Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 3.Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Република Гвинея, и по-специално насилието спрямо протестиращите
  4.2.Детски труд в мини в Мадагаскар
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Време за гласуване
  7.1.Република Гвинея, и по-специално насилието спрямо протестиращите (RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020) (гласуване)
  7.2.Детски труд в мини в Мадагаскар (B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020) (гласуване)
  7.3.Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) (гласуване)
  7.4.Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola)
  8.2.Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Пътна безопасност (разискване)
 13.Петиции: вж. протокола
 14.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива: вж. протокола
 15.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността): вж. протокола
 17.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността): вж. протокола
 18.Процедура на одобрение (член 105 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Внасяне на документи: вж. протокола
 20.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 21.График на следващите заседания: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
 23.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (439 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (439 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2317 kb)
Последно осъвременяване: 2 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност