Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 12 februari 2020 - StrasbourgPreliminär utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De interparlamentariska delegationernas sammansättning: se protokollet
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte den 20 februari 2020 om den fleråriga budgetramen (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Meddelande från talmannen
 11.Omröstning
  11.1.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) (omröstning)
  11.2.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) (omröstning)
  11.3.Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) (omröstning)
  11.4.Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) (omröstning)
  11.5.Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (B9-0091/2020) (omröstning)
  11.6.Invändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar (B9-0089/2020) (omröstning)
  11.7.En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen (B9-0090/2020, B9-0092/2020) (omröstning)
  11.8.Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster (B9-0094/2020) (omröstning)
  11.9.Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (B9-0098/2020) (omröstning)
  11.10.Europeiska centralbanken – årsrapport 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) (omröstning)
  11.11.Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU (B9-0088/2020) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois)
  12.2.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois)
  12.3.Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois)
  12.4.Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois)
  12.5.Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (B9-0091/2020)
  12.6.En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen (B9-0090/2020, B9-0092/2020)
  12.7.Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster (B9-0094/2020)
  12.8.Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (B9-0098/2020)
  12.9.Europeiska centralbanken – årsrapport 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides)
  12.10.Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU (B9-0088/2020)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Ett socialt Europa i en digital värld (debatt om en aktuell fråga)
 17.Strategi för jämställdhet (debatt)
 18.EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) (debatt)
 21.Läget i EU:s kamp mot penningtvätt i ljuset av Luanda Leaks (debatt)
 22.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 24.Den humanitära situationen för flyktingar vid EU:s yttre gränser (debatt)
 25.Bättre internet för barn (debatt)
 26.Coronavirus: säkerställande av grundläggande rättigheter och en samordnad EU-insats (debatt)
 27.Justering av protokollet från detta sammanträde: se protokollet
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Preliminär utgåva (1114 kb)
05/03/2020 14:32
 
Debatter
Preliminär utgåva (5148 kb)
05/03/2020 14:32
Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy