Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 12. februar 2020 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.De interparlamentariske delegationers sammensætning: se protokollen
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2): se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 20. februar 2020 om den flerårige finansielle ramme (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Meddelelse fra formanden
 11.Afstemningstid
  11.1.Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) (afstemning)
  11.2.Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) (afstemning)
  11.3.Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) (afstemning)
  11.4.Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) (afstemning)
  11.5.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111: EU-listen over projekter af fælles interesse (B9-0091/2020) (afstemning)
  11.6.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Bly og dets forbindelser (B9-0089/2020) (afstemning)
  11.7.En EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden (B9-0090/2020, B9-0092/2020) (afstemning)
  11.8.Automatiserede beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser (B9-0094/2020) (afstemning)
  11.9.Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (B9-0098/2020) (afstemning)
  11.10.Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) (afstemning)
  11.11.Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU (B9-0088/2020) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois)
  12.2.Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois)
  12.3.Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois)
  12.4.Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois)
  12.5.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111: EU-listen over projekter af fælles interesse (B9-0091/2020)
  12.6.En EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden (B9-0090/2020, B9-0092/2020)
  12.7.Automatiserede beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser (B9-0094/2020)
  12.8.Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (B9-0098/2020)
  12.9.Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides)
  12.10.Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU (B9-0088/2020)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Et socialt Europa i en digital verden (debat om et aktuelt spørgsmål)
 17.Strategi for ligestilling mellem kønnene (forhandling)
 18.EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 20.Systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO) (forhandling)
 21.Status i EU's indsats mod pengehvidvaskning i lyset af Luanda Leaks (forhandling)
 22.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 23.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 24.Den humanitære situation for flygtninge ved EU's eksterne grænser (forhandling)
 25.Et bedre internet for børn (forhandling)
 26.Coronavirus: sikring af grundlæggende rettigheder og en koordineret EU-indsats (forhandling)
 27.Godkendelse af protokollen for dette møde: se protokollen
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1114 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (1114 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5148 kb)
Seneste opdatering: 16. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik