Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 11. veebruar 2020 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Kavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga (arutelu)
 3.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 4.ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine - ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (resolutsioon) - ELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping - ELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping (resolutsioon) (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Presidentuuri teatis
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruanne (arutelu)
 9.Nõukogu otsuse 2017/2074 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas) rikkumine – piirangute alla kuuluva isiku ebaseaduslik sisenemine ELi liikmesriigi territooriumile (arutelu)
 10.USA kava Lähis-Ida jaoks ja ELi vastus kooskõlas rahvusvahelise õigusega (arutelu)
 11.Süüria praegune julgeolekuolukord (arutelu)
 12.Uus kõikehõlmav ELi-Aafrika strateegia (arutelu)
 13.Antisemitismi vastane võitlus kogu Euroopas (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Pidev oht õigusriigile Poolas (arutelu)
 16.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 17.Lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus ELis (arutelu)
 18.Istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (858 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (858 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4172 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika