Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 12 februari 2020 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Nominale samenstelling van de interparlementaire delegaties: zie notulen
 3.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.Voorbereiding van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 20 februari 2020 over het meerjarig financieel kader (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Mededeling van de Voorzitter
 11.Stemmingen
  11.1.Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) (stemming)
  11.2.Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) (stemming)
  11.3.Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) (stemming)
  11.4.Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) (stemming)
  11.5.Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) (stemming)
  11.6.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020) (stemming)
  11.7.Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (B9-0090/2020, B9-0092/2020) (stemming)
  11.8.Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (B9-0094/2020) (stemming)
  11.9.Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (B9-0098/2020) (stemming)
  11.10.Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) (stemming)
  11.11.De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU (B9-0088/2020) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois)
  12.2.Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois)
  12.3.Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois)
  12.4.Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois)
  12.5.Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020)
  12.6.Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (B9-0090/2020, B9-0092/2020)
  12.7.Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (B9-0094/2020)
  12.8.Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (B9-0098/2020)
  12.9.Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides)
  12.10.De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU (B9-0088/2020)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Een sociaal Europa in een digitale wereld (actualiteitendebat)
 17.Strategie voor gendergelijkheid (debat)
 18.EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (debat)
 19.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 20.FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) (debat)
 21.De stand van de EU-strijd tegen het witwassen van geld, in het licht van de Luanda Leaks (debat)
 22.Samenstelling fracties: zie notulen
 23.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 24.Humanitaire situatie van vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU (debat)
 25.Beter internet voor kinderen (debat)
 26.Coronavirus: de grondrechten en een gecoördineerde Europese respons waarborgen (debat)
 27.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering: zie notulen
 28.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 29.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1114 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (1114 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5148 kb)
Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid