them holy status. In that respect the EU bureaucracy is not much different from the mandarins that once ruled the Chinese empire. It regards itself as the centre of the world, and of all wisdom. The British mindset is different. Having been an empire itself, Britain derives cultural self-confidence from the idea that it is still is an empire. The old empire does not want to be run by a possibly new one, so it left.

What are the lessons, Mr President? The EU should not be bitter. Brexit is done and we have to put our citizens first. The EU has to be pragmatic and purpose-driven rather than rules—obsessed; focussed on tangible mutual interests, not on bad feelings. The current British government is the most stable in Western Europe – a big majority for five years. Who else can say that? But it should not overestimate the margins of divide and rule that worked for centuries – but not anymore.

Results will only be attainable through political will: the will to succeed. This – though wordy – resolution is the starting point to negotiate. Mr Barnier, you are an experienced negotiator. I hope you will be able to bridge both mindsets – divided by 30 kilometres of water, but still two worlds apart.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schirdewan, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Bei den Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union geht es eben nicht nur darum, wie die zukünftigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gestaltet sein werden – nein, es geht um viel mehr: Es geht eigentlich um die Zukunft der Europäischen Union und – missverstehen Sie mich nicht, das ist nicht das Endspiel, und die kommenden elf Monate werden auch kein Endspiel werden, aber es kann ein entscheidender game changer sein. Das Ergebnis dieser Verhandlungen wird auch darüber entscheiden, ob die Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder eine Entwicklung außerhalb der Union das attraktivere Entwicklungsmodell ist.

Bislang fehlt in dieser Debatte hier heute ein zentraler Aspekt: Es ist am Ende nicht die Wirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern es sind die Bürgerinnen und Bürger, es sind die sogenannten einfachen Leute, die darüber entscheiden werden, welches das attraktivere Entwicklungsmodell sein wird. Das lehrt uns der Brexit. Das Mandat, das wir hier besprechen, muss deshalb die Interessen der Bevölkerung der Europäischen Union und der britischen Bevölkerung in das Zentrum der Verhandlungen stellen.

Meine Fraktion begrüßt die klaren Aussagen zur Vermeidung von Steuerdumping, zum Schutz von Arbeitnehmerinnenrechten und Arbeitsstandards, zum Verbraucherschutz, zum Umweltschutz. Kein Mensch braucht einen weiteren verschärften Steuerdumpingwettbewerb, kein Mensch will schlechtere Arbeitsbedingungen, außer denen, die davon profitieren, und das sind nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kurz, wir wollen höchste Standards, den Schutz des Friedens in Nordirland und die demokratische Kontrolle des Verhandlungsprozesses. Viele andere Aspekte des Mandats sehen wir jedoch sehr kritisch bis ablehnend, zum Beispiel die Fragen der militärischen Zusammenarbeit, den positiven Bezug auf die NATO, die geheimdienstliche Zusammenarbeit. Wir werden uns im Interesse unserer Wählerinnen und Wähler konstruktiv in den Planungsprozess einbringen, in dem Wissen, dass ein harter Brexit noch immer möglich ist und das in niemandes Interesse ist.

 
  
MPphoto
 

  Christophe Hansen (PPE). – Monsieur le Président, au terme de la phase de transition, le coût du Brexit aura dépassé les contributions cumulées du Royaume-Uni au budget depuis son adhésion, il y a 47 ans. Ce fait ne vient que confirmer la conviction de tous ceux qui disent que le Brexit est une folie du point de vue économique.

Le Royaume-Uni quitte l’Union, mais reste en Europe et restera sans aucun doute l’une des économies les plus dynamiques à nos portes.

En tant que rapporteur de la commission du commerce international, je dis clairement que ce que nous offrons au Royaume-Uni va au-delà de tous les accords de libre-échange conclus à ce jour par l’Union européenne. Nous offrons une relation libre de droits de douane et libre de quotas limitatifs. Ce qu’on demande en contrepartie, c’est une concurrence à armes égales, pour éviter toute course vers le bas en matière réglementaire, fiscale, environnementale et sociale.

Ce qu’on appelle dans notre jargon le level playing field doit être digne de la Premier League, aujourd’hui et après la phase de transition. à cette fin, nous avons aussi besoin d’un arbitre à la hauteur du défi. Pour ce Parlement, il est clair que lorsqu’il s’agit de droit européen, cette instance ultime ne peut-être autre que la Cour de justice européenne.

Il est évident qu’un accord de libre-échange ne pourra jamais reproduire l’appartenance au marché unique, mais soyons clairs: le niveau d’ambition de cet accord sera aussi fonction du calendrier restreint imposé par la contrepartie britannique.

 
  
  

ELNÖKÖL: KLÁRA DOBREV
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). – Madam President, we are here to discuss a very important resolution on the political guidelines for the negotiations between the European Union and the UK – 21 pages, 103 paragraphs, but perhaps the most important is the front page, the signatures of the leaders of a number of major political groups in this Parliament, showing that there is a vast majority supporting this resolution and how united we are in defending our common vision and our common interests. We call on the Member States to do the same, to refuse any bilateral negotiations at this stage, and to act as a bloc, with the Commission and Mr Barnier being the sole negotiators on our part.

We are clear about what we want to achieve – a sound and ambitious strategic, political and economic relationship – but we also say, loud and clear, that we will ensure open, but also fair, competition, a proper level playing field and no regression on the high European standards of environmental, social and labour protection, and also consumer rights and food safety.

We’ve heard some messages of refusal of this by the UK Government, but this will have proportional consequences in terms of the access of the UK to the European market, undermining the ambition of our trade agreement.

Let me conclude by recalling that the first pillar of the future economic relationship with the UK was already agreed in the Withdrawal Agreement. It has to do with Northern Ireland, the alignment of Northern Ireland and border controls in the Irish Sea. So we will work for a new agreement for the future, but we will also ensure full implementation of the commitments in the existing Withdrawal Agreement.

 
  
MPphoto
 

  Morten Petersen (Renew). – Fru formand! Det er på alle måder trist, at et så stort og nærtstående land har valgt at melde sig ud. Det er trist for dem, det er trist for os. Til gengæld er det godt og stærkt, at den beslutning, vi behandler her i dag, er så omfattende, og at den er udarbejdet af så bredt et flertal i Europa-Parlamentet, som tilfældet er. For det sender et meget vigtigt politisk signal om, at vi fra Europa-Parlamentets side vil sikre ensartede og fair spilleregler i det videre samarbejde, såkaldt level playing field. Hvorfor? fordi det ikke går, hvis vi skal konkurrere på lavere standarder inden for miljø, inden for klima, inden for forbrugerbeskyttelse. Det går ikke, hvis vi skal konkurrere på lavere skattesatser, og det går ikke, hvis England måtte forvente fuld og fri adgang til EU’s indre marked uden samtidig at leve op til de regler og krav, der måtte gælde her.

Vi må ikke gamble med EU’s indre marked. Det er en kronjuvel i samlingen, som vi skal passe på.

Vi har på helt kort sigt en ganske særlig udfordring hvad angår fiskeriet: Der er mange jobs på spil, der er mange menneskers levebrød på spil. Det er vigtigt at sige i den sammenhæng, at forhandlingerne om fremtidens fiskeri hverken kan eller skal ses isoleret fra forhandlingerne om samhandlen generelt.

Så det bliver alt sammen svære forhandlinger på en meget trist og dramatisk baggrund, men ambitionen må være, at vi skaber et stærkt partnerskab til glæde for alle.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (ID). – Madame la Présidente, oui, nous devons, bien sûr, avoir une relation privilégiée avec le Royaume-Uni. Notre niveau de vie similaire et notre civilisation commune nous y invitent. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille tout lui céder.

Monsieur Barnier, vous avez proposé il y a quelques jours, je cite, d’«éliminer tous les droits de douane et tous les quotas sur les biens échangés avec le continent». En clair, il s’agirait d’un accord de libre-échange et Philippe Lamberts, il y a quelques instants, a fait la même proposition. Vous passez des accords de libre-échange avec le monde entier – ce sera le cas tout à l’heure avec le Vietnam – mais vous ne supportez pas, finalement, que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l’union douanière. Il est désormais un pays tiers, et il faut s’en rendre compte.

Le risque serait de le transformer demain en une porte d’entrée des produits venus du monde entier ne respectant pas nos normes et de mauvaise qualité. La priorité est de protéger nos intérêts, par exemple ceux des pêcheurs français qui réalisent 30 % de leur chiffre d’affaires dans les eaux britanniques. Soixante-dix pour cent des exportations de pêche du Royaume-Uni sont faites vers l’Union européenne; nous avons là un levier colossal pour les négociations futures, pour qu’elles nous soient favorables. Je sais que vous n’appréciez pas la méthode Trump, mais elle fonctionne en matière économique. Nous devons nous en inspirer. Notre marché, nos consommateurs et nos pêcheurs ont droit à ces protections que vous leur refusez systématiquement.

Le Brexit est l’occasion de changer de modèle et d’en mettre en place un nouveau.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). – Madam President, I have to be honest: it’s a very special moment I think, because it’s the first time that we discuss Brexit here in this House without having our UK colleagues being here, and I must say that apart from a bunch that was sitting over there, I really truly miss them, and I think it shows again how sad it is that this Brexit is happening.

Now, I had the great pleasure and the honour to do my Erasmus year in the beautiful city of Edinburgh. Still, when I go there today, I really feel at home, and I think these are really the ties that we have to cherish also for the future.

And the economic and trade relationships are going to be absolutely crucial in the future. But if we want to build strong foundations, we also have to look at other issues, and that is why I think we have to fight to keep the United Kingdom in the Erasmus programme. Young people did not vote for Brexit, and I think it would be wrong to take away the opportunities from them that I and many millions of Europeans had in the past after Brexit. And that is why, if we want to build a strong relationship for the future, we should fight for a strong Erasmus programme with the UK in it.

Let us leave a light on and build bridges so that the Brits can find their way back home.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Projekt rezolucji zawiera wiele trafnych stwierdzeń i myślę, że grupa ECR może go poprzeć. Bardziej niepokoi jednak duch, który może ożywiać, lub wręcz przeciwnie, negocjacje. Ostatnia wymiana argumentów między Brukselą a Londynem nie napawa wielkim optymizmem. Jest przy tym oczywiste, że kraj trzeci nie może mieć tych samych praw i korzyści co członek Unii, członek EFTA czy członek EEA, ale Wielka Brytania nie będzie jednym z wielu krajów trzecich. Także poza Unią pozostaje wielkim krajem europejskim związanym z innymi krajami Europy historią, gospodarką, współpracą w zakresie bezpieczeństwa. Trzeba przypomnieć, że w najciemniejszych chwilach europejskiej historii w latach 1939-1945 to Wielka Brytania, podobnie jak Polska, heroicznie broniła wartości europejskich. W interesie Europejczyków po obu stronach kanału La Manche leży to, aby nasze wzajemne relacje były jak najlepsze. Nasi negocjatorzy nie powinni o tym zapominać.

 
  
MPphoto
 

  Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL). – Señora presidenta, la salida del Reino Unido nos abre una ventana de oportunidad para aprender de los errores cometidos y no volver a cometerlos.

Los discursos del odio, la desafección o la incertidumbre pesan sobre quienes entienden que el proyecto europeo debería ser un espacio de progreso y solidaridad y se sienten decepcionados. No podemos ahondar en modelos fallidos que están expulsando a la ciudadanía afuera.

Ahora tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de la gente, de los ciudadanos que viven en el Reino Unido —casi 140 000 españoles residen actualmente allí—. Nos preocupa la situación de los trabajadores, de las 15 000 personas que cruzan cada día la frontera de Gibraltar, cuya situación todavía es incierta.

Necesitamos luchar de forma decidida contra el dumping social y fiscal. No estamos de acuerdo con gran parte del contenido de este mandato en el ámbito de la política exterior y en el de defensa. Creemos que es necesario cambiar hacia posiciones mucho más anticipatorias de los conflictos y no ahondar en sanciones que solo pagan los pueblos.

Desde este grupo parlamentario vamos a seguir trabajando por blindar los derechos de la ciudadanía, los derechos medioambientales y los del sector primario —agricultura, ganadería— para evitar la despoblación de nuestros pueblos. Hay que evitar que se conviertan en moneda de cambio de otros intereses.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il testo che voteremo punta a rafforzare l'unità tra i 27 paesi e a sostenere in maniera forte Michel Barnier per tutelare i nostri interessi durante la trattativa.

Primo fra tutti interessa tutelare la difesa del mercato interno. Il Regno Unito non può rientrarvi, come un cavallo di Troia, senza rispettare regole e standard. Tutto ciò per garantire sempre di più cittadini ed imprese. La salute degli europei, deve essere garantita, impedendo che entrino prodotti agroalimentari che non rispettino i nostri standard, né facciano concorrenza sleale. Noi siamo italiani e vogliamo mangiare Parmigiano e non Parmesan e credo che tutti gli europei preferiscano mangiare il Parmigiano e non il Parmesan.

I diritti dei cittadini vanno tutelati, per esempio, garantendo l'utilizzo di documenti cartacei e non solo online. E poi le nostre commissioni parlamentari dovranno impegnarsi per tutelare i settori chiave, come la pesca, lo spazio, l'energia, e poi gli interessi della pace in Irlanda e gli interessi spagnoli a Gibilterra, e naturalmente la difesa e la lotta contro il terrorismo.

In conclusione, dobbiamo evitare che il Regno Unito si trasformi in una Singapore europea, che magari non abbia severe regole antiriciclaggio. Tutto ciò per avere relazioni sempre più positive con Londra, che è uscita dall'Unione europea ma che rimane Europa.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D). – Frau Präsidentin! Die Entschließung zeigt, dass wir bereit sind, zu verhandeln. Und ich glaube, wir können es auch schaffen, innerhalb von neun Monaten Handelsabkommen zu organisieren, denn die Situation ist nun ein bisschen anders. Normalerweise haben wir zwei unterschiedliche Partner, die sich irgendwie aufeinander zubewegen, und man verständigt sich über gemeinsame Standards oder erkennt Standards an. Jetzt haben wir ein harmonisiertes System und müssen entscheiden, wie weit wir auseinandergehen können. Insofern ist das ein bisschen komfortabler als bei anderen Handelsverhandlungen. Deswegen die drei Pfeiler, normale Handelsverhandlungen müssen eben in den Blick genommen werden. Die Frage der Zollfreiheit ist das gemeinsame Ziel. Das kann man auch aushandeln, wenn sichergestellt ist, dass die Produkte aus Großbritannien, die in die Europäische Union kommen, auch wirklich britische Produkte sind und nicht Produkte, die über Großbritannien aus anderen Ländern in die Europäische Union kommen.

Zum Zweiten geht es um die Standards von Produkten und Dienstleistungen. Da haben wir ein klares Set von Regeln, was Verbraucherschutz und Gesundheitsschutz betrifft. Die SPS-Standards werden in gar keiner Art und Weise anzugreifen sein. Also glaube ich, auch da wird es leicht sein, sich zu verständigen.

Und der dritte Pfeiler ist der komplizierteste. Natürlich gilt es, auch Regeln, die den Handel betreffen, zu diskutieren, damit keine Wettbewerbsverzerrungen da sind. Also die Frage der gleichen Arbeitnehmerrechte, die Frage der gleichen Umweltstandards, die Frage der gleichen Beihilferegelung – ganz wichtig – und die Frage eines harmonisierten Steuersatzes. Denn ansonsten würden wir Wettbewerbsverzerrungen haben, und das kann nicht sein. Wenn es Wettbewerbsverzerrungen geben sollte, dann werden wir natürlich Zӧlle einführen müssen, um das auszugleichen. Es ist völlig absurd, zu meinen, es gibt eine Dumpinginsel jenseits des Kanals mit vollem freiem Marktzugang.

 
  
MPphoto
 

  Luis Garicano (Renew). – Madam President, I would like to thank Mr Barnier for his work and his words.

As the EU and the United Kingdom embark on this new relationship, which I hope is a fruitful one, I want to send a very clear message to the United Kingdom. This Parliament will not allow the United Kingdom to become a tax haven or a money laundromat just offshore Europe. I want to remind you about paragraph 21 of the resolution. It says, ‘We strongly believe that the UK should adhere to the evolving standards on taxation and anti—money laundering legislation within the EU acquis, including tax transparency, the exchange of information on tax matters and anti—tax avoidance measures’. This applies to the territories as well. I would remind you that British overseas territories include Bermuda, the Cayman Islands, Gibraltar, the Virgin Islands: crown dependencies include all of those islands that have no taxes on deposits, etc.

Mr Barnier, this is an existential question for Europe. If we allow tax avoidance and money laundering just offshore Europe, our way of life is in danger and our welfare state is in danger. This has to be one of the highest, if not the highest, priority for our negotiations.

 
  
MPphoto
 

  Marco Campomenosi (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, io vedo tanta ipocrisia. Certo, la risoluzione di domani è un testo che probabilmente è fatto anche molto bene, ma il nostro emiciclo di Bruxelles, dove ci siamo riuniti due settimane fa, è ancora bagnato dalle lacrime di molti di voi. Vedo un atteggiamento schizofrenico anche nelle parole usate dalla Presidente della Commissione, che continua a insistere chiamando amici, amici, amici chi avete cercato di umiliare per tre anni. Perché di tre anni persi, stiamo parlando, perché potevamo essere già molto più avanti se qualcuno non avesse fatto finta che la Brexit non ci sarebbe mai stata, che i cittadini britannici si sono sbagliati.

Quindi parliamo di standard, ma domani voterete un accordo commerciale con un paese asiatico che da questi standard che voi pretendete dalla Gran Bretagna è lontanissimo. Quindi dovete solo sperare che non facciano l'accordo prima con gli Stati Uniti, che sostituirebbero i nostri prodotti, e dovete ascoltare i nostri produttori che esportano tanto in Gran Bretagna. Il tempo perso in questi anni è un danno a loro ed è tutta responsabilità vostra.

 
  
MPphoto
 

  Geert Bourgeois (ECR). – Voorzitter, het is nu aan de Commissie om snel te handelen, vernuftig te handelen en tegelijkertijd pragmatisch te handelen. In dit verband ga ik akkoord met het zeer brede mandaat voor de Europese Commissie en stel ik mijn volle vertrouwen in Michel Barnier, die tot nu toe een uitstekend parcours heeft gereden.

Het doel moet zijn een allesomvattend handelsakkoord zonder barrières, met respect voor onze rode lijnen: de correlatie tussen een level playing field en de diepgang van het akkoord, maar ook een “plusverdrag”: O&O, veiligheid, visserij, defensie, noem maar op.

In dit verband een vraag aan de Commissie: is de Commissie inderdaad van plan om een einde te maken aan de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk in de North Sea Energy Corporation? Ten eerste: volgens mij is de Commissie niet bevoegd. Ten tweede: het zou een kapitale fout zijn. In de 21e eeuw moeten wij intenser samenwerken in de blue economy: de 21e eeuw wordt de eeuw van de oceaan!

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL). – Frau Präsidentin! Wir alle sind uns bewusst, dass es sehr viele und wichtige Aspekte unseres Verhältnisses zu Großbritannien gibt, die nun geregelt werden müssen. Das ist unsere Aufgabe – im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger, in der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und auch kulturellen Dimension. Deshalb geht es weniger um ein Freihandelsabkommen, sondern mehr um faire und inklusive Handelsbeziehungen. Ich halte es für bedenklich, alles in einem einzigen De-facto-Assoziierungsabkommen regeln zu wollen, wie es bei TTIP der Fall war. Fragen der Kooperation von Streitkräften, Fragen der Energie- und Netzkooperation, Fragen der polizeilichen Zusammenarbeit oder die Regelung des Luftraums dürfen nicht der parlamentarischen Kontrolle entzogen und den innerhalb des Abkommens geschaffenen Ausschüssen überantwortet werden.

Ich appelliere an den Rat: Schaffen Sie Transparenz, wahren Sie demokratische Ansprüche! Ich lobe ausdrücklich den Ansatz der Kommission, die UN-Nachhaltigkeitsziele zu verankern, dem Pariser Abkommen, der ILO und den Grundrechten, inklusive Datenschutz, großen Raum zu geben. Bremsen Sie nur nicht den ambitionierten Ausbau unserer künftigen Regulierung zum Schutz von Umwelt und Produktsicherheit, indem Sie Themen als eine Frage von Handelshemmnissen handhaben.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). – Señora presidenta, cuando alguien organiza un Brexit es para irse, no para quedarse de otra manera. El Reino Unido no puede tener más ventajas estando fuera que las que se tienen estando dentro. Hemos pasado tres años lamentando que se fueran. Ahora no puede confundirnos la nostalgia porque se fueron. Ahora son un país tercero. Negociemos con ellos duramente ―como hacemos con todo país tercero― y defendamos a los nuestros.

Defendamos la descolonización de Gibraltar; que no se convierta en un paraíso fiscal, que no siga siendo un paraíso fiscal. Defendamos a nuestros pescadores, que todos los días tienen que jugarse la vida para poder ganarse el pan. Defendamos a nuestros agricultores. Defendamos nuestros productos. Si ellos, si los políticos británicos han querido ser un país tercero, tratémoslos como lo que son en la negociación, un país tercero. El Reino Unido se ha ido de Europa. No consintamos que se convierta en el nuevo Sudeste Asiático a la puerta de nuestras casas.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). – Poštovana predsjedavajuća, Europski parlament mora jasno predstaviti svoje prioritete o budućim odnosima s Ujedinjenom Kraljevinom.

Je li moguće postići sporazum do kraja ove godine? Kakav sporazum? Treba naglašavati da nijedna zemlja izvan Unije ne može uživati ista prava kao članica. Pregovori se zasnivaju na četiri temeljne slobode, a dobrobit i prava građana Europske unije u Ujedinjenoj Kraljevini i obratno moraju ostati u fokusu.

U kontekstu vanjskih poslova i obrane nadam se da će Ujedinjena Kraljevina kao stalna članica Vijeća sigurnosti NATO-a nastaviti dijeliti s nama ciljeva i vrijednosti. Isto se odnosi na zajedničke civilno-vojne misije, usklađenost sankcija, sporazum s Iranom te sporazume o kontroli oružja i neširenju nuklearnog oružja. Nadam se da ćemo kao Europska unija i tijekom ovih pregovora zadržati jedinstvo, uspješno postignuto u pregovorima o izlasku.

Hvala još jednom britanskim kolegama na dugogodišnjem radu i njihovom velikom doprinosu europskim standardima koji su našim građanima poboljšali kvalitetu života.

 
  
MPphoto
 

  Liesje Schreinemacher (Renew). – Madam President, today it is time to start building our future relationship with our British friends. So let’s look at our common interests and goals and see how these can best be served instead of only looking at what divides us.

Therefore, I insist on an ambitious Free Trade Agreement that creates the right conditions for open and fair competition. Having said that, a third country can obviously not enjoy the same benefits as an EU Member State, and the openness of our markets must directly correlate with the willingness of the UK to align with EU rules and standards.

It remains essential that the EU continues to stand united. We need to maintain our high standards, have clear rules on state aid and competition and strive for a Fisheries Agreement before the summer.

I regret Brexit and will continue to do so, but now it is time to move forward and build our new relationship.

 
  
MPphoto
 

  Ivan David (ID). – Paní předsedající, obávám se, že velmi mnoho nadšenců pro integrovanou EU bez národů a hranic hrozí touhou pomstít se za brexit. Pan Verhofstadt řekl jasně, že Spojenému království neměla být v ničem přiznána autonomie. Jenže dnes je Spojené království členem Evropského sdružení volného obchodu, takže na základě Smlouvy mu nemůže EU klást omezení v obchodu s průmyslovými výrobky.

Fakticky tedy zbývá jako nástroj kamionová doprava, finanční služby a zemědělství. Jenže v době internetového bankovnictví nelze účinně překážet britským bankám. Pokusy o překážky v zemědělském trhu mohou dopadnout mnohem hůře na EU podobně jako odvetné sankce Ruské federace. Ta bez dovozu z Evropy dosáhla soběstačnosti za 2 roky. Spojené království sotva stojí o poškozování svého zemědělství dovozem za dumpingové ceny. Nevstřícnost ke Spojenému království poškodí mnohem více EU než naopak.

 
  
MPphoto
 

  Jorge Buxadé Villalba (ECR). – Señora presidente, señor Barnier, señorías, se acabó el circo de la salida del Reino Unido del club comunitario y hay que ponerse a trabajar.

Hay que ponerse a pactar acuerdos comerciales y económicos que garanticen los derechos de nuestros nacionales. Como ejemplo, el derecho a pescar en aguas británicas de los pescadores españoles o tratados comerciales que garanticen efectivamente la libre competencia de los productos agrícolas del Reino Unido, pero también en materias como la seguridad o la cooperación judicial.

Negociemos fuerte, pero negociemos no menos fuerte de lo que se tiene que negociar con otros países ajenos a Europa con los que cerramos también acuerdos comerciales. En este sentido, creo que es el momento adecuado para dar la batalla y acabar con el proceso de descolonización de Gibraltar, impidiendo que esa colonia británica en territorio nacional español siga parasitando la economía española con prácticas fiscales desleales. Bajo el paraguas de la Unión Europea, Gibraltar se ha consolidado como una base para el lavado de dinero proveniente de actividades criminales.

Por tanto, le exigimos a la Comisión que plante las bases para ese proceso de descolonización. Sabemos que es responsabilidad del Gobierno de España, pero de socios leales, como son los de este club, debe exigirse la colaboración y el respeto a la dignidad de nuestra nación.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). – Madam President, I would like to talk about financial services, which I believe are crucial for future relations with the UK. We know that an FTA can have only a very small chapter on financial services, addressing only the right of establishment and prudential carve-out mechanism, and EU financial services are about the single market, and it is clear now that it will be an equivalence mechanism that will provide the main framework for the relationship. The Commission has just a few months to prepare all those unilateral equivalence decisions – around forty, I understand – and the financial industry should be fully aware of how little time they have to adjust to the future situation.

Efforts have been made recently, also in this House, to enhance the equivalence framework as the main regulatory tool for financial services in the future relationship with the UK. As equivalence is a unilateral discretionary policy tool, in order to make it deliver, we will need constructive cooperation with UK regulators and supervisors to protect the financial stability and integrity of our financial markets, protect investors and consumers, as well as ensuring LPF. But all of us here in this House must also be aware that for an ambitious, beneficial and successful future relationship with the UK in the area of financial services, it is our duty also to complete as soon as possible the Banking Union and build a genuine capital market union. The EU will preserve regulatory and supervisory autonomy, but so will the UK, and we just heard from the former governor of the Bank of England that the UK will not be a rule-taker. So let me emphasise that, while we should maintain close and ambitions relations with the UK in financial services, we should also spare no effort to reduce potential systemic risk.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, capo negoziatore Barnier, dopo una delle pagine più buie della storia dell'Unione, abbiamo l'obbligo di fare oggi tutto il possibile per garantire ai nostri cittadini i risultati ottenuti in 45 anni di integrazione europea, salvaguardando i nostri rapporti con il Regno Unito e basandoli sul principio dell'equità sociale e ambientale e della equa concorrenza.

Serve un accordo ambizioso, che impegni il Regno Unito a mantenere i nostri standard produttivi e di sicurezza alimentare e scongiuri il rischio che l'accesso al mercato unico dei prodotti d'oltremanica rappresenti un cavallo di Troia per prodotti che metterebbero a rischio la salute dei nostri consumatori e la sostenibilità economica delle nostre aziende.

Le relazioni future non possono prescindere dalla condivisione di un patrimonio culturale comune, che include anche le produzioni agroalimentari di qualità. Per questo tutte le nostre eccellenze dovranno vedersi garantito l'attuale livello di tutela.

Proprio su questi principi si fonda la nostra convinzione che dopo la Brexit non ci sarà il vuoto, ma un'Europa sempre più forte e sostenibile, pronta a difendere i suoi cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Barry Andrews (Renew). – Madam President, it is with mixed feelings that I make this first contribution to the proceedings of this Chamber because, naturally, it has been difficult to see the departure of the UK for any Irish person, given the very close political, social and cultural affinity that we have with the UK. I’d much rather be here in very different circumstances, but it is fitting that I should speak, for my first contribution, on Brexit, because essentially it is one of the reasons I put my candidacy forward a year ago and, ironically, one of the reasons that I’ve ended up here in the difficult circumstances.

We’re at a delicate stage in proceedings, and there is no example in history where negotiating parties are seeking to impose trade barriers. So it will be difficult. It is amazing to continue to hear UK government officials expressing astonishment that the EU would exercise power, leverage and influence in trade negotiations, given the fact, on the one hand, that the UK were one of the architects of this system and that they have benefited from it so much.

So I would call upon Mr Barnier to continue to speak about the UK as a trading partner and not a trading competitor, and not to imagine that the UK has to be punished in order for the EU to thrive.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (ID). – Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nachdem die britischen Mandatare heute zum ersten Mal nicht mehr unter uns sind, Großbritannien alles Gute zu wünschen für die neu gewonnene Unabhängigkeit und dass nicht länger Brüssel das Zentrum ihrer Entscheidungen ist, sondern in London das Epizentrum der politischen Willensbildung entsprechend vorhanden ist. Das kann einem gefallen, oder das kann einem nicht gefallen. Faktum ist, dass es auf Basis eines demokratischen Mehrheitsentscheides passiert.

Man hat lange genug versucht, hier mit Tricks eines zweiten Referendums und ähnlichem die Briten zu zwingen, in dieser Gemeinschaft zu bleiben. Aber erst die Wahlen ins britische Unterhaus haben klargemacht, dass diese britische Mehrheitsentscheidung eine unerschütterliche ist. Jetzt wird es an Ihnen liegen, an der Europäischen Union liegen, wie man den Briten in ihrer neu gewonnenen Unabhängigkeit begegnet: in Freundschaft und mit Flexibilität, oder dass man die Briten weiter mit einer Regulierungswut so malträtiert, dass sie in weiterer Konsequenz sagen werden „nein, danke“ und sie in eine transatlantische Achse mit den Amerikanern getrieben werden – zum Nachteil auch Europas, zum Nachteil der Arbeitsplätze und der Wirtschaft in Europa. Und Sie werden es bewerkstelligen müssen, den Briten mit Freundschaft und Flexibilität zu begegnen.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhora Presidente, o quadro de relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia dependerá, inevitavelmente, da natureza das forças que o negoceiam.

O que temos, de um lado e do outro, são forças apostadas na liberalização e mercantilização dos serviços públicos, no ataque às funções sociais do Estado, na limitação da intervenção dos Estados na economia, na desregulamentação social e laboral, numa perigosa escalada militarista no quadro da NATO e numa agressiva e intervencionista política externa.

Opomo-nos e combatemos firmemente este caminho. Não vemos razão para que não se mantenham, e mesmo reforcem, laços de cooperação mutuamente vantajosos com o Reino Unido, além do campo económico, em domínios como a ciência, o ensino e a cultura, entre outros.

Um quadro de cooperação leal, respeitador da soberania de cada país e dos direitos das comunidades migrantes, em que ganhem os povos, e não um quadro concorrencial que aproveite o grande capital à custa dos povos.

Não é aceitável, em nenhuma circunstância, que se impeça os Estados de construírem este quadro assente nas relações bilaterais com o Reino Unido, nem é aceitável que se atribua o exclusivo do direito de negociação à União Europeia. Dessa forma sabemos sempre que interesses serão servidos e em detrimento também de que interesses.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan (PPE). – Madam President, dear Michel Barnier, please continue to work as you have done in recent years, preserving the unity of all European institutions. Dear colleagues – let’s be aware – let me underline that Brexit was tearing apart the UK society for years. It was tearing apart political parties, it was tearing apart the UK government and it needed two early elections to settle.

Meanwhile, in the European Parliament, we have fulfilled our mission. We work in a noiseless, very professional way to fulfil our missions. For this I would like to thank colleagues from all political groups which were part of this united majority.

What do we need to achieve as of now? Priority number one needs to be citizens’ rights. We need to give certainty to students, to farmers, to researchers about the future relationship. The objective needs to be as close a relationship as possible, but the instruments are clear – a rules-based relationship. The principle is clear – please respect the rules – and the outcome needs to be in line with today’s mandate of the European Parliament. Only then can we approve it in the end.

 
  
MPphoto
 

  Evin Incir (S&D). – Fru talman! Brexit är ett sorgset kapitel i Europas historia. Vi behöver mer samarbete, inte mindre. På så sätt tryggar vi stabiliteten och freden på vår kontinent – en kontinent där konflikter och krig en gång i tiden avlöste varandra.

Nu när de nationalistiska krafterna i Storbritannien har fått sin dröm uppfylld gäller det att vi som tror på samarbete ser till att vi får ett avtal som sätter framtiden först. Det gäller att vi lyckas få till stånd ett avtal som möjliggör ett bra handelsutbyte men likväl står upp för EU:s inre marknad, skyddar EU:s rättsordning, inte tummar på miljö- och klimatpolitiken, står upp för våra arbetstagares rättigheter samt grundläggande fri- och rättigheter.

Boris Johnson kan inte äta kakan och ha kakan kvar. Hans lögner har redan ställt till alltför mycket. Vill han säkerställa ett bra frihandelsavtal, gäller det att han även står upp för de krav som jag nyss nämnde.

Till ungdomen i Storbritannien, som i överlägsen majoritet röstade för att stanna kvar i EU, vill jag slutligen säga: Ge inte upp! Vi är många som ser fram emot en framtid där ni får styra. Våra vägar kan gå samman igen.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (Renew). – Madam President, we have heard tough language on assuring a level playing field and not lowering our European standards, for example when it comes to food safety or environmental standards. But I do hope that the negotiating team will be just as tough when it comes to data protection standards. I’m quite worried to see the eagerness of the Commission to issue a so-called ‘adequacy decision’ when it is far from clear that the UK Government can be trusted with our data. I refer to recent scandals like the gross abuse of UK access to the Schengen database.

In addition to discussing our future relationship, let’s not forget the implementation of what has been agreed so far and in particular citizens’ rights. I strongly urge the Commission to make sure that the rights of 3.5 million EU citizens in the UK and 1.5 million British citizens in the EU27 will be secured not just on paper, but also in practice.

 
  
MPphoto
 

  Markus Buchheit (ID). – Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Plenarsaal! Ich werde wahrgenommen als ein Vertreter einer Gruppe, die gemeinhin Ängste schüren würde, unbegründete Emotionen und dergleichen mehr. Nun, wir haben zumindest nichts gesagt in Bezug darauf, dass es in Großbritannien nach dem Brexit zu Lebensmittel- oder Arzneimittelengpässen kommen würde, oder gar zu Verkehrschaos an den Grenzen. Das waren nicht unsere Worte, diese Ängste wurden hier von Vertretern der selbst ernannten bürgerlichen Mitte geschürt.

Ich darf Sie nur um eines bitten – und ich weiß, es fällt Ihnen insbesondere in diesen Tagen schwer –, und das ist die Anerkennung eines demokratischen Prozesses, eines demokratischen Entscheides in Großbritannien: Akzeptieren Sie Großbritannien als Partner, als Gesprächspartner auf Augenhöhe, und betrachten Sie die nun kommenden Möglichkeiten eines neuen Freihandelsabkommens eben auch als Möglichkeit eines Neustartes, als Möglichkeit zum Brückenbau – statt hier mit harter Hand, wie es eben gefordert wurde, vorzugehen – und zum Neustart für unsere Beziehungen diesseits und jenseits des Kanals.

 
  
MPphoto
 

  François-Xavier Bellamy (PPE). – Madame la Présidente, nous le savons bien: la relation qui se construira entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, entre nos pays et le Royaume-Uni, sera décisive dans de très nombreux secteurs.

Beaucoup de choses importantes ont été dites, mais je voudrais revenir sur un point fondamental, qui est la question de la pêche. En effet, nous le savons bien, la pêche a été dans le débat britannique un enjeu essentiel qui a décidé du Brexit. Aujourd’hui, nous aurions tout à perdre si la pêche devait être séparée de la négociation globale avec les Britanniques. Je me félicite, je suis très heureux que, grâce au travail énergique de Michel Barnier, en particulier, la pêche ait pu être incluse dans ce mandat de négociation pour faire en sorte qu’un accord global soit négocié, incluant cette dimension.

En effet, si nous n’arrivons pas à avoir d’accord sur la pêche, les tensions seront très vives en mer et le désastre pourrait être grand d’un point de vue économique, mais aussi d’un point de vue écologique. Il nous faut une politique commune de la pêche pour préserver les espèces et cet aspect-là est fondamental pour l’avenir de nos pays.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). – Fru formand! Målet med vores forhandlinger her må være at få en ambitiøs frihandelsaftale mellem to nære allierede, EU og Storbritannien. Vi skal i mål, det er efter min mening en bunden opgave; men vi skal også være rigtig klare i vores krav til briterne. Og vores krav er, at vi siger nej til, at briterne svækker arbejdstagerbeskyttelsen eller miljøbeskyttelsen. Vi siger nej til, at briterne sænker deres skatter og hæver deres statsstøtte. Med andre ord: Vi skal være krystalklare i vores krav om at sikre fair konkurrence, lige konkurrence, level playing field.

Når det er sagt, så er det også i EU’s interesse at få en aftale, og vi må derfor ikke lade ærgrelsen over, at vi fik et brexit, stå i vejen for, at vi finder løsninger, der for eksempel sikrer, at EU-fiskere fortsat kan få adgang til britisk farvand. Det er i vores allesammens interesse, at vi får en god handelsaftale med briterne.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Senhora Presidente, Presidência croata, Comissão, Senhor Michel Barnier, julgo que será de sublinhar dois aspetos que não foram, talvez, ainda devidamente sublinhados aqui.

O primeiro, é que é essencial, em qualquer circunstância, que as questões de segurança sejam reguladas na relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Basta pensar no que foram os atentados terroristas, no que foi a cooperação policial entre os serviços do Reino Unido e os serviços de vários Estados europeus para ter uma ideia do que seria não ter uma base de acordo entre os dois lados do Canal da Mancha.

Finalmente, parece-me também importante que se possa estender este acordo à área da defesa e a algumas áreas da política externa. Basta, por exemplo, olhar para o que foi a questão do Irão para verificar que o Reino Unido está muito mais alinhado com a visão da União Europeia do que com outras visões. E, por isso, nós devemos trabalhar, quer no campo da cooperação criminal e da segurança, quer no campo da política de defesa e externa.

 
  
MPphoto
 

  Clara Aguilera (S&D). – Señora presidenta, señor Barnier, usted ha sido un buen negociador durante todo el proceso y estoy convencida de que nos va a llevar a un gran acuerdo. Necesitamos, en primer lugar, que haya acuerdo. Como dice mi colega Juan Fernando López Aguilar, necesitamos un acuerdo antes para evitar el abismo.

En segundo lugar, necesitamos que el acuerdo con el Reino Unido sea ambicioso y que defienda y represente bien los intereses del sector agrario y del sector agroalimentario europeos, con nuestros estándares de calidad, que bien conoce el Reino Unido.

Uno de los aspectos importantes del mandato negociador y al que se han referido varias señorías es la pesca. También usted lo conoce perfectamente, puesto que ha tratado estos temas como ministro de Pesca en Francia. Es importante que pudiera cerrar un acuerdo antes del 1 de julio para poder saber si podemos hacer un reparto responsable del TAC y de las cuotas y que, desde luego, nuestro sector pesquero no se vea indefenso ante esta situación

Y, por último, preservar la opinión de España en todo lo que se negocie con Gibraltar. Es muy importante para nuestro país y yo creo que para la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Madam President, first of all, many thanks to the Commission and Michel Barnier for their excellent work, and also thanks to the team drafting Parliament’s resolution. This is a very good resolution and I guess the debate was also good. At the end, almost everything was said, so let me just stress a few points.

First of all, free goes together with fair. These elements cannot be divided. And the second, rights goes together with obligation. Based on those principles, we would be able to build a very extensive, very deep agreement with the UK. We could, but it’s probably not very likely, because we have two constraints. The first is too many red lines and the second is too little time. Nevertheless, we should try our best, and there should be two principles guiding us. First of all, we cannot give up our principles. Principles are very important for us and for our partners. The second was stressed by the Council. Time is short; we must be quick and flexible to get the best results for all Europeans.

 
  
MPphoto
 

  Johan Danielsson (S&D). – Fru talman! Det är viktigt att förhandlingarna nu sker efter tydliga principer. För det första måste vi förhandla som en union; det kan inte fortgå parallella, bilaterala förhandlingar. För det andra måste varje grad av tillträde till vår gemensamma marknad följas av motsvarande regelefterlevnad från Storbritanniens sida. Den framtida relationen ska, som flera redan har sagt, bygga på konkurrens på lika villkor, inklusive arbetsrättsliga och sociala standarder.

Ta transportområdet som exempel. För att kunna garantera fortsatta transporter mellan EU och Storbritannien behöver vi ett avtal. Utan avtal, inga transporter, vilket vore en katastrof, både för EU och för Storbritannien.

Samtidigt måste det märkas att Storbritannien inte längre är en medlem. För vägtransporter, till exempel, är det inte rimligt att Storbritannien fortfarande har möjlighet till cabotagetrafik i EU, och möjligheten till transit genom Kontinentaleuropa måste åtföljas av att EU:s regelverk respekteras fullt ut.

 
  
MPphoto
 

  Kris Peeters (PPE). – Voorzitter, de brexit is een feit en de volgende stap is een nieuw associatieakkoord met het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering wil dit akkoord binnen slechts acht maanden sluiten, zo niet belanden wij bij een harde brexit, hetgeen voor België betekent dat 42 000 jobs op het spel staan.

Het is dus van essentieel belang dat wij een akkoord sluiten dat vanaf 1 januari 2021 in werking kan treden. Maar vergis u niet: in acht maanden tijd een volledig associatieakkoord sluiten is praktisch onmogelijk. Daarom moeten wij prioriteiten durven stellen.

Ten eerste: onze vissers moeten kunnen blijven vissen in de Britse wateren. Ten tweede moet er een gelijk speelveld zijn voor de handel. Onze voedingssector, textielsector en farmaceutische sector verdienen zekerheid. Ten derde moet er ook een akkoord zijn over de samenwerking op het vlak van defensie en justitie. Het Verenigd Koninkrijk zal immers een naaste buur blijven.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). – Señora presidenta, yo solo quiero referirme a un asunto de gran importancia en las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido: la pesca; en particular, la continuación del acceso recíproco a aguas y recursos pesqueros tan necesaria —como bien conoce el señor Barnier—.

A mí me parece imprescindible —como otros ya han mencionado— que los pescadores europeos mantengan el acceso a las aguas y los recursos del Reino Unido. Son muchas e importantes las comunidades pesqueras y las regiones altamente afectadas por esta cuestión.

Por otra parte, no podemos olvidar que los consumidores europeos constituyen el principal mercado para los productos de la pesca de los pescadores británicos. Son pues intereses complementarios, por así decirlo. Pero lo que yo quiero subrayar especialmente aquí es que tenemos que ser firmes en la defensa de una vinculación que vaya más allá de lo expresado anteriormente. Para mí —como para el propio señor Barnier, según sus declaraciones públicas—, un acuerdo que mantenga el acceso a las aguas y los recursos del Reino Unido es condición necesaria para que pueda haber un acuerdo de libre comercio.

Me gustaría que esto quede muy claro en el mandato negociador que adopte el Consejo y, desde luego, celebro que la propuesta de Resolución del Parlamento recoja claramente esta vinculación en su apartado 24.

 
  
 

„Catch the eye eljárás”

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, señor negociador Barnier, después de tres años agónicos para evitar el abismo de un Brexit sin acuerdo, nos enfrentamos ahora en apenas diez meses a un escenario no menos estresante ―la necesidad de un acuerdo― y que solo puede ser afrontado desde el criterio de la unidad, la exigencia de reciprocidad y el respeto de los estándares europeos con el Reino Unido, que nunca fue Schengen, nunca fue euro y ahora ha pasado a ser un país tercero con todas las de la ley.

Y es importante asegurarlo para evitar que exista un paraíso fiscal en nuestra fronteras ―por ejemplo en Gibraltar―, evitando esa tradición de fraude, ocultación de capitales y contrabando, pero, sobre todo, garantizando en la inclusión del acuerdo el tratamiento que merece la circulación de personas, la cooperación judicial y policial en materia de seguridad y la protección de datos y evitando que pueda producirse nunca más un escándalo como el de la violación de las reglas europeas de protección de datos en el Sistema de Información Schengen. Es importantísimo, por tanto, prestar la atención que merece este capítulo sobre la circulación de personas y las libertades al que hago referencia como presidente de la Comisión de Libertades Justicia e Interior.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Madam President, I say to Michel Barnier: to use your phrase, ‘the clock is ticking’. And we all know that it took three years, three torturous years, to negotiate the Withdrawal Agreement with only three key points in it. So, therefore, in 10 months we have to do much more and we have to be very careful of the detail. As others have said, we need a level playing field, we need a good relationship with the United Kingdom, so I wish us well in those negotiations.

Colleagues will also know that there is and has been a general election in Ireland and there will be a new government. We hope that that government gets into place rather swiftly, because there is much work to be done.

I hope, too, that they can build on the incredible work and achievements of Taoiseach Leo Varadkar, Tánaiste Simon Coveney, and Minister for European Affairs Helen McEntee, who helped and worked with the European Union to reach that Withdrawal Agreement, in particular on the Irish Protocol.

Ten months is a very short space of time. This Parliament will be watching under the leadership of David McAllister, and we have to work together to keep our unity.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (GUE/NGL). – Madam President, sometimes, when I come in here I wonder am I living on the same planet as everyone else. I heard someone say that we shouldn’t allow the UK to become a tax haven.

My God, right now sub-Saharan Africa loses three times as much in capital flight each year as it gains in aid investment and loans. And much of it is channelled, illegally and legally, through the banks in the city of London. It is a tax haven, and it has a network of tax havens to work with. If you are in denial about that, I just don’t understand the thinking.

Unfair trading practices, talk about the merits of a free trade. The truth be told: unfair trade practices are killing farmers, indigenous people trying to make a living all over the planet. When is it ever going to stop?

Brexit should be used as an opportunity to move towards a system in which capital is embedded in local economies, and not moving all over the planet at the expense of the environment and the people of the planet.

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). – Doamna președintă, avem nevoie de un parteneriat cuprinzător cu Marea Britanie. Este evident în interesul nostru, dar este și în interesul Regatului Unit. Un astfel de parteneriat presupune să negociem în detaliu fiecare componentă a acestui acord, în interesul cetățenilor pe care îi reprezentăm.

Am vorbit de protecția datelor, de protecția inovației, de schimburile comerciale, de standardele europene, dar, evident, toate aceste lucruri trebuie să ia în considerare și nevoia unui parteneriat care să cuprindă și alte dimensiuni: partea de securitate și de apărare, protecția drepturilor europenilor care locuiesc acolo și, de ce nu, poate continuarea participării Marii Britanii la o serie de programe europene, în măsura în care își doresc acest lucru și noi ne dorim acest lucru.

De aceea, sunt convins că negociatorul nostru, domnul Michel Barnier este mai mult decât capabil să facă lucrul acesta. Am avut plăcerea să lucrez cu el în trecut și sunt convins că putem livra un astfel de parteneriat strategic în timp util, în așa fel încât toate aceste lucruri să fie garantate pe mai departe.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Tomac (PPE). – Doamna președintă, domnule Michel Barnier, avem o situație pe care noi nu ne-am dorit-o. Nu noi am dorit ca Marea Britanie să plece din Uniunea Europeană, nu noi am dorit să creăm acest moment pe care trebuie să-l gestionăm în prezent. Însă, vă rog un lucru foarte important, să respingeți ferm orice condiționalități inacceptabile, orice chestiuni absurde pe care guvernul de la Londra va dori să le discute cu noi. Trebuie însă să vă gândiți la trei elemente importante: să vă gândiți și la britanicii care nu și-au dorit ca Marea Britanie să plece din Uniunea Europeană; atunci când discutăm cu Londra, să vă gândiți că sunt 3,5 milioane de cetățeni europeni în Marea Britanie și 1,5 milioane de cetățeni britanici în Uniunea Europeană. Pe ei trebuie să-i protejăm. Și nu în ultimul rând, toată acțiunea noastră trebuie gândită în perspectivă, pentru că într-o zi, Marea Britanie va trebui să revină alături de noi.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Rzońca (ECR). – Pani Przewodnicząca! W Polsce mówi się, że nie szkoda róż, gdy płonie las, więc wspólnie powinniśmy ten pożar pobrexitowy ugasić. Podkreślam: wspólnie. I mam nadzieję, że takie intencje wszystkim nam tu przyświecają. Oczywiście nie po to był brexit, żeby było, tak jak było. Jako Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo będziemy trochę ze sobą współpracować, trochę konkurować. Ale jedną z naszych pierwszych potrzeb jako Europejczyków jest bezpieczeństwo. Zatem czy zechciałby Pan Komisarz powiedzieć kilka zdań na ten temat? Chodzi mi w szczególności o bezpieczeństwo zewnętrzne. Czy nie widzi Pan jakiegoś zagrożenia w tym obszarze? Jest to bowiem dla nas wszystkich bardzo ważne.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly (GUE/NGL). – Madam President, as an Irish citizen, we’ve obviously always had a very close and intertwined history with the UK – not all of it welcome, but that’s another story. But that relationship will continue, and it is in our mutual interest that it should be a cooperative one.

Now, Ms von der Leyen talked about there needing to be rules to bring fairness to the heart of business. But the key question is: fairness for who? Because if the rules continue to favour big business, the big corporations, the arms industry, the big farmers, and so on, then citizens will be left behind. That was one of the reasons for Brexit, and it was one of the key reasons for the almighty trouncing that Leo Varadkar’s team got in the Irish election this weekend. It was a rejection of neoliberalism.

Now, I wish you well in your negotiations. You have a number of issues to deal with, not least the situation of the medical profession and the need for you to work inter-institutionally to deliver progress. I echo the points of my colleagues about the data issues and the breaches by the UK. But critically, I urge you to protect, and have no backtracking on, the Good Friday Agreement.

 
  
MPphoto
 

  Александър Александров Йорданов (PPE). – Уважаема г-жо Председател, г-н Барние, между нас и Великобритания тепърва ще има проблеми. Вече е ясно, че те ще проличат в преговорите за търговското споразумение, но тези преговори, тези проблеми, не трябва да се отразят на общите интереси и политика в сферата на сигурността и отбраната. Необходимо е да засилим сътрудничеството си в рамките на НАТО, като единствен в момента гарант за европейската, а и за световната сигурност.

Трябва да бъдем в позиция да координираме взаимоотношенията си с Великобритания във външната политика. Имам предвид съществуването на горещи или замразени конфликти като Руската агресия срещу Украйна, кризата в Сирия, напрежението в Близкия Изток, политиката на Иран, тероризма. Ситуацията всъщност след Брекзит ни дава възможност за по-добро сътрудничество в триъгълника Европейски съюз – Великобритания – Съединени щати.

 
  
MPphoto
 

  Robert Hajšel (S&D). – Vážená pani predsedajúca, ja by som sa chcel naozaj zastaviť nad tým, ako by mali vyzerať naše vzťahy do budúcnosti s Veľkou Britániou. Musíme sa snažiť naozaj o najvyššiu, čo najvyššiu možnú úroveň vzťahov a usilovať sa o niečo viac, ako je jednoduchá zmluva alebo dohoda o voľnom obchode. Musíme aj počas týchto negociácií zostať dôveryhodnými partnermi, ktorí sa môžu spoľahnúť na seba aj z hľadiska pretláčania zahranično-politických priorít. Potrebujeme férovú súťaž, aby tu nebol žiadny dumping, aby sme naozaj mohli spolu obchodovať bez nejakých bariér, ale zároveň Veľká Británia tiež nemôže napríklad aplikovať prehnanú štátnu pomoc, nemôžu, nemôže uvoľniť zo svojich vysokých európskych, doteraz európskych sociálnych a environmentálnych štandardov, ale musí sa pridržiavať svojich záväzkov v rámci boja s klimatickými zmenami. V prvom rade však ide o zaistenie čo najvyššej úrovni práv pre našich občanov, ktorí tam študujú, pracujú alebo obchodujú. Musíme im dať istotu, aby mohli žiť čo najlepšie, tak ako žili doteraz.

 
  
 

(„Catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Chef de la task-force pour les relations avec le Royaume-Uni. – Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre, à l’occasion de votre dernière session à Bruxelles – et Ursula von der Leyen a fait référence à cette séance émouvante –, vous avez dit au revoir à tous vos collègues britanniques quittant le Parlement en raison du Brexit. Vous me permettrez, au début de cette session, de saluer les nouveaux collègues qui vous rejoignent et de leur dire, aussi, la disponibilité qui est la nôtre, celle de la Commission, pour leur mandat.

Je voudrais commencer par vous remercier pour votre confiance, qui me touche, et encourage une équipe exceptionnelle que j’ai l’honneur d’animer et qui est celle de la Commission européenne, qui est aussi votre équipe de négociation. Je voudrais aussi vous remercier pour le contenu de votre résolution, qui marque des principes, des valeurs, des positions. Votre négociateur a besoin et aura besoin tout au long des mois qui viennent de cette détermination, de cette résolution, pour l’aider dans cette négociation, qui sera difficile.

Tout à l’heure, Mairead McGuinness a dit: «the clock is ticking». Je veux juste rappeler, sur ce sujet du temps, que le temps de la transition, qui est fixé dans le traité de retrait, est un temps en effet limité, qui peut être prolongé d’un an ou de deux ans par un accord commun. S’il n’est pas prolongé, comme nous le comprenons, cela veut dire que le Royaume-Uni quittera le 31 décembre de cette année le marché unique et l’union douanière. C’est un choix, et ce choix du temps est fixé par le premier ministre britannique, pas par nous.

Et il faut que chacun comprenne bien que ce temps contraint, avant que le Royaume-Uni ne quitte le marché unique et l’union douanière, ce temps contraint choisi par le premier ministre britannique a des conséquences. Chacun doit évidemment les assumer. Cette contrainte du temps, ce n’est pas nous qui la posons dans la négociation.

Mais cette contrainte veut dire aussi une chose, car nous ne sommes pas dans une négociation commerciale – quand nous négocions avec le Canada ou avec le Japon, nous essayons de nous rapprocher, de faire de la convergence. Certains pensent que cette convergence n’est pas suffisante, mais nous y arrivons. Si nous ne parvenons pas à un accord avec ces pays, nous prenons plus de temps. Nous donnons plus de temps à la négociation: un an, deux ans... Pour le Canada, cela a pris sept ans. Et en attendant de trouver un accord, c’est le statu quo, pour les deux parties.

Mesdames et Messieurs les députés, je veux rappeler que, dans le cas précis où nous sommes, ce ne sera pas le statu quo. Si nous ne trouvons pas d’accord le 31 décembre sur le commerce, ce ne sera pas le statu quo puisque ce jour-là, comme l’a choisi le premier ministre britannique, et pas plus tard que ce jour-là, le 31 décembre prochain donc, le Royaume-Uni sortira du marché unique et de l’union douanière et reviendra en arrière, si je puis dire, dans le cadre de l’OMC.

Ce qui veut dire qu’au-delà des contrôles que nous ferons de toute façon, en raison du Brexit, sur l’ensemble des produits qui viendront du Royaume-Uni (comme nous faisons ces contrôles sur tous les produits qui viennent de pays tiers et qui entrent dans le marché unique, pour protéger les consommateurs et les entreprises), au-delà de ces contrôles, qui de toute façon sont nécessaires, il y aura dans ce cas précis, s’il y a un échec, s’il n’y a pas d’accord, il y aura des quotas et des droits de douane sur tous les produits britanniques. Voilà la conséquence, si nous ne parvenons pas à un accord dans cette contrainte de temps choisie par le premier ministre britannique.

Mesdames, Messieurs, tous vos groupes ont appelé à une relation forte, à la hauteur de notre histoire commune. Et nous n’oublions pas, je n’oublie pas, cette histoire commune et cette solidarité du Royaume-Uni, en particulier dans les heures les plus sombres du siècle dernier. Une relation logique, évidemment, Philippe Lamberts le disait, quand on regarde la géographie. Une relation nécessaire, quand on mesure les intérêts économiques, mais aussi les enjeux climatiques ou les enjeux de sécurité. Une relation lucide et exigeante, quand on écoute – ce que je fais très soigneusement – certains discours britanniques en ce moment sur l’usage qui serait fait – je parle au conditionnel, je ne veux pas faire de procès d’intention – de la nouvelle capacité de divergence réglementaire que le Royaume-Uni a voulu obtenir avec le Brexit.

Cette relation forte, ambitieuse, lucide, exigeante, c’est l’état d’esprit de la Commission européenne, comme l’a dit notre présidente Ursula von der Leyen tout à l’heure, et c’est ce qui est contenu dans la proposition de mandat qui est sur votre table et qui est en discussion au Conseil pour être approuvé, j’espère, le 25 février prochain.

Une négociation, Mesdames et Messieurs, avec un partenaire – je reprends les mots de Barry Andrews tout à l’heure –, un partenaire qui doit bien comprendre – et je le dis calmement mais fermement – que l’ouverture de nos marchés, l’accès aux données – je réponds, Madame in't Veld, à votre question –, les équivalences pour les services financiers – évoquées par Danuta Hübner –, je répète: l’ouverture de nos marchés, l’accès aux données, les équivalences – je dis bien les équivalences pour les services financiers – seront proportionnelles aux engagements pris ensemble pour respecter un vrai level playing field. Une cohérence réglementaire dans certains domaines, la protection des citoyens et, je me permets de l’ajouter, n’ayons pas la mémoire courte: la stabilité financière de notre continent et de la zone euro.

Je voudrais télégraphiquement répondre à quelques points précis.

D’abord, Geert Bourgeois a évoqué tout à l’heure la question de la coopération, notamment en mer du Nord, sur l’énergie. Je ferai d’ailleurs le point aujourd’hui avec le vice-président Timmermans sur cette question. Nous souhaitons évidemment, Monsieur Bourgeois, une coopération avec le Royaume-Uni dans cette région de la mer du Nord sur les questions énergétiques. Cette coopération est d’ailleurs prévue dans notre projet de mandat. Mais le Brexit a des conséquences mécaniques et logiques. Les Britanniques ne sont plus dans l’Union européenne, donc le cadre de coopération doit être revu, logiquement. Le Royaume-Uni ne participe plus aux instances européennes parce qu’il l’a voulu, c’est son choix, et donc nous devons trouver, Monsieur Bourgeois, un autre moyen de coopérer avec eux et nous le rechercherons.

Paulo Rangel tout à l’heure, M. López Aguilar à l’instant, M. Rzońca également, ont évoqué la sécurité interne et externe. C’est aussi dans notre mandat que d’ouvrir plusieurs tables de négociations sur les sujets de la sécurité intérieure, la coopération en matière d’extradition, Europol, Eurojust, anti-money laundering, Prüm, le PNR... Autant de sujets qui exigent un accord avec les Britanniques dans l’intérêt commun, pour la protection de la sécurité des citoyens. Mais aussi, et M. Alexandrov l’évoquait à l’instant, la sécurité extérieure. Je veux dire à ce sujet de la défense et de la politique étrangère que le Brexit ne doit pas normalement avoir de conséquences sur la coopération bilatérale que plusieurs de vos pays ont avec le Royaume-Uni – je parle de coopération entre tel ou tel pays de l’Union et le Royaume-Uni –, et donc ne doit pas non plus avoir de conséquences sur ce que nous faisons ensemble dans l’OTAN.

Ce dont il s’agit là, pour cette négociation, c’est la coopération entre l’Union européenne, notamment les nouvelles initiatives que nous prenons pour la défense, et le Royaume-Uni, s’il le veut bien. Donc, nous avons fait une proposition et nous avons confirmé cette proposition d’ouverture d’une table de négociation sur ces sujets. La déclaration politique fait référence clairement à la sécurité extérieure et à la défense. Nous avons besoin de textes sur ces sujets pour insérer dans le droit et dans les textes juridiques des coopérations administratives ou politiques – je pense à l’Agence de défense, je pense à la lutte contre les cyberattaques, je pense à la coopération entre les services de renseignement, je pense aussi à la possibilité pour les Britanniques de participer, s’ils le veulent, à des opérations extérieures de l’Union, militaires ou civilo-militaires, et je pense évidemment à la coopération politique avec un pays très important qui reste membre du Conseil de sécurité des Nations unies.

Tout cela doit se traduire dans des textes et nous sommes prêts à en discuter, encore faut-il que nous soyons deux pour le faire. Donc, nous sommes ouverts et nous restons ouverts à cette négociation pour améliorer la gestion en commun des enjeux de sécurité et de la stabilité du continent.

Nous sommes également prêts à discuter de tout le reste. Tout à l’heure, Mme Terry Reintke évoquait Erasmus. Nous devons évidemment continuer la coopération en matière universitaire, la coopération en matière de recherche, la participation des Britanniques, s’ils le souhaitent, aux programmes européens. Et nous aurons une table de négociations, dès le mois de mars, sur l’ensemble des programmes européens – je dis bien l’ensemble des programmes, y compris Erasmus –, mais ce sera avec un cadre juridique et un cadre financier différents d’aujourd’hui.

Danuta Hübner a évoqué tout à l’heure la question des services financiers et de cette relation que nous devons avoir avec le Royaume-Uni. Au-delà de ce qui est écrit dans le projet de mandat et de ce que nous faisons habituellement dans des accords avec des pays tiers, il n’y aura pas de négociations à proprement parler sur les services financiers. En revanche, nous devons trouver une relation avec le Royaume-Uni, compte tenu de l’importance de la place de Londres et de la City, que je connais bien. Nous allons donc utiliser – Danuta Hübner y a fait référence – la boîte à outils des équivalences. Comme nous le ferons en matière de données, nous utiliserons la boîte à outils des adequacy decisions. Nous ne négocions pas sur ces sujets avec le Royaume-Uni, nous vérifions la cohérence et, quand nous le jugeons possible, nous donnons des équivalences sur tel ou tel secteur de l’industrie financière. C’est ce que nous avons fait avec le Canada, ce que nous faisons avec les États-Unis, ce que nous faisons avec le Japon, et ça marche. Je ne vois donc pas pourquoi ça ne marcherait pas avec le Royaume-Uni.

Mais je voudrais profiter de cette session pour dire clairement à certains responsables britanniques qu’il ne doit pas y avoir d’illusion sur cette question: il n’y aura pas d’équivalence générale et globale, ou permanente, sur les services financiers. Il n’y aura pas non plus de cogestion d’équivalence financière avec le Royaume-Uni. Nous garderons la maîtrise de ces outils et nous garderons l’autonomie de décision. Je veux aussi, parallèlement, rappeler que dans cette période-là, nous avons des raisons supplémentaires de continuer à agir, et c’est l’objet du travail de notre vice-président Valdis Dombrovskis pour l’union des marchés de capitaux et la poursuite et la consolidation de l’union bancaire.

Enfin, la pêche. M. Bellamy, mais aussi M. Millán Mon, M. Peeters, Mme Schaldemose, Mme Aguilera ont évoqué, parmi d’autres, cette question que je connais assez bien pour avoir eu l’honneur d’être ministre des pêcheurs de mon propre pays pendant quelques années. Je veux simplement dire à ce sujet que l’accès réciproque aux eaux territoriales et aux marchés – je dis bien l’accès réciproque aux eaux et aux marchés – sera un point indissociable de l’accord de commerce, car il s’agit bien de commerce. Ce sera donc un point indissociable de l’accord de commerce et du level playing field dans cette négociation.

Mesdames et Messieurs, nous avons toujours respecté, même si nous l’avons regretté, le choix du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne. Le premier ministre, Boris Johnson, que nous respectons, a dit qu’en quittant l’Union européenne, le Royaume-Uni ne quittait pas l’Europe. Nous sommes heureux de cette résolution. La question qui est posée et à laquelle, pour l’instant, nous n’avons pas de réponse est la suivante – elle est assez simple, mais assez grave: le Royaume-Uni quitte l’Union européenne, quitte le marché unique et l’union douanière, mais veut-il aussi quitter ou s’éloigner de notre modèle économique, social et réglementaire européen? Un modèle qu’il connaît bien, puisque nous l’avons construit avec lui depuis 47 ans. Telle est la question à laquelle nous attendons une réponse. De quelle distance le Royaume-Uni veut-il s’éloigner de notre modèle social, économique et réglementaire? Et je voudrais simplement dire que c’est lui, Mesdames et Messieurs, je le dis avec beaucoup de clarté et de calme, c’est le Royaume-Uni qui fixera le niveau d’ambition de notre future relation dans ces domaines, c’est lui qui choisira le niveau de cohérence réglementaire, qui déterminera, du coup, l’ambition, ou qui choisira le niveau de concurrence réglementaire. Et je recommande que la réponse à cette question que nous posons soit bien réfléchie dans le temps contraint que nous avons devant nous.

Je termine par trois réflexions télégraphiques. Mesdames, Messieurs, j’ai toujours dit la vérité devant vous et je continuerai. Le Brexit, ça ne peut pas être business as usual. Il y a des changements dans tous les domaines. Certains changements peuvent être plus ou moins grands ou temporaires, d’autres changements sont définitifs. Le Brexit fait que le service financier britannique perd son passeport financier. Il n’y a pas de reconnaissance mutuelle.

Le Brexit a pour conséquence qu’en toute hypothèse, Mesdames et Messieurs les députés, nous imposerons le 1er janvier prochain des contrôles sur tous les produits qui rentreront dans le marché unique, comme nous le faisons pour tous les autres pays tiers du monde. Nous devons cette protection aux consommateurs, aux budgets nationaux et européens, et nous la devons aussi aux entreprises. Donc, ce ne sera pas business as usual. Mais nous allons essayer de limiter les conséquences en trouvant un bon accord.

Deuxième réflexion: nous devons nous attacher à faire respecter et à respecter aussi nous-mêmes l’accord de retrait. Ce n’est pas une banalité. L’accord de retrait comporte 600 pages, il est maintenant ratifié par vous et par la Chambre des communes, il doit être mis en œuvre. Je ferai rapport publiquement devant vous et devant le Conseil, régulièrement, sur l’état de préparation tout au long de cette année, en particulier sur la mise en œuvre du protocole en Irlande, qui garantit une paix toujours fragile.

Enfin, cette négociation sera difficile, très difficile, Mesdames et Messieurs les députés. Je recommande donc que nous restions prêts à toutes les hypothèses, y compris celle où nous ne parviendrions pas avant le 31 décembre à un accord basique. Nous restons prêts à mener cette négociation avec du respect, comme je l’ai toujours fait, et beaucoup de calme, sans aucune agressivité. Je ne perdrai jamais de vue, au-delà des difficultés de la négociation quotidienne, la nécessité de trouver, en votre nom, un accord ambitieux avec un grand pays ami, voisin et allié, et je continuerai toujours, avec une détermination totale, à défendre les intérêts de l’Union européenne, de ses citoyens, de ses entreprises, à défendre l’intégrité du marché intérieur et unique, qui ne sera pas, n’a jamais été et ne sera jamais négociable.

Enfin, évidemment, Madame la Présidente, le Parlement peut être assuré que la Commission européenne, que votre négociateur, seront toujours prêts à travailler avec vous, à vous écouter, à faire rapport devant vous. Je marquerai donc la même disponibilité, comme je l’ai dit tout au long de ces trois années avant le Brexit et comme je l’ai dit l’autre jour– c’était un groupe animé par Guy Verhofstadt, en présence de David McAllister et du groupe de coordination et en présence de tous les présidents de groupe – je continuerai d’être totalement disponible pour travailler avec le Parlement européen, en confiance avec vous.

 
  
  

VORSITZ: KATARINA BARLEY
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Nikolina Brnjac, President-in-Office of the Council. – Madam President, I also join Mr Barnier in greeting the new Members of the European Parliament and I’m looking forward to our discussions here.

With your vote on the resolution on the proposed mandate for negotiations for a new partnership with the UK, you will provide a timely and useful input into the finalisation of this mandate. We should aim to build a relationship that is comprehensive, based on high standards and that guarantees a level playing field. The very comprehensive nature of the proposed mandate and likely long negotiations that may ensue in certain sectors will probably call for further debates in the coming months and years.

This new phase should not make us forget about the Withdrawal Agreement, which has just been concluded, and the need to remain vigilant as regards its implementation, first and foremost with respect to the preservation of citizens’ rights, be it during the transition period or under whatever future relationship with the United Kingdom.

But our vigilance will have to be no less thorough when considering the intended economic partnership, where strong safeguards and robust governance will be called for to protect the integrity of the EU single market and the competitive position of EU firms. We will therefore count on your cooperation in this respect as well.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Gemäß Artikel 132 Absatz 2 der Geschäftsordnung wurde ein Entschließungsantrag eingereicht.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Mittwoch, 12. Februar 2020, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Avram (S&D), în scris. – Aparent, din Brexit, UE iese slăbită, ca imagine, dar și numeric. Dar forța Uniunii nu stă în numere, pentru că, dacă ar fi stat, nu ar fi fost atât de puternică și de atractivă încă de la început. Țările membre au ales de bunăvoie să adere, nu au fost forțate. Tăria Uniunii reiese din valori și principii și din grija constantă pe care o are față de cetățenii ei. Suma acestor elemente o face nu doar puternică, ci și un model pe care și alții au ales fie să-l respecte, fie să și-l dorească. De aceea, chiar dacă în negocierile din acest an trebuie să se țină seama că în spatele fiecărui sector sunt oameni, e vital să nu renunțăm la niciuna dintre valorile, principiile și convingerile noastre. Ele ne-au ținut laolaltă în toate aceste decenii și au făcut din Uniunea Europeană cel mai de succes proiect geopolitic din istorie. Un parteneriat supranațional unic. Dacă am arăta că suntem dispuși să ne compromitem valorile, am încuraja alte state membre să-și rezolve diversele dispute amenințând cu exit-ul. Trebuie să ne asigurăm că pozițiile Uniunii vor fi respectate. Trebuie să negociem ca și până acum, dintr-o poziție de putere, cu fermitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Εμμανουήλ Φράγκος (ECR), γραπτώς. – Μετά το Brexit, της 31ης Ιανουαρίου 2020, είναι σημαντικό να οικοδομηθεί μια ισχυρή νέα συνεργασία της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, προς όφελος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσει να έχει τα προνόμια ενός κράτους μέλους και την πρόσβαση σε κοινοτική χρηματοδότηση. Πιστεύουμε ότι η οριστική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στο ελεύθερο εμπόριο, βάσει όμως —πάντοτε— των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σημαντικό, επίσης, θεωρούμε ότι είναι το ζήτημα των ελεύθερων μετακινήσεων των φοιτητών, των τουριστών και των εργαζομένων· ένα δικαίωμα που πρέπει να διασφαλιστεί. Τομείς στενής συνεργασίας πρέπει να αποτελέσουν και τα ζητήματα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας. Τέλος, ζητούμε να διασφαλίσει η Ένωση τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών, στον βαθμό που κλονίζονται από το Brexit.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. – Plecarea Marii Britanii din UE nu este o bucurie, dar este un fapt împlinit. Accentul trebuie pus acum pe Acordul care se va încheia între UE și Marea Britanie. Fără taxe și cote este un principiu care ar fi benefic pentru ambele părți. Important este să se respecte standardele de produs pentru a avea o concurență corectă și o securitate a consumatorilor. Parteneriatul economic, securitatea și respectarea principiilor nediscriminării și reciprocității depline în domeniul mobilității sunt lucruri care trebuie cuprinse în acord. Transportul terestru și cel european trebuie abordate ambițios în acordul negociat cu Marea Britanie și trebuie identificate soluții optime pe aceste subiecte. Drepturile cetățenilor trebuie respectate și trebuie să fie plasate pe primul loc în Acordul de retragere.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. – ES nākotnes partnerībai ar Lielbritāniju jābalstās vienlīdzīgas konkurences apstākļos, un pēc iespējas ciešāka asociācijas nolīguma pamatā jāliek ekonomiskā partnerība, partnerība ārlietās un konkrēti nozaru jautājumi. Tāpat AK kā “trešā valsts” nevar baudīt tādas pašas priekšrocības kā ES dalībvalstis, un visos apstākļos jānodrošina vienotā tirgus un muitas savienības nedalāmība. Turmpāk Lielbritānijas konkurencei ar ES ir jābūt atvērtai un taisnīgai, kas nozīmē garantēt vienlīdzīgus standartus attiecībā uz sociālo aizsardzību, vides aizsardzību, nodokļiem, valsts atbalstu, patērētāju aizsardzību un klimatu. Tas nozīmē arī Lielbritānijas un ES normatīvu “dinamisku saskaņošanu”. Mēs EP prasām arī Lielbritānijas garantijas iedzīvotāju tiesību un pārvietošanās brīvības jomā, attiecībā uz datu aizsardzību, finanšu pakalpojumiem, situāciju Īrijā un Eiropas Tiesas lomu strīdu izšķiršanā.

 
  
MPphoto
 
 

  Łukasz Kohut (S&D), in writing. – In the discussions concerning future relations between the European Union and Great Britain we have to remember that we are talking not only about the economy, not only about capital flows, taxes or physical borders. We are also talking about education, culture and exchange of scientific research. We should create such conditions in which the latter are not hindered by the mere fact that Great Britain is not a member of the EU anymore. Most young people in Great Britain voted against Brexit – some polls say that 7 out of ten young Britons, aged from 18 to 24 years of age, voted against it. Thus, it is my strong belief that Great Britain should be as closely involved in programmes like Erasmus+, Creative Europe, Horizon Europe etc. as possible. If the bridge between the EU and the Great Britain is to connect and be ready for a future come-back of Great Britain to the EU, it has to be open. As a former Erasmus student myself I can testify to the power of such connections first-hand.

 
  
MPphoto
 
 

  Grace O'Sullivan (Verts/ALE), in writing. – The result of the Irish election this weekend was a Green wave of two shades, delivered big gains for Greens and for Sinn Féin. Brexit did not figure in the election, thanks to the EU’s work in minimising the damage to Ireland from the UK’s exit. But challenges remain, and this election result could foreshadow more issues regarding the Irish border into the future. This Parliament, and the Commission, must do all they can to ensure that the free movement of peoples and the permeability of the border is maintained into the long term. We need clarity from the UK government on the protocol for Northern Ireland, and the highest level of alignment possible. Another immediate issue facing the negotiations is the July deadline for an agreement on reciprocal access to each other’s waters so we can allow our fishers to keep fishing in a sustainable manner, with minimised disruption. Such a timeline seems unrealistic for an area of such complexity, and the Parliament’s PECH Committee will have to play an active role in ensuring we reach a deal that prevents significant damage being done to both EU and UK fishers and the sustainability priorities of the CFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. – Groot-Brittannië mag dan vertrokken zijn uit de EU, het land blijft niet enkel een naaste buur maar het liefst ook een trouwe bondgenoot waarmee we nauwe betrekkingen onderhouden. Het Parlement is duidelijk: wij verlangen een ambitieuze deal met onze Britse vrienden, niet alleen over onze toekomstige handelsbetrekkingen, maar ook over andere aangelegenheden waar samenwerking in ons beider voordeel is. Zo’n hechte relatie veronderstelt dat het VK de Europese sociale, arbeids- en milieunormen respecteert.

Maar laat ons duidelijk zijn: wij willen een hechte, duurzame relatie met het VK, haar burgers, ondernemers en wetenschappers, niet noodzakelijk met de huidige regering. Regeringen zijn tijdelijk. De deal die we beogen, moet lang meegaan. Laten we dus koelbloedig blijven als de regering-Johnson bizarre voorstellen doet die mogelijk leiden tot een No Deal en erop gericht zijn de Europese lidstaten uit elkaar te spelen. Wij moeten nu standvastigheid tonen en aan de regering-Johnson duidelijk maken dat we een zeer nauwe samenwerking willen, maar mocht de Britse regering alsnog de sprong in het duister wagen, dan is Europa klaar voor een No Deal. De regering-Johnson moet goed beseffen dat de EU solidair aan één zeel trekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Loránt Vincze (PPE), in writing. – The mobility of persons and workers was always directly linked to the smooth functioning of the internal market of the European Union the United Kingdom would like frictionless access to. Over the years, however, it has also changed the social fabric of the societies on both sides of the channel. A too severe approach to immigration risks tearing apart myriad links in this fabric. We can just think of the relatives of the 3.5m citizens of EU countries who have the right to remain in the UK, whose relatives would not be able to move back and forth between their countries of residence and the UK under current UK plans. But we can also think of UK citizens remaining in Europe who would be tied to their EU countries of residence and the young Britons who treasure the possibility to go to Europe without a visa and get study, work and life experiences on the continent. Any ambitious agreement on the future relationship should be mindful of these social links and would need to ensure the continuation of rights for EU and UK citizens to the largest degree possible.

 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου