Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ονομαστική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 10.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) (ψηφοφορία)
  11.2.Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) (ψηφοφορία)
  11.3.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) (ψηφοφορία)
  11.4.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) (ψηφοφορία)
  11.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού: Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος (B9-0091/2020) (ψηφοφορία)
  11.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: O μόλυβδος και οι ενώσεις του (B9-0089/2020) (ψηφοφορία)
  11.7.Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (B9-0090/2020, B9-0092/2020) (ψηφοφορία)
  11.8.Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (B9-0094/2020) (ψηφοφορία)
  11.9.Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (B9-0098/2020) (ψηφοφορία)
  11.10.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) (ψηφοφορία)
  11.11.Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ (B9-0088/2020) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois)
  12.2.Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois)
  12.3.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois)
  12.4.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois)
  12.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού: Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος (B9-0091/2020)
  12.6.Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (B9-0090/2020, B9-0092/2020)
  12.7.Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (B9-0094/2020)
  12.8.Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (B9-0098/2020)
  12.9.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides)
  12.10.Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ (B9-0088/2020)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μια κοινωνική Ευρώπη σε έναν ψηφιακό κόσμο (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 17.Στρατηγική για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)
 18.Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) (συζήτηση)
 21.Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, υπό το φως των Luanda Leaks (συζήτηση)
 22.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (συζήτηση)
 25.Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (συζήτηση)
 26.Κορονοϊός: διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση (συζήτηση)
 27.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1114 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1114 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5148 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου