Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2020. gada 12. februāris - StrasbūraPagaidu redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 3.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 6.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 7.Gatavošanās Eiropadomes 2020. gada 20. februāra ārkārtas sanāksmei par daudzgadu finanšu shēmu (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Priekšsēdētāja paziņojums
 11.Balsošanas laiks
  11.1.ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) (balsošana)
  11.2.ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) (balsošana)
  11.3.ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) (balsošana)
  11.4.ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) (balsošana)
  11.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts (B9-0091/2020) (balsošana)
  11.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: svins un tā savienojumi (B9-0089/2020) (balsošana)
  11.7.ES stratēģija sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē (B9-0090/2020, B9-0092/2020) (balsošana)
  11.8.Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (B9-0094/2020) (balsošana)
  11.9.Ierosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju (B9-0098/2020) (balsošana)
  11.10.Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) (balsošana)
  11.11.Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā (B9-0088/2020) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois)
  12.2.ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois)
  12.3.ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois)
  12.4.ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois)
  12.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts (B9-0091/2020)
  12.6.ES stratēģija sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē (B9-0090/2020, B9-0092/2020)
  12.7.Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (B9-0094/2020)
  12.8.Ierosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju (B9-0098/2020)
  12.9.Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats (A9-0016/2020 - Costas Mavrides)
  12.10.Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā (B9-0088/2020)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Sociāla Eiropa digitālā pasaulē (debates par aktuāliem jautājumiem)
 17.Dzimumu līdztiesības stratēģija (debates)
 18.ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 20.Sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO) (debates)
 21.Stāvoklis ES cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ņemot vērā "Luanda Leaks" (debates)
 22.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 23.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 24.Bēgļu humanitārais stāvoklis pie ES ārējām robežām (debates)
 25.Bērniem piemērotāks internets (debates)
 26.Koronavīruss: pamattiesību nodrošināšana un koordinēta Eiropas reakcija (debates)
 27.Šīs sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debates
Pagaidu redakcija (1114 kb)
05/03/2020 14:32
 
Debates
Pagaidu redakcija (5148 kb)
05/03/2020 14:32
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika