Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 11 februari 2020 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (debatt)
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 4.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam - Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) - Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam - Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution) (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Meddelande från talmannen
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Europeiska centralbanken – årsrapport 2018 (debatt)
 9.Överträdelse av rådets beslut 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela – olaglig inresa på en EU-medlemsstats territorium av en person som är uppförd på förteckningen över sanktioner (debatt)
 10.USA:s plan för Mellanöstern: EU:s svar i linje med internationell rätt (debatt)
 11.Den aktuella säkerhetssituationen i Syrien (debatt)
 12.Den nya heltäckande EU-strategin för Afrika (debatt)
 13.Bekämpning av antisemitism, rasism och hat i Europa (debatt)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 15.Det ständiga hotet mot rättsstatsprincipen i Polen (debatt)
 16.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 17.Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU (debatt)
 18.Justering av protokollet från detta sammanträde: se protokollet
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (858 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (858 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4172 kb)
Senaste uppdatering: 15 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy