Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
XML 101k
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και του μίσους στην Ευρώπη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji w sprawie walki z antysemityzmem, rasizmem i nienawiścią w Europie (2020/2561(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Nikolina Brnjac, President-in-Office of the Council. – Madam President, having recently celebrated the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz, this discussion is today more important than ever. For several years now, a worrying increase in the number of manifestations of hate speech, hate crimes, racism, xenophobia and intolerance in Europe has been observed, affecting minorities and other vulnerable groups, including Jewish people. In particular, we note with strong concern that anti-Semitic hatred remains widespread. Let me be clear on this: there is no justification for this phenomenon and we are obliged to take such issues extremely seriously.

There are a number of legal instruments that offer protection against racism and related forms of intolerance. All EU Member States have accepted the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The EU’s Charter of Fundamental Rights also prohibits discrimination on the grounds of race, colour, ethnic origin and religion or belief.

The EU has furthermore adopted specific legislation on combating intolerance and hatred. I refer in particular to the 2008 Framework Decision on combating racism and xenophobia. In June 2016, the Council invited Member States to ensure the effective transposition and implementation of the Framework Decision and other relevant hate-crime laws at national level. In addition, it asked Member States to develop effective methods to report and ensure proper recording of hate crimes.

On 6 December 2018, the EU Member State Governments also sent a clear message by adopting a Council Declaration on the fight against anti—Semitism and the development of a common security approach to better protect Jewish communities and institutions in Europe. The Council notes that anti-Semitic hatred remains widespread and invites EU Member States to take measures to tackle anti-Semitism and improve the security of Jewish communities.

Social media is one of the main vehicles enabling hate speech to go viral. One possible remedy against this epidemic is a harmonised and determined European response. In this area, the Council conclusions on the application of the EU Charter of Fundamental Rights, adopted in October 2017, welcomed the measures coordinated by the Commission’s High Level Group on combating racism, xenophobia and other forms of intolerance. We also welcome and support the ongoing EU level dialogue with major IT companies, and address hate speech online, including through the implementation of the Code of Conduct launched in 2016 by the Commission for this purpose.

Last but not least, we should remember and commend the remarkable work done by the Fundamental Rights Agency in this field.

The countermeasures I have mentioned so far would, however, be insufficient without recognising the important role of education and youth work, and, more precisely, the need to develop democratic resilience, media literacy, tolerance, critical thinking and conflict resolution skills in the learning process.

It is important to bear in mind that the measures in place to fight hate crime can only fulfil their potential if victims report hate motivated harassment and violence to the police, and if police officers record such incidents as hate crimes. According to the Fundamental Rights Agency, only a fraction of victims report hate motivated harassment and violence and, when they do, police officers do not always recognise them as hate crimes. Fortunately, Member States are increasingly introducing measures to address this issue. This includes providing relevant guidance for police officers, requiring the collection of detailed data on crime and working with civil society organisations experienced in dealing with hate crime.

In short, the responsibility rests with all of us – politicians, teachers, civil servants, students, parents and, where appropriate, judges and prosecutors – not to close our eyes or ears and pretend not to see injustice, discrimination or hatred. From the horrors of Auschwitz, the world learned its lesson and built an order of peace, founded upon human rights and international law. We are all committed to defending this.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Vice-President of the Commission. – Mr President, two weeks ago we commemorated in Brussels the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau. Holocaust survivor Liliana Segre shared with us her moving story about the evils of humanity she confronted as a young girl. She reminded us that hatred, racism and anti-Semitism is still today haunting European societies and endangering our diverse societies and the minorities in our midst.

It is the duty of the EU to prevent history from repeating itself and to uphold the values upon which the Union is based. The Holocaust has shown us where anti-Semitism and racism can lead and its memory is at the very core of the European project of a Europe that protects its Jewish communities and all other minorities.

We have seen that fear and hatred against ‘the other’ has become normalised in recent years. It flourishes in mainstream media, in political debate and in the online world. It is a major challenge to our whole society and not only to the affected communities. The anti-Semitic attack against the synagogue in Halle is only the most recent example but, on a daily basis, minorities become victims of hatred online and offline.

It has been a key priority for the EU to ensure first and foremost the correct transposition and implementation of the relevant EU legislation, including the Racial Equality Directive, the Employment Equality Directive and the Framework Decision on racism and xenophobia. The Commission has been working closely together with Member State authorities and civil society in the EU High-Level Group on combating racism and xenophobia to ensure the effective application of the rules against hate speech and hate crime by the whole enforcement chain. The developed tools will assist Member States in strengthening a practical response to implement.

Dedicated formats of the high-level group will ensure in the future that the tools are implemented by Member States to make tangible progress in recording and responding to hate crime and hate speech. In particular, as regards hate speech, the Commission has pushed for stronger action; it initiated the code of conduct on combating illegal hate speech online whereby major IT companies have committed to review flagged hate speech within 24 hours and remove content when necessary. Fast progress has been achieved. In 2016, only 28% of the content was removed. Now it is above 70%, and 89% of the notices are assessed within the committed period.

We regularly monitor the progress. Next month we will present the results of the fifth monitoring exercise carried out together with civil society organisations. We managed to bring together all actors from civil society, IT companies and state authorities to strengthen our response to hate speech online. Our two coordinators on combating anti-Semitism and anti-Muslim hatred have been proactively reaching out to Jewish and Muslim communities, and strengthening the collaboration with international organisations, Member States’ authorities and non-governmental organisations. We also intensively work on implementing the EU-Roma strategy containing measures against anti-Gypsyism.

The adoption of the Council Declaration on combating anti-Semitism was a milestone. All Member States unanimously agreed on actions and were invited to develop national strategies. The Commission created a dedicated working group to ensure concrete follow-up to the Council declaration and support Member States and Jewish communities to work together on developing these strategies. We are glad that the incoming German Presidency has announced already their intention to place the fight against anti-Semitism high on the agenda.

Distorting our common history has been one of the trademarks of fanning the flames of hatred and division, be it by third countries or within our own societies. Where today there are attempts to deny or distort the memory of the Holocaust, where people are vilified because they are Jews, this is where Europe is called into question. Attempts to distort our history are threatening our foundations. Disinformation and fake news attack our past but also, and first of all, our present. Our democracies must be harnessed to respond to this challenge and they must themselves adapt. Online platforms have been misused to disseminate and amplify manipulative messages to distort the democratic debate and interfere in the political process.

For four out of five Europeans, disinformation is a problem for democracy. We must ensure that democracy remains well protected in Europe. To better harness our democracy, the Commission will put forward a European democracy action plan. It will help counter disinformation and support free and independent media and will also aim to ensure greater transparency of paid political advertising and provide clearer rules on the financing of EU political parties. Transparency and accountability is essential, as well as not allowing external interventions in our democratic systems by those who wish to divide and destabilise our Union. This is a common priority for the Commission, European institutions and the Member States. As we see minorities under pressure again today, we must raise our voices and redouble our efforts to ensure that Europeans can go about their lives free from the threat of anti-Semitism, racism and xenophobic hatred.

The Commission is looking forward to working with the European Parliament and in particular the Anti-Racism and Diversity Intergroup and the Working Group on Anti-Semitism.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I have listened to many speeches, but one that will stay with me for a long time to come was given by Marian Turski last month, 75 years after he, weighing all of 32 kilos, walked out of Auschwitz. He called for an end to indifference. ‘Auschwitz did not fall from the sky,’ he said. It happened slowly, because too many people turned a blind eye to justice, too many people found comfort in scapegoats, and too many people accepted prejudiced laws.

That is why we fight anti-Semitism, racism and any hatred everywhere today, because in Europe we know only too well the depths of horror that man has sunk to and can sink to. If we teach people not only about what happened, but about how it happened, slowly through gradually increasing measures, then maybe we can truly learn the lessons of history, even when the voices of the survivors can be heard no more.

Now, today, we still witness attacks on Jews and synagogues in Europe, we still see the scapegoating going on, and we are still seeing states move slowly away from the values this Union was founded upon. We see our fundamental rights under threat in too many places.

So we cannot be silent when Europeans live with a packed suitcase by their door, just in case. We cannot be silent in the face of injustice anywhere. Let no one fighting for justice ever look to Europe and be met as they have been met – with shrugs of shoulders or excuses that favour political expediency. Our European history has too often been built on the backs of the broken. When we say ‘never again’, we must mean it, and that means taking action.

And in conclusion, Roman Kent coined the eleventh commandment: ‘Thou shalt not be indifferent’. May it become our guiding principle.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri, on behalf of the S&D Group. – Mr President, 75 years ago we Europeans agreed on ‘never again’, and yet in 2020 anti-Semitism is on the rise. Hatred and intolerance across the European Union are on a trend of steady growth. Political parties, also in this House, fuel a climate of racism and anti-immigration with their rhetoric, be it against Jews, Muslims, migrants, Roma or LGBTI people.

We cannot tolerate populist rhetoric, prejudice and nationalism to become part of mainstream politics; to become the new normal. We cannot allow far-right parties, such as the AFD in Germany, Fidesz in Hungary, Lega in Italy, to become the dominant voice of our public debates. As progressives, we will always stand up for freedom: freedom for all to be who you want to be, to believe what you want to believe.

We need stronger commitments in the EU against hate speech and racism, and we will continue to fight for an EU in which minorities and vulnerable groups are protected from any form of discrimination. An EU with respect for rule of law and not the rule of a majority. We believe in a European Union in which we actually do justice to 75 years of liberation; in an EU where we stand up, we speak up and act when fellow Europeans are discriminated against.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, il aurait eu 37 ans. Ilan Halimi a été enlevé parce que juif. Brûlé, poignardé, torturé à mort pendant trois semaines dans une cité HLM de la région parisienne. C’était il y a 14 ans, presque jour pour jour. Son meurtre nous ampute d’une petite part de notre humanité.

Sarah Halimi aurait eu 66 ans. Battue à mort, elle aussi, parce que juive, elle a ensuite été défenestrée par Kobili Traoré. Ce procès-là n’aura pas lieu, il a été déclaré pénalement irresponsable parce que sous l’emprise du cannabis. Le cannabis, la bêtise, l’ignorance comme circonstances atténuantes... Curieuse jurisprudence que celle-là.

L’antisémitisme tue. Aujourd’hui, à nouveau, des Européens ont peur parce qu’ils sont juifs, beaucoup s’en vont d’ailleurs. Aujourd’hui encore, écoles, synagogues et cimetières doivent être protégés.

Un tiers des Européens affirme ne connaître qu’un petit peu ou rien du tout de l’Holocauste. Se souvenir, éduquer, c’est essentiel, mais ça ne suffit pas. Barrer la route à la violence raciste qui gangrène les cours, les cités, les réseaux sociaux, c’est ne pas tolérer, c’est condamner, sanctionner.

Le monde entier avait les yeux rivés sur Jérusalem il y a 15 jours. Cinquante chefs d’État avaient fait le voyage pour commémorer les 75 ans de la libération du camp d’Auschwitz et prendre un engagement formel: plus jamais ça. Le président hongrois en était. Pourtant, il y a deux jours – je conclus, Monsieur le Président – à Budapest, plusieurs milliers de nazis sont venus des quatre coins d’Europe défiler sous les yeux de la police pour leur «jour d’honneur», je cite, hommage infâme à leurs héros du IIIe Reich.

Madame la Commissaire, on connaît tous votre engagement. Peut-on dire aujourd’hui vraiment que l’Europe en fait assez?

 
  
MPphoto
 

  Filip De Man, namens de ID-Fractie. – Voorzitter, het geweeklaag over blank racisme was al niet min in de Belgische Kamer waar ik 23 jaar vertoefde. In dit Parlement is het al niet beter: overal ziet men racisten, antisemieten en nazi’s.

Maar het echte probleem wordt zelden of nooit benoemd: de massale toestroom van moslimracisten die verantwoordelijk zijn voor 99 % van het antisemitisch geweld in de Europese Unie. Dat is de waarheid.

Collega’s, houdt op met nazispoken na te jagen. Jullie lopen eigenlijk een oorlog achter. Voorts moet ik jullie aanmanen om te stoppen met rechtse nationalistische collega’s racisten te noemen als zij kiezen voor het eigen volk en de bescherming van onze grenzen. Er zijn nu eenmaal verschillende culturen en religies en er bestaat een oplossing voor de problemen die dat geeft: grenzen.

 
  
MPphoto
 

  Sergey Lagodinsky, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Dämme brechen – das war der erste Gedanke, den so viele von uns gehabt haben, als wir gesehen haben, wie der Rechtsextreme Höcke, der Freund von denen, die jetzt gerade gesprochen haben, und der frisch gewählte Thüringer Ministerpräsident Hände geschüttelt haben. Die Dämme brechen. Sie brechen lange schon, wenn der ungarische Ministerpräsident antisemitische Klischees vertont, wenn Rechtsradikale in Österreich und in Estland mitregieren und sich in vielen anderen Ländern warmlaufen, wenn jüdische Menschen hier in Europa sich nicht mehr wohlfühlen und die Sinti und Roma sowieso nicht mehr. Die Dämme brechen, sie brechen in unseren Köpfen, wenn es zunehmend normal wird, über jüdischen Einfluss zu scherzen, über jüdisches Kapital zu schimpfen, wenn es normal wird, ein paar Kilometer von hier, in Aalst, beim Karneval jedes Jahr Wagen zu haben, die antijüdische Motive haben, wenn es zunehmend normal wird, nichts dagegen zu sagen. Die Dämme – sie brechen.

Was tut die EU dagegen? Ich frage die Kommission, ich frage die Mitgliedstaaten, ich frage uns alle. Unsere EU-Präsidentinnen hielten schöne Reden letzte Woche in Jerusalem. Doch mit Worten alleine können wir nichts bekämpfen, wir brauchen mehr. Denn die Dämme brechen. Und wir brauchen nicht nur Betroffenheit, wir brauchen Haltung und Handlung! Was machen wir? Wir haben hier den Stab der Kommissionsbeauftragten gegen Antisemitismus ausgestattet. Hat sie genug Arbeitsressourcen, um diese Arbeit zu machen? Wie konkret gestalten denn die Mitgliedstaaten den Ratsbeschluss in der Wirklichkeit, wie setzen sie das um? Das wissen wir nicht. Auf diese Antworten warten wir, und diese Antworten erwarte ich nicht nur als Vorstandsmitglied der Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus in diesem Haus, sondern als Bürger Europas. Denn die Dämme – sie brechen, und wir müssen ihnen standhalten.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Procaccini, a nome del gruppo ECR. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe bastato essere dentro quest'Aula due ore fa per ascoltare parole di odio ed antisemitismo. Due ore fa il popolo di Israele è stato accusato di: apartheid, sfruttamento dei palestinesi, violenta annessione, violazione dei diritti umani, violazione del diritto internazionale, crimini di guerra.

A dire queste cose sono gli stessi che nascondono le responsabilità del radicalismo islamico nei confronti della maggior parte degli attacchi antisemiti in Europa, sono gli stessi che contestano al popolo ebraico il diritto di poter praticare le proprie tradizioni religiose in Europa. Allora forse ha ragione Goldschmidt, il presidente della Conferenza dei rabbini europei, che poche settimane fa in Italia ha detto: "Oggi i maggiori problemi li abbiamo dalle sinistre, questa è la grande novità sul fronte dell'antisemitismo".

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion.(Beginn des Redebeitrags bei ausgeschaltetem Mikro) ... natürlich grober Unfug, was mein Kollege hier gerade gesagt hat, indem er auf den Linken hier herumgehackt hat.

Angesichts der Tatsache, dass Synagogen wieder Ziele rechtsextremer Anschläge sind, schwer bewaffnet bewacht werden müssen, damit es überhaupt weitergehen kann, dass gläubige Juden auf Europas Straßen angefeindet werden, dass es in diesem Haus Parteien gibt, die den Hitler-Faschismus als Vogelschiss in der Geschichte bezeichnen – angesichts dieser Dinge ist es höchste Zeit zu handeln.

Und Handeln heißt eben nicht nur, bei Gedenkfeiern oder bei Anschlägen gewissermaßen die richtigen Worte zu finden: Es gilt, Geist und Tat der neuen und alten Nazis – ja der Rassisten aller Art – entschlossen zu bekämpfen: im Staat, in der Gesellschaft, auf der Straße, per Justiz, in Parlamenten und im Alltag. Dazu gehört auch, der Geschichtsklitterung in diesem Hause eine klare Absage zu erteilen, weil man Faschismus und Kommunismus nicht in einen Topf werfen kann.

Wir sind der Wahrheit verpflichtet, und auch Sie, die Sie dort sitzen. Den Opfern von Faschismus und Rassismus sind wir das auch schuldig.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, fenomeni come antisemitismo, razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza destano un grande allarme sociale in diversi Stati membri. Si nutrono di pregiudizio e odio, che hanno una preoccupante diffusione sia online che offline.

Proteggere persone e gruppi sociali da qualsiasi forma di discriminazione e violenza dettate da motivi legati al colore della pelle, alla religione, alle opinioni personali o all'orientamento sessuale significa non soltanto garantire a tutti il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ma anche avere una società più coesa e inclusiva.

È necessario che l'Unione europea e gli Stati membri adottino delle iniziative e delle misure di prevenzione, di educazione e di sensibilizzazione, soprattutto per i più giovani, in merito a crimini e discorsi di incitamento all'odio. La maggior parte di essi non viene ancora denunciata e perseguita in modo adeguato. Diverse condotte rimangono impunite, con gravi ripercussioni sulla protezione a sostegno delle vittime. È dunque nell'interesse generale dell'Europa invertire questa tendenza.

 
  
MPphoto
 

  Peter Pollák (PPE). – Vážený pán predsedajúci, som veriaci a mnohí z vás sú tu tiež veriaci. Dokonca aj tí, ktorí sympatizujú s fašizmom a nacizmom, sa tvária, že sú veriaci. Boh však chcel, aby sme každí boli iní. Ak by dnes mohli neonacisti vládnuť, tak verte, že polovička z nás by tu dnes nebola. Možno sa líšime vierovyznaním, možno sa líšime kultúrou, či jazykom, možno sa líšime farbou pleti, no farba krvi každého z nás je rovnaká. V žilách Žida, Róma a každého Európana, dokonca aj neonacistu, koluje červená krv. Milióny ľudí zomrelo rukami tých, ktorí sa považovali za dokonalých. V mnohých krajinách zneužívali nacisti a fašisti na svoju zvrhlú ideológiu Boha.

V mojej krajine na Slovensku počas druhej svetovej vojny fašisti obhajovali svoje zverstvá heslom „Za Boha, za národ!“ Boh však nie je nenávisť.

Na jednej strane, dámi a páni, je tu bohatá, prosperujúca Európa, na druhej strane korupcia, chudobné a úbohé regióny, v ktorých ľudia nepracujú, kde deti nedokáže škola pripraviť na pracovný trh, kde ľudia nemajú kanalizáciu, či prístupovú cestu, a dokonca niektorí ľudia pijú vodu z potoka. Aj toto je obraz Európskej únie 21. storočia. Ak budeme ignorovať tieto problémy, ujmú sa ich fašisti.

Ideológiu nadradenej rase môžeme poraziť aj tým, že politici začnú riešiť skutočné problémy ľudí. Zároveň je však dôležité, aby sme sa postavili k ideológii o nadradenej rase nie ako k názoru, ale ako zločinu. Ten kto hrá sa, hlása, že nejaká rasa je dokonalejšia ako tá iná, to nie je o slobode prejavu. To je o zločine. Je to zločin. Všetky demokratické inštitúcie sa musia postaviť k tomuto názoru ako k zločinu. História ukázala, kam môže zájsť extrémizmus, ak mu dovolíme rásť. História ukázala, že extrémizmus rastie vtedy, ak mu dáme príležitosť. Nedajme do rúk agendu extrémistom, ktorú sme schopní vyriešiť sami. Extrémisti v mnohých krajinách poukazujú na korupciu, neriešenie problémov migrácie, či chudobných rómskych komunít. Európa musí výrazne riešiť svoje problémy, ktoré trápia ľudí v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente, vicepresidenta Jourová, este debate contra el antisemitismo, el racismo y el odio en Europa está cargado de sentido. No porque el Eurobarómetro indique que crecen las actitudes discriminatorias contra personas y categorías enteras de ciudadanos europeos —cuyos derechos fundamentales están protegidos por el Derecho europeo—, sino porque aumentan los delitos de odio, porque está aumentando la violencia real contra esas personas y categorías enteras.

Por eso, este Parlamento no solamente tiene el deber de expresar tristeza y preocupación sino, sobre todo, motivación para apoyar todas las actuaciones de la Comisión y del Consejo que conduzcan a ese combate y a fortalecer los instrumentos. Por eso aprobamos el 1 de junio del año 2007 nuestra Resolución sobre el antisemitismo y nuestro compromiso contra la negación del Holocausto.

Pero también por eso hemos dado seguimiento a la decisión que adoptó el Consejo Europeo en diciembre de 2018 para proporcionar los instrumentos necesarios para actuar en un doble campo: el de la educación contra el odio, pero también la legislación contra los delitos que instiguen directamente a la violencia. Y es ahí donde entra en juego la correcta transposición de la Decisión marco de 2008 y la necesidad de que la Comisión cuente con el apoyo del Parlamento Europeo para aportar todos los instrumentos necesarios.

Primero, formación de las autoridades competentes. Segundo, registro de los delitos de odio y, tercero, protección de sus víctimas y garantía de seguridad de esas comunidades amenazadas en Europa, no solo la comunidad judía —por supuesto—, sino también la comunidad gitana y cualquiera que sirva al discurso del odio como chivo expiatorio de actitudes de intolerancia y desprecio contra el prójimo que no pueden ser toleradas porque son profundamente incompatibles con el Derecho europeo.

 
  
MPphoto
 

  Anna Júlia Donáth (Renew). – Mr President, recently, in Hungary, an anti-Roma governmental campaign has been launched. The Prime Minister approves of the segregation of Roma children in the countryside, discourages the payment of compensation for the segregation of these children and enrages others by saying that Roma people get this money without doing any work.

Hate speech and openly racist politics are on the rise in many EU countries. They have always been present in society, but in recent years they have been spreading instead of receding. Populist and racist movements have a strong role in this as they build on people’s fear and designate scapegoats: others towards whom to channel negative emotions and fears generated by the changing world.

If we don’t act now this can cause a domino effect, as extremists learn from each other. For example, with the spread of exclusionary law-making practices and propaganda methods. If we do not speak out and take decisive action now they will keep undermining EU values and principles which, like solidarity, respect of human dignity, human rights and non-discrimination will have no role to play in the future of Europe. We must act now.

(Applause from certain quarters)

 
  
MPphoto
 

  Susanna Ceccardi (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia del mondo occidentale ha dimostrato che l'antisemitismo è una cartina tornasole della decadenza di una società e ne prefigura il crollo. Chiunque abbia a cuore la società in cui vive dovrebbe combattere l'antisemitismo.

La lotta all'antisemitismo deve prevedere la difesa dello Stato di Israele nella sua integrità territoriale, politica e religiosa, poiché Israele è il baluardo delle libertà democratiche in Medio Oriente. Il contributo che la tradizione giudaico-cristiana ha dato alla formazione della cultura e della civiltà occidentale europea è stato fondamentale.

Combattere l'antisemitismo significa pertanto non solo difendere Israele, che al tempo stesso è la patria dell'ebraismo e il custode della memoria cristiana, ma anche difendere la stessa Unione europea dal terrorismo islamico, dal fondamentalismo religioso e da ogni movimento illiberale e antidemocratico.

 
  
MPphoto
 

  Alice Kuhnke (Verts/ALE). – Herr talman! Det är nästan, men bara nästan, förförande att lyssna till alla vackra ord om hur vi ska bekämpa hatet mot judar, mot muslimer, mot dem som skiljer sig från mängden – sådana som jag.

Lyckligtvis är vi många som är medvetna om att det är en hel del tomt prat. Bakom retoriska krumbukter finns olika måttstockar och helt olika upplagor av rättigheter, beroende på var du kommer ifrån, var dina föräldrar kommer ifrån, vilket namn du bär och hur mycket pigment du har i huden. Rasismen och diskrimineringen sprider sig som en löpeld.

Vi måste ta hoten på allvar. Det är oacceptabelt att EU:s ledare, som har haft 15 år på sig, inte har lyckats skriva under antidiskrimineringsdirektivet.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR). – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Rzeczywiście ta debata na temat źródeł antysemityzmu musi być oparta na prawdzie. Zatem jeśli prawda, to nie jacyś enigmatyczni naziści, nie 75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz, tylko wyzwolenie niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Auschwitz. To po pierwsze. Po drugie ze zdumieniem słuchałem przedstawicieli lewicy, którzy oburzali się na stawianie znaku równości między faszyzmem i komunizmem. Tej oburzonej pani chciałbym zacytować jedną bardzo łagodną wypowiedź Stalina na temat Żydów właśnie. Mówił on, że należy robotnikom rozdać pałki, aby mogli sobie na koniec pracy poużywać na Żydach. Polscy komuniści, których synowie zasiadają również dzisiaj w tej izbie jako demokraci, jeszcze w latach sześćdziesiątych przeprowadzali czystki antysemickie w polskim wojsku. Dlatego trzeba powiedzieć, cytując wielką pisarkę Zofię Nałkowską, „to ludzie ludziom zgotowali ten los”. Natomiast antysemityzm będzie można wyrugować jedynie pod warunkiem, że będziemy bardzo konsekwentnie, zgodnie z prawdą sprzeciwiać się tym, którzy stoją za antysemityzmem we współczesnej Europie, nie dbając przy tym o poprawność polityczną.

 
  
MPphoto
 

  Clara Ponsatí Obiols (NI). – Mr President, one of the most hideous crimes against the Jewish people took place in 1492 when the so-called Catholic kings ordered the general expulsion of the Jews from Sepharad. This first episode of state anti-Semitism, one that Adolf Hitler admired and sought to surpass, stands as a cornerstone of the Spanish tragic record of intolerance.

Today, this intolerance takes the form of contempt for the rights of the Catalan minority. This happens in the background of laughter and indulgence with fascism apologies. While the Francisco Franco Foundation remains legal, Spanish judges use anti-hatred laws to prosecute Catalan teachers that criticise the violence of the Civil Guard. We do need laws to protect minorities from hatred but, without democratic judges to enforce them, they are useless.

 
  
MPphoto
 

  Tomas Tobé (PPE). – Herr talman, ärade kolleger! Allra helst skulle vi inte behöva ha en debatt om antisemitism, rasism och hat i Europa, men den är viktig – och tyvärr så behövs den. Antisemitismen ökar i Europa, också i mitt eget hemland, Sverige. Enligt Eurobarometern växer antisemitismen som allra mest just nu i Sverige. Judar vittnar om att man inte vågar bära sin davidsstjärna eller sin kippa. Religionsfriheten begränsas.

Jag anser att arbetet mot antisemitism borde vara en mycket tydligare prioritering från kommissionens sida. Jag förstår inte varför det inte ens nämns i kommissionens arbetsprogram och skulle gärna vilja få en förklaring till varför det inte nämns.

Jag skulle avslutningsvis också vilja lämna tre konkreta förslag till initiativ som kommissionen borde ta. För det första: Öka finansieringen för att utbilda ungdomar om Förintelsen, kring rasism och kring hatbrott i Europa. För det andra: Se till att stoppa utländsk finansiering av extrema trossamfund genom hela Europa. För det tredje: Sätt stopp för hatpredikanters möjlighet att resa in i Europa och sprida sina extrema åsikter.

Visa att vi är beredda att göra någonting konkret för att stoppa antisemitism och rasism i Europa, för det hör inte hemma här.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi anni abbiamo visto un aumento preoccupante dei casi di antisemitismo in Europa e nel mondo. Anche nel mio paese, l'Italia, di recente sono comparsi scritte e simboli antisemiti sulle case di sopravvissuti alla Shoah o di attivisti per i diritti umani. Si tratta di un fenomeno gravissimo che spesso viene coperto da partiti che usano il razzismo per guadagnare consenso. I leader di queste forze spesso fanno dichiarazioni antisemite, talvolta negano addirittura l'Olocausto.

Qualche settimana fa questo Parlamento ha ospitato Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Oggi è necessario seguire il suo esempio. Così come lei ha rifiutato l'invito a un dibattito sull'antisemitismo insieme a esponenti dell'estrema destra, noi dobbiamo dire chiaramente che solo essendo nettamente antirazzisti possiamo combattere veramente l'antisemitismo. Dobbiamo essere come Parlamento in prima fila, quindi a combattere tutto questo, e la ricostituzione del nostro gruppo di lavoro sull'antisemitismo è un segnale importante, ma dobbiamo proseguire in questa direzione.

 
  
MPphoto
 

  Teuvo Hakkarainen (ID). – Arvoisa puhemies, jottei totuus unohtuisi, juutalaisille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan väkivalta tai sen uhka Euroopassa suuntautui heihin pääsääntöisesti muslimien taholta. Toiseksi suurin uhkaryhmä on äärivasemmisto ja äärioikeisto. Kaikkeen tähän vainoon on luonnollisesti puututtava lujin ottein.

Rasismi sanana on kokenut täyden inflaation. Rasismisyytöksillä hyökätään erityisesti kaikkia kansallismielisiä kohtaan. Tässäkin salissa tuo syytös kuuluu hyvin usein. Kun omat faktat loppuvat, voi ainakin toisia rasistiksi syyttämällä röyhistellä rintaansa. Olihan fariseuskin onnellinen siitä, ettei ollut sen kurjan publikaanin kaltainen. Vihapuhe on kehitettyä uussanastoa, jolla käydään toisinajattelijoiden, siis kansallismielisten, kimppuun ja jonka perusteella jopa jaetaan tuomioita eri oikeuslaitoksissa.

 
  
MPphoto
 

  Salima Yenbou (Verts/ALE). – Monsieur le Président, chers collègues, en janvier nous avons commémoré la découverte des atrocités du camp d’Auschwitz pour que ces horreurs ne se reproduisent plus jamais. Malheureusement, crimes et discriminations continuent depuis, entre autres en Europe (dans les Balkans), mais aussi contre les Tamouls, les Tutsis, les Yézidis, les Kurdes, les Coptes, les Falachas, les Ouïgours, les Indiens musulmans, les Rohingyas, les Palestiniens, les Roms...

Aujourd’hui, devant ce constat, nous devons repenser la lutte contre l’ensemble de ces atteintes morales, psychologiques et physiques. La lutte contre les discriminations ne doit plus être comparée, concurrencée par un vocable spécifique qui divise plutôt qu’il ne rassemble. L’intersectionnalité et le mot discrimination sont pertinents pour appréhender ce défi majeur avec solidarité et lutte par tous et pour tous.

Cet engagement contre les discriminations doit être universel, sans considération sur l’origine, le genre, la religion, l’orientation sexuelle ou tout autre critère pouvant définir l’oppresseur et l’oppressé. En effet, nul besoin d’être une femme pour défendre une femme, nul besoin d’être juif, chrétien, musulman pour défendre un juif, chrétien, musulman, nul besoin d’être homosexuel pour défendre un homosexuel. Levons-nous tous, à chaque fois qu’un être humain est discriminé.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra (ECR). – Pane předsedo, já myslím, že veškeré politické řeči blednou, když se podíváme na ta čísla. Antisemitismus v dnešní Evropě je na pochodu a je to mega problém. Jen za 10 let opustilo 60 000 Židů Francii. Z údajů Evropské agentury pro lidská práva je evidentní, že 38 % Židů zvažuje odchod z Evropy. Některá ta čísla jsou strašlivá. Německo zdvojnásobení na 44 % za 5 let. Švédsko zdvojnásobení na 35 % za 5 let. Francie 44 %, Belgie, kde je sídlo EP, 42 %. Naopak Maďarsko, které je tady často na tapetě, je jediná země, kde se snížil počet Židů, kteří chtějí odejít, o celých 10 %.

Čili: Co dělat? Ustavit definici antisemitismu, zakázat Hezbolláh a skončit s protiizraelskou antisemitskou zahraniční politikou.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 171 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Já děkuji, že pan kolega přijal moji modrou kartu a že se třeba tento institut také může trochu více naučit. Já jsem velmi vnímal jeho vyjádření a musím říci, že mi mluvil samozřejmě z duše, ale chci mu poskytnout prostor pro to, aby zároveň reagoval na to, že rasismus není pouze omezen na antisemitismus.

Vy jste se ve své řeči vyjádřil pouze k židovskému rasismu, tzn. k antisemitismu, ale my máme i další formy rasismu. Vnímáte i ty ostatní formy jako zásadně důležité a odsouzeníhodné?

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra (ECR), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Samozřejmě, že je vnímám za zásadní a důležité, ale antisemitismus vzhledem na historii tohoto kontinentu, na to, co se odehrávalo ve 20. století, vnímám jako mega problém.

Z těch čísel to jasně vyplývá, že to je mega problém, že to souvisí prostě s naší politikou vůči migraci. Nesmíme toto prostě zastírat a ty politické řeči blednou ve světle těch čísel, která tady máme. Je to průzkum, kdy naše agentura, evropská agentura, se ptala 16 000 Židů, prosím pěkně. To není žádná skupina 500 dotázaných.

 
  
MPphoto
 

  Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE). – Mr President, in the last decade anti-Semitism has raised its ugly head again in Europe. Sadly, though this is factually substantiated, according to a 2019 Eurobarometer survey there’s a striking discrepancy in the perception of anti-Semitism. Almost 90% of Jews feel that anti-Semitism is on the rise, but only 36% of European citizens agree.

Europe cannot allow the poison of anti-Semitism to spread. It needs to support, it needs to protect its Jews and it needs to effectively combat anti-Semitic perpetrators, and there is no question that Hezbollah, Iran’s most deadly proxy, is an indoctrinated, violent anti-Semitic group which poses serious threats to Jews in Europe and not just in Europe. Yet the European Union refuses to follow in the footsteps of some of its most adored allies like the United States, like the United Kingdom, like Canada, and to end this false distinction between the political wing and the military wing of Hezbollah – a distinction which, by the way, Hezbollah calls a joke and dismisses. This hypocrisy must end now. The EU must place Hezbollah in its entirety on the EU terrorist list if it is going to be credible and, more importantly, effective in combating anti-Semitism and the atrocious acts it leads to.

 
  
MPphoto
 

  Sylwia Spurek (S&D). – Mr President, as we’ve already heard, FRA and Eurobarometer research shows that anti-Semitic abuse and violence is increasing in the EU. According to the FRA survey, people cannot live a life free of worry for their own safety and the safety of their family members.

But racism and anti—Semitism are still denied by many politicians, media and scientists all over Europe. When I was a Deputy Commissioner for Human Rights, I often heard that there is no anti—Semitism in Poland, while dealing with anti—Semitic attacks, hate speech and violence. It is the 21st century and more and more people here in the European Union feel they can treat someone differently or hate someone because of his or her religion, ethnic origin or skin colour. It is unacceptable. The European Union urgently needs a strategy to fight anti—Semitism, racism and xenophobia, to prevent and combat these phenomena and to protect human rights.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 171(8))

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Mam pytanie do mojej przedmówczyni. Czy w czasach, kiedy pełniła Pani funkcję u boku rzecznika praw obywatelskich, pamięta Pani, jak na wszelkie ekscesy antysemickie reagowała policja? Ja miałem zaszczyt być ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i chcę podkreślić bardzo mocno, że każdy przejaw antysemityzmu spotykał się z natychmiastową reakcją polskiej policji i był zwalczany. Nigdy nie było akceptacji i nie może być akceptacji dla przejawów antysemityzmu, dlatego proszę nie wprowadzać tej izby w błąd.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Jetzt haben wir zwei Fehler gemacht:

Zum einen waren Sie als Redner dran, daher haben Sie kein Recht mehr auf eine „blaue Karte“.

Zum Zweiten haben Sie jetzt keine Frage gestellt, sondern eine Feststellung gemacht. Ich überlasse es daher der Frau Kollegin Spurek, dazu Stellung zu nehmen – ja oder nein? Bitte.

 
  
MPphoto
 

  Sylwia Spurek (S&D), blue-card answer. – Yes, I would like to answer this non—question.

Nie wystarczy, że policja reaguje. Nie wystarczy, że prokuratura ściga, a sądy orzekają, zwłaszcza że nie zawsze obserwowałam taką determinację, jaka jest potrzebna. Zabrakło mi w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich całkowitego potępienia ze strony osób sprawujących wysokie funkcje publiczne w rządzie.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Garraud (ID). – Monsieur le Président, le sujet en débat ce soir est souvent abordé dans cet hémicycle et c’est une excellente chose. Mais il est toujours traité d’une façon incomplète, partisane et à sens unique.

Incomplet, car personne, ici, de la majorité, n’abordera dans le cadre de ce débat le sujet pourtant considérable des actes antichrétiens dans le monde, visant des personnes mais aussi des biens, des églises quotidiennement vandalisées, des cimetières profanés.

Partisan et à sens unique, car une majorité de députés de cet hémicycle ne veulent pas poser la vraie question, celle qui gêne, celle qui dérange: quelle est la cause principale de la forte hausse des actes antichrétiens et antisémites? Vous connaissez la réponse: c’est évidemment la montée de l’islamisme, ce nouveau totalitarisme que vous refusez de voir, que vous vous interdisez de critiquer, alors que nos peuples le subissent et en souffrent.

Quant à la haine que vous dénoncez, vous vous trompez de cible. Vous visez toujours et encore ce que vous appelez avec dédain et mépris les «populistes». Vous devriez porter tous vos efforts sur ceux qui détestent notre civilisation européenne, nos cultures, nos identités, nos libertés individuelles. Vous devriez combattre ceux qui veulent violemment nous imposer une société barbare qui n’est pas la nôtre. Ce devrait être cela, notre combat commun: lutter de toutes nos forces contre l’islamisme, ce radicalisme, ce terrorisme qui est bien la menace la plus grave qui pèse sur nos démocraties du XXIe siècle.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Geuking (ECR). – Herr Präsident! Ich bin sehr verwundert, was ich hier gerade so alles gehört habe. Der Antisemitismus gipfelte einst in dem schlimmsten, menschenverachtendsten und grausamsten Völkermord, den die Menschheit je kannte. Er brachte das abgrundtief Schlechteste der Menschen hervor. Auch durch Neuordnung des demokratischen Europas nach 1945 verschwand der Antisemitismus nicht, er nahm aber neue Formen an. Antisemitismus wurde anpassungsfähig, veränderbar und verwurzelte sich dabei tief in unserer Gesellschaft. Das zeigte auch heute wieder die Debatte. Die Rechtspopulisten Europas bedienen den Antisemitismus nicht nur unterschwellig; offen schüren sie zielgerichtet Hass, um vorhandenen Antisemitismus in den Köpfen der Menschen in Stimmung und Stimmen umzuwandeln. Es ist unser aller Verpflichtung, dieser zynischen, menschenverachtenden Vorgehensweise in unserer Gesellschaft und politischen Landschaft entgegenzuwirken. Es ist unser aller Verpflichtung, den Antisemitismus aus den Köpfen der Menschen zu tilgen. Dazu braucht es unberufene Helden – Bürger, die widersprechen und entschieden ihr Wort gegen jede Form von Antisemitismus erheben. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Schluss: Werden auch Sie unberufene Helden in Ihren Ländern!

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE). – Senhor Presidente, quando hoje se debate o antissemitismo, nomeadamente, homenageio o português Aristides Sousa Mendes, cônsul em Bordéus, exemplo ímpar de humanismo de dimensão mundial, que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi responsável pelo salvamento de até trinta mil judeus que fugiam às atrocidades do nazismo. Pai de catorze filhos, quando Portugal era um país neutro, desobedeceu às instruções do governo, que então tinha suspendido a autorização de vistos a judeus, continuando a atribuí-los sem distinção de raça ou de religião. Pelo seu ato pagou o preço mais alto. Foi demitido da função de cônsul, despromovido, aposentado e até proibido de exercer a função de advogado por ter salvo da morte milhares de seres humanos. Perdeu tudo e morreu na mais completa pobreza, enterrado até com um fato vestido oferecido por caridade.

Em 1966, o Memorial do Holocausto em Jerusalém, Yad Vashem, prestou-lhe homenagem e atribuiu-lhe o título de Justo entre as Nações. Em Portugal obteve, a título póstumo, mas só recentemente, as mais amplas distinções. Merece, todavia, o reconhecimento mundial e merece, com toda a certeza, como extraordinário e superior ser dotado de verdadeira humanidade e amor ao próximo, a justa evocação neste Parlamento Europeu.

Como democrata cristão e português que sou, honra-me poder fazê-lo.

 
  
MPphoto
 

  Łukasz Kohut (S&D). – Mr President, 75 years after the Holocaust, anti—Semitism, hatred, discrimination and xenophobia are all on the rise in Europe. In my own country, Poland, we have LGBT—free zones, which the Parliament has rightly condemned.

I’m not a Jew and I’m not an LGBT person, but this does not mean that I can stay idle, for hatred and discrimination are evil. They hurt people and they destroy the very fabric of democracy, freedom and solidarity. I also think: what if it were me, if they proclaimed Silesian—free zones, for example? As already mentioned, Marian Turski, a Holocaust survivor, said the Shoah did not suddenly fall from the sky: it took hold step by step, with society accepting small acts of discrimination, then bigger ones, leading to ghettos and extermination camps. We know this history in Europe all too well, and we must never let it repeat. As the European Parliament, we must be firm and fight hard all forms of hatred and discrimination.

 
  
MPphoto
 

  Nicolaus Fest (ID). – Herr Präsident! Eines der Hauptprobleme ist die ungeheure Verlogenheit hier in diesem Hause. Frau Ries redet über einen gefolterten und ermordeten Juden in Frankreich, erwähnt aber nicht mal seinen Namen. Der hieß übrigens Ilan Halimi, und sie erwähnt vor allem nicht, wer der Täter war, nämlich natürlich ein muslimischer Einwanderer. Hier wird bei solchen Diskussionen nicht darüber diskutiert, dass natürlich BDS niemals auf die Liste terroristischer Organisationen kommt, und natürlich auch nicht – wie eben hier schon erwähnt – die Hisbollah. Gleichzeitig setzt sich dieses Parlament dafür ein, dass die Grenzen geöffnet werden, dass wir Resettlement-Programme bekommen und global compact on migration, also dass immer mehr Muslime nach Europa kommen.

Die Berliner Juden sagen, dass ungefähr drei Viertel aller Attacken von Muslimen kommen, und man muss ergänzen: Der Rest kommt wahrscheinlich von Antizionisten und Anhängern von Boycott, Disinvest and Sanctions. Und natürlich finanzieren Sie auch den Antisemitismus in Palästina, nämlich die Al Fatah und die Hamas mit 1,5 Millionen pro Tag, wie Herr Borrell heute sagte. Wenn Sie den Antisemitismus bekämpfen wollen, dann sollten Sie diese Finanzierung erst einmal stoppen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege, ich würde Sie bitten, das Wort „Verlogenheit“ in diesem Raum nicht als Unterstellung gegenüber anderen Kolleginnen und Kollegen zu verwenden.

 
  
MPphoto
 

  Lena Düpont (PPE). – Herr Präsident, verehrte Kollegen! Die erste Debatte in diesem Haus zum Thema Antisemitismus in dieser Wahlperiode hatten wir vor dem Eindruck des tragischen Anschlags von Halle. Die Debatte heute findet vor dem Eindruck des Holocaust-Gedenktages vor zwei Wochen statt. Beide Ereignisse, wenn auch leider nicht nur diese beiden, führen uns vor Augen: Unser Einsatz gegen Antisemitismus ist heute wichtiger denn je. Er kann und er wird kein Ende haben. Antisemitismus, Rassismus, Hasskriminalität steigen weiter an. Unsere Aufmerksamkeit demgegenüber darf nicht sinken, unser Einsatz dagegen darf nicht beendet werden.

Noch nötiger aber als nur Aufmerksamkeit sind unsere Taten, die wir diesem Hass und dieser Spaltung entgegensetzen. Die OSZE hat in ihrem letzten Bericht zu Hasskriminalität herausgestellt, dass viele Taten gar nicht als Hasskriminalität eingestuft werden – auch, weil gleichzeitig viele Opfer die nötigen Informationen dazu nicht abgeben. Sie befürchten schlicht, dass es an ihrer Situation nichts ändert.

Für uns kann das nur eins bedeuten: Wir müssen die Situation der Opfer noch ernster nehmen, wir müssen Hassrede, Drohung, Antisemitismus im Internet online und offline bekämpfen und hier ambitionierter vorangehen. Denn nur alle gemeinsam können dagegen aufstehen.

 
  
MPphoto
 

  Rasa Juknevičienė (PPE). – Mr President, anti-Semitism is a diagnosis of a serious disease in society. However, finding the right treatment requires knowing the causes. They are internal and external. The internal ones are clear. They are like mutating viruses, becoming active in the dirty environment of angry nationalism. We must root them out.

One of the external causes wasn’t mentioned today. It comes from the double-faced Kremlin policy against Europe. On the one hand, they attack some countries for being anti-Semitic and pretend to fight Nazism, but on the other hand, they finance nationalistic parties in the EU. Putin’s suggestion for Permanent Security Council Members to discuss threats of anti-Semitism in the UN is fake, because Russia itself is reviving totalitarian Stalinism based on hatred. The fight against anti-Semitism should be seen in the context of the fight against rehabilitation of all totalitarian regimes.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, vedeme tuto diskuzi, protože vidíme nárůst antisemitismu, rasismu a nenávistných projevů. My nechceme další eskalace, protože víme, že mohou vést k politickému zneužití, tak jako v minulosti vedly k diktaturám. 81 % židovské populace dnes v Evropě uvádí obavy z antisemitismu, ale to se nevyhýbá ani střední a východní Evropě, kde muslimská populace je nízká. Tady dokonce v Polsku uvádí pocit antisemitské nálady 48 % občanů a v Maďarsku 42 % občanů.

Jak se bránit těmto projevům nenávisti, ať už je to rasistická, antisemitská či jen obyčejná lidská nenávist, která je proti lidské důstojnosti? Především je potřeba znalost historie a také vzdělávání a já doporučuji etické vzdělávání, etickou výchovu. Netolerance a netolerovat ve veřejném prostoru tyto projevy. O mnoha nástrojích zde hovořila paní místopředsedkyně Komise.

Potom konkrétní příklad a já bych poprosila, abych ho mohla uvést, protože je to konkrétní příklad statečného projevu proti nenávisti, kdy se náš kardinál Duka jasně vymezil a ohradil proti nenávistnému nápisu na muslimské mešitě v ČR, a toto je třeba ocenit.

 
  
MPphoto
 

  Magdalena Adamowicz (PPE). – Panie Przewodniczący! Dziś już kilka razy wspominano poruszającą mowę Mariana Turskiego, byłego więźnia obozu Auschwitz. Pokazał on, skąd się wzięło Auschwitz, wytłumaczył, że nie spadło ono z nieba. Opisał mechanizmy stopniowego, początkowo niewinnego wykluczania, stygmatyzowania, alienowania, piętnowania, potem agresji, aż po eksterminację tego innego. Przemowa Turskiego jest przerażająco aktualna. Pokazuje, że brak reakcji, przyzwolenie, cicha akceptacja nieuchronnie prowadzą do tragedii. Zawsze. Dlatego odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich. Nie tylko na siejących nienawiść – oni muszą się opamiętać – ale także na nas wszystkich, którzy się temu przyglądamy i biernie akceptujemy.

Musimy powiedzieć „stop”, musimy stanowczo działać. To nasz obowiązek. Milczenie oznacza de facto przyzwolenie, a potem już będzie za późno, jeżeli zaczniemy traktować to jako normalność. Dlatego Turski apelował do wszystkich, niezależnie od wyznania czy światopoglądu: „nie bądźcie obojętni”. To jedenaste przykazanie. Nie bądźmy obojętni my, parlamentarzyści. Nie możemy sobie pozwolić na grzech zaniechania, gdy łamane są prawa mniejszości czy ograniczana jest przestrzeń życia bez nienawiści. Spróbujmy wyobrazić sobie świat bez nienawiści.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (PPE). – Voorzitter, 75 jaar na Auschwitz is jodenhaat in Europa nog springlevend. De Britse organisatie Community Security Trust (CST) houdt al sinds 1984 bij welke incidenten er zijn geweest tegen joden. CST concludeerde onlangs dat er in 2019 1 800 incidenten zijn geweest tegen joden in Engeland, het hoogste cijfer ooit.

Helaas kunnen we talloze dieptepunten noemen als het over jodenhaat gaat. Denk aan de aanslag van een rechts-extremist op de synagoge in Halle op Grote Verzoendag vorig jaar. Maar denk ook aan links: 7 leden van de Labourpartij stapten onlangs op omdat Corbyn onvoldoende optrad tegen jodenhaat in de Labourpartij. Of denk aan Frankrijk, waar de Holocaust-overlevende mevrouw Mireille Knoll op 23 maart 2018 werd vermoord in haar appartement in Parijs. Maar ook in mijn eigen land: begraafplaatsen die onlangs zijn beklad in Dordrecht.

Weg met antisemitisme. Steun onze petitie op stopantisemitism.eu: allemaal ondertekenen, die petitie.

 
  
MPphoto
 

  Balázs Hidvéghi (PPE). – Elnök Úr! Ma egy nagyon fontos témáról van itt szó, amelynek kapcsán teljesen világosan ki kell mondani azt, hogy a második világháborút követően egyetlen lehetséges megközelítésként kizárólag a zéró tolerancia létezhet az antiszemitizmussal szemben. Magyarországon e kérdésben teljes a társadalmi és a politikai egyetértés. A zsidó közösség tagjai biztonságban élnek, gyakorolhatják vallásukat és megélhetik az identitásukat. Ennek biztosítása, amellett, hogy alkotmányos kötelezettség, egyben erkölcsi kötelességünk is.

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon virágzik, és ma reneszánszát éli a zsidó kultúra, a zsidó emberek és családok biztonságban érzik magukat és ápolják az örökségüket. Ezzel szemben Nyugat-Európában nő a zsidó közösségek elleni erőszakos cselekmények és támadások száma. Amellett, hogy minden ilyen támadást határozottan el kell ítélni és vissza kell utasítani, beszélni kell arról is, hogy a radikális muszlim antiszemitizmus európai megjelenése és terjedése hozzájárul az antiszemita támadások számának növekedéséhez. A nyugat-európai zsidóság elleni támadások tehát még egy indokot jelentenek arra, hogy az illegális migráció ellen határozottan fellépjünk.

 
  
MPphoto
 

  Arba Kokalari (PPE). – Herr talman! Vi måste på allvar trycka tillbaka det hat, de hot och den diskriminering och rasism som judar i Europa utsätts för.

Judar i Sverige är alldeles särskilt utsatta. De är faktiskt angripna från flera håll, från både nynazister, vänsterextremister, islamister och dem som helt enkelt har ett stort hat mot staten Israel.

Vem är det då som höjer rösten när unga inte vågar visa sin judiska tro av rädsla för att få hot och diskrimineras i skolan? Vem agerar när synagogan i Malmö eller Göteborg utsätts för hat och attacker? Inte Sveriges regering i alla fall!

Jag vill att EU börjar agera för att skydda judarna i Europa, att vi utbildar fler skolungdomar och att vi satsar på att skapa EU-regler, som gör att vi tillsammans kan stoppa finansiering från extrema trossamfund som sprider antidemokratiska värderingar. Det räcker nu!

 
  
MPphoto
 

  Асим Адемов (PPE). – Г-н Председател, уважаеми колеги, днес в този дебат осъждаме насилието и езика на омразата, основани на расова, етническа, религиозна принадлежност и антисемитската пропаганда. Това е логично, защото такива неща нямат място сред нас.

Но сега е времето всеки един от нас да си зададе един важен въпрос към себе си – след като се обръщаме към нашите избиратели и изискваме от тях да имат цивилизовано отношение към тези проблеми, дали ние с нашето поведение сме добрият пример.

На миналата мини сесия в Брюксел един наш колега от Гърция в пленарната зала, в храма на демокрацията, си позволи да скъса знамето на Република Турция. Питам аз това пример за уважение и добро поведение ли е или е проява на омраза. Имаме ли право ние, евродепутатите, да се отнасяме по този начин с националните символи не само на Турция, но и на която и да е държава?

Затова, колеги, аз мисля, че преди да изискваме от нашите избиратели да не допускат прояви на антисемитизъм, расизъм и омраза, самите ние с нашите действия трябва да дадем личен пример за европейско и цивилизовано поведение.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Dosłownie kilkanaście dni temu obchodziliśmy w Polsce i w Europie rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz. Wydawać by się mogło, że te tragiczne wydarzenia z II wojny światowej pozostaną dla nas wszystkich bolesną lekcją historii, o której każdy będzie pamiętać. Niestety nikt chyba nie może powiedzieć, że dziś, na początku 2020 r. nasz kontynent jest wolny od choroby antysemityzmu, rasizmu i ksenofobii, która doprowadziła do tragicznych wydarzeń zaledwie siedemdziesiąt parę lat temu. W dzisiejszych czasach cieszymy się wspólnym rynkiem czy swobodą podróżowania, lecz nie zapominajmy, że Unia Europejska narodziła się przede wszystkim z potrzeby zachowania pokoju i zapobieżenia nowym konfliktom. Dlatego też ochrona praw podstawowych, a do nich należy idea sprawiedliwych, pokojowych i tolerancyjnych społeczeństw, jest naszym obowiązkiem. Komisja Europejska, Parlament i rządy państw członkowskich muszą wspólnie kontynuować działania na rzecz eliminacji wszelkich objawów rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji w naszych społeczeństwach.

 
  
MPphoto
 

  Milan Brglez (S&D). – Gospod predsednik, antisemitizem, rasizem in sovraštvo so pojmi, ki so se v zgodovini, žal tragični evropski in svetovni, napolnili s pomenom, vendar pa so danes pomembni predvsem zato, da prepoznamo, poimenujemo in obsodimo sodobne oblike tovrstnih pojavov, zato da bi jih lahko preprečevali.

V današnji Evropi je mogoče zmotno prepričanje, da je to odvisno zgolj od avtoritarnih voditeljev, ki vsiljujejo, manipulirajo ljudi. Dejansko pa lahko velik požar povzroči šop vžigalic stereotipov in predsodkov, ki temeljijo na nacionalni osnovi. Tako so se denimo včeraj v Italiji, na območju, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost, pojavili številni neofašistični napisi, za katere pričakujem, da jih bodo italijanske oblasti obsodile in bodo ustrezno reagirale na ta skrajni desni pojav.

Vsekakor ni potrebe oz. ima evropska politika veliko odgovornost, da zatre vsako obliko nestrpnosti.

 
  
MPphoto
 

  Илхан Кючюк (Renew). – Г-н Председател, уважаеми колеги, взимам думата в този дебат, защото проявите на антисемитизъм, расизъм и език на омраза не са грижа на едно или друго малцинство, нито на една или друга общност. Това е общ европейски и световен проблем, който заплашва основните ни ценности.

Но как да се справим с него, когато в самия Европейски съюз той е овластен. Давам за пример моята родина Република България, където крайният националист Валери Симеонов бе избран за заместник-председател на българския парламент и то с подкрепата на политическите сили, членуващи в Европейската народна партия и Партията на европейските социалисти. И това е човек, който блъскаше възрастни жени на границата с Република Турция, дошли да гласуват или просто да видят роднините си. Мотивът му – че са етнически различни.

Колеги, да не бъдем безгласни, никога не е късно злото и нас да ни настигне. Вдигнете глас, бъдете хора с достойнство и зачитайте правата и свободите на всички граждани.

 
  
MPphoto
 

  Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE).(Beginn des Redebeitrags bei ausgeschaltetem Mikro) ... Antisemitismus und Gewalt machen sich in Europa immer mehr breit. Die Debatten in Sitzungen, auf der Straße oder im Alltag werden immer rauer, aggressiver und abwertender. Beleidigungen werden hingenommen und leider juristisch abgesegnet, wie in Deutschland die Debatte um das N—Wort. Dies wird als Freibrief seitens der Rassisten bewertet und ist indirekt Nährboden für entwürdigende Handlung. Rassistische Angriffe nehmen drastisch zu. Menschen anderer Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit, schwarze Menschen, Juden, Sinti und Roma sind oft die Zielscheibe rassistischer Gewalt. Nach dem Anschlag in Halle gegen die jüdische Gemeinschaft im vergangenen Jahr wurde in der gleichen Stadt ein zweiter Anschlag gegen einen Abgeordneten des Bundestages mit afrikanischer Herkunft verübt. Erst letzte Woche bei der Wahl in Thüringen wurden wir Zeugen eines alarmierenden Tabubruchs, bei dem eine Partei der Mitte aus Machtgründen eine Allianz mit einer populistischen Partei einging.

Leider mussten ich und andere afrikanische Menschen vergangenes Wochenende in Ludwigsburg ein Theaterstück mit rassistischen und abwertenden Begriffen wie dem N-Wort ertragen. Die ausdrücklichen Hinweise verschiedener Akteure, das Stück in dieser Form nicht zuzulassen, wurden nicht angenommen. Die UNO hat für 2014–2024 die Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft ausgerufen, denn wir sind immer noch Opfer von Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz. Gerade in Zeiten, wo die schlechte Stimmung an Boden gewinnt und jede Anstandslinie überschritten wird, ist es wichtiger denn je, dass sich jeder von uns für eine politische Kultur der Gleichberechtigung, für Respekt und Solidarität einsetzt und sich klar gegen Rassismus positioniert. Die Menschenwürde gilt für ...

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ID). – Monsieur le Président, l’antisémitisme connaît une recrudescence en Europe. En France, par exemple, le rapport 2019 du ministère de l’Intérieur fait état d’une augmentation de 74 % des faits antisémites en un an. Selon un sondage de janvier 2020, 34 % des juifs vivant en France se sentent menacés.

Il faut lutter contre ce phénomène inquiétant. Mais pour mieux le combattre, il faut d’abord prendre conscience qu’il y a aujourd’hui trois sources à l’antisémitisme. Il y a tout d’abord l’antisémitisme d’extrême droite, qui est le plus ancien, mais qui subsiste. Il y a ensuite, et c’est plus nouveau, l’antisémitisme d’extrême gauche, qui est une dérive haineuse de l’idéologie antisioniste. Il y a enfin un antisémitisme islamiste qui est né dans la plupart des États d’Europe de l’Ouest à la suite d’une immigration incontrôlée.

C’est ce dernier qui me semble aujourd’hui le plus dangereux des trois. On l’a trop longtemps laissé prospérer sans réagir. Il faut aujourd’hui mettre fin à cette honteuse tolérance et le combattre sans faiblesse.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovani predsjedavajući, rast antisemitizma i posljedično povećanje osjećaja nesigurnosti među europskim Židovima veliki je poraz moderne Europe. I dok europski mainstream političari redom pričaju priču o zaštiti ranjivih skupina, u isto to vrijeme veći dio židovske zajednice razmišlja o emigraciji. To je pravi primjer europskog licemjerja i nažalost nije jedini.

Neke su društvene skupine danas postale jednakije od drugih. I dok se nariče nad sudbinom onih koji u puno većoj mjeri ovise o pomoći države, uspješnije zajednice, poput one židovske, u potpunosti su zanemarene. Porast antisemitizma ujedno je i poraz europske integracijske i integracijsko-migracijske politike koja dozvoljava bujanje uvoznog ekstremizma na europskom tlu. Tome se mora stati na kraj dok je još vrijeme.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Pereira (GUE/NGL). – Senhora Presidente, temos um grande património de luta e de solidariedade com todos os que foram ou são vítimas do racismo, da xenofobia ou do fascismo. Rejeitamos quaisquer revisionamentos históricos sobre o terror do nazi—fascismo. Não permitiremos que se instrumentalize o combate ao antissemitismo para criminalizar a ação e a opinião de todos os que condenam as ilegalidades e os crimes do regime de Israel contra o povo palestiniano. Não permitiremos a acusação de antissemitismo a quem se oponha à criminosa política de Israel, enquanto a cooperação económica e os acordos da União Europeia com o Estado israelita prosseguem.

A liberdade e a justiça defendem-se condenando a política de Israel que, com a cumplicidade da administração Trump e da União Europeia, afronta o direito internacional, as resoluções da ONU e os acordos internacionais e desrespeita os direitos humanos.

Não confundimos agressores com agredidos. É o povo palestiniano o agredido por um regime sionista que, na sua ação racista e de extrema-direita, desrespeita a história do seu próprio povo.

 
  
MPphoto
 

  Vlad-Marius Botoş (Renew).(Deputatul se adresează președintelui în germană). Nu voi vorbi despre principiile care stau la baza combaterii antisemitismului, rasismului și a urii. Este foarte clar că avem nevoie de o strategie închegată și de politici aplicate pentru combaterea lor. Doresc să atrag însă atenția asupra faptului că aceste politici trebuie să fie elaborate și aplicate cât mai repede, în toate statele membre ale Uniunii, de la capitalele lor, dar și în localitățile mici, în sate și-n comune. Fără această aplicare generală ne vom trezi că avem multe situații, precum cazul Ditrău de acum două săptămâni din România, unde doi bucătari de origine asiatică au fost nevoiți să accepte poziția de muncitori necalificați, pentru a nu supăra comunitatea locală revoltată de prezența unor muncitori străini în localitate. Instigarea cetățenilor la ură, la discriminare nu a fost pedepsită de autorități, ba mai mult, a fost acceptat ca cei doi bucătari să fie transferați la o muncă sub pregătirea lor, creând astfel un precedent extrem de periculos. Am avut în Europa mai bine de 1500 de ani de ură, de bigotism, de teamă de ceilalți, oricare ar fi ei, o numim Evul Mediu. Cred că trebuie să acționăm rapid și hotărât, pentru a nu ne întoarce acolo, la ororile trecutului.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, I am very grateful for the dedication and support of the European Parliament for this issue.

I say to the House: I would like to react on several comments. Indeed, you quoted here the survey of Fundamental Rights Agency and Eurobarometer, which really show alarming and shocking figures.

When you ask the Jewish citizen in the EU what is his or her main concern, the answer is security. When you ask the European people who are not of Jewish origin, they will say ‘we have concerns about our health, our jobs, our family’. And this is really very alarming that the Jewish people have such an elementary fear and that they plan to leave Europe. Jewish people leaving Europe has never been a good sign, and this is not a Europe we want.

And I think it was Ms Ries, who left already, she asked whether we are doing enough. I regret to say ‘no, we are not doing enough yet’, and we have all of us the obligation to do much more.

The Commission worked hard to deliver or achieve some tangible results in the fight against anti-Semitism. We decided to promote the adoption of the International Holocaust Remembrance Alliance definition of anti-Semitism, which now is used also by the majority of the Member States.

We are openly speaking and addressing the sources of anti-Semitism and it was also mentioned here: it is far-right, far-left, it is Islamist radicalism and also old conspiracy theories. That’s why we urged the Member States, the ministers of home affairs, to adopt the decision to create the strategies on a Member States level. The anti-Semitism strategies, which will bring very concrete plans especially into areas, in the security area and in education.

The strategies are now in the in the process of creation and under the German Presidency, we will look at these strategies and will decide on how to continue further.

We want to see concrete measures accompanied with money. On security, I think it is absolutely intolerable that the Jewish communities have to finance their own security and the protection of Jewish premises, such as schools and synagogues.

We have to do much more on education. It should also be reflected in the national strategies and accompanied by money, and here comes also European money because we have in the values programme a dedicated amount for education in this field.

I was also in Auschwitz two weeks ago, commemorating the 75 years after liberation of the camp and I was listening to authentic testimonies of the survivors. We will not be able to hear these testimonies from authentic people very soon.

We have to find a way how to explain to the younger generation what the Holocaust was, and to change the narrative, because we keep discussing about the results of the Holocaust, the horrifying statistical figures. But we have to start speaking seriously about the sources of the Holocaust. How it started, because this is exactly what Marian Turski spoke about in Auschwitz-Birkenau, at that commemoration event.

He didn’t speak about the past, he spoke about the present. How it can happen again. That it will be innocent at the beginning, slow and it will be driven by our passivity and our being indifferent. He warned very strongly against being indifferent.

The last comment on your contributions on online hate speech. We have an agreement with the big players in the tech industry to remove hate speech, but it cannot be enough. There must be a ‘crime and punishment’ principle also online. That’s why I urged very strongly the law enforcement authorities in all the Member States to go after these cases and to show that it is not possible just to rely on the fact that, or the impression that, online has no law.

We have to do much more. Law enforcement authorities have started to be more active. But what they keep telling me is that in Europe, in the 21st century, crime has no boarders, the digital area has no more borders and that law enforcement authorities are trapped by the national borders. And they cannot reach for the evidence of crime in another Member State.

That’s why I wanted to ask you to look at again at the regulation on evidence which the Commission developed because if this is adopted, it will help a lot to go after crime wherever it happens in the EU.

 
  
MPphoto
 

  Nikolina Brnjac, President-in-Office of the Council. – Mr President, let me assure you once again that the Presidency and the Council as a whole rejects any form of anti-Semitism, racism and hatred. We have a legal framework in place which needs to be effectively implemented in practice, but we also need to support it with targeted measures to prevent and tackle intolerance, such as education, public debate and counter narratives.

The Council will continue to follow the matter closely, and I can assure you that we pay particular attention to the views expressed here today during this debate.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Ich möchte mich bei Ihnen allen für die Art und Weise, wie diese Debatte geführt wurde, und bei jeder und jedem Einzelnen für die Wortmeldungen recht herzlich bedanken.

Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Kruk (ECR), na piśmie. – Kiedy mówimy o „antysemityzmie”, „rasizmie” czy „nienawiści”, to warto zauważyć, że dziś coraz częściej spotykamy się także z antypolonizmem, również tu w Parlamencie. Widać antypolonizm w próbach zniekształcania historii II wojny światowej, w szczególności kiedy mowa o „polskich obozach śmierci”, których nigdy nie było. Widać antypolonizm w oskarżeniach Polski o antysemityzm. Tymczasem Centrum Szymona Wiesenthala opublikowało listę najbardziej antysemickich wydarzeń 2019 roku. Najwięcej było ich w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Szwecji, Danii, Stanach Zjednoczonych. W Polsce żadnych. Przed II wojną światową najliczniejsza populacja Żydów na świecie mieszkała właśnie na terenie Polski. Mieszkali na naszych ziemiach ponad 800 lat. I dziś wobec rosnącej fali antysemityzmu w Europie znów stają się bezpieczną przystanią. Polska przez stulecia stanowiła schronienie również dla innych mniejszości etnicznych i religijnych – prześladowanych w pozostałych częściach Europy.

Podczas II wojny światowej to poczynania takich polskich bohaterów jak rotmistrza Witolda Pileckiego miały na celu zwrócenie uwagi świata zachodniego na największą zbrodnię w historii świata – Holokaust. Ale świat milczał. Dziś wobec zła nie możemy milczeć. Ale pamiętajmy też, że ideologia hitlerowska odrzuciła wartości, na których opierała się europejska cywilizacja, w tym wartości chrześcijańskie. Bez tych wartości niemiecka demokracja przerodziła się w zbrodniczy totalitaryzm.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (PPE), γραπτώς. – Tα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των κρουσμάτων αντισημιτικής βίας στα κράτη μέλη της ΕΕ έχει, δυστυχώς, αυξηθεί σημαντικά. Ενέργειες όπως η πρόσφατη επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή στην πόλη Χάλε της Γερμανίας, η βεβήλωση εβραϊκών μνημείων και νεκροταφείων και η επίθεση στο εβραϊκό μουσείο των Βρυξελλών δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρατηρείται αύξηση της βίας κατά των Εβραίων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ακριβώς και μόνον επειδή είναι Εβραίοι. Η ρητορική του μίσους και κάθε μορφή βίας εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στην Ευρώπη δεν συνάδουν με τις αρχές μας και δεν έχουν θέση σε μια Ευρώπη αξιών και δημοκρατίας. Τέτοιου είδους περιστατικά προκαλούν μόνο φόβο και μας θυμίζουν εφιαλτικές εποχές του παρελθόντος, που προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής μίσους και μισαλλοδοξίας μπορεί να διαδραματίσουν οι τοπικές κοινωνίες, η κοινωνία των πολιτών αλλά και η εκπαίδευση. Το σχολείο αποτελεί μοναδικό περιβάλλον για τη μετάδοση των αρχών της ανοχής και του σεβασμού, αφού μπορεί να απευθυνθεί σε όλα τα παιδιά, ήδη από μικρή ηλικία. Πρέπει να δράσουμε ενωμένοι και με αποφασιστικότητα για να καταπολεμήσουμε αυτήν τη μάστιγα· είναι χρέος όλων μας.

 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου