Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» - ο καίριος ρόλος των γεωργών στις αγροτικές περιοχές (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Δημοκρατία της Γουινέας, και ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών
  4.2.Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Δημοκρατία της Γουινέας, και ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών (RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020) (ψηφοφορία)
  7.2.Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης (B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020) (ψηφοφορία)
  7.3.Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) (ψηφοφορία)
  7.4.Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (B9-0093/2020, B9-0095/2020) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola)
  8.2.Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (B9-0093/2020, B9-0095/2020)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Οδική ασφάλεια (συζήτηση)
 13.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Απόφαση για την εφαρμογή της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 23.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (439 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (439 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2317 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου