Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 13. veebruar 2020 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 3.Strateegia „Talust toidulauani“ – põllumajandustootjate ja maapiirkondade oluline roll (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Guinea Vabariik, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald
  4.2.Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Hääletused
  7.1.Guinea Vabariik, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald (RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020) (hääletus)
  7.2.Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes (B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020) (hääletus)
  7.3.Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) (hääletus)
  7.4.ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (B9-0093/2020, B9-0095/2020) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola)
  8.2.ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks (B9-0093/2020, B9-0095/2020)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Liiklusohutus (arutelu)
 13.Petitsioonid (vt protokoll)
 14.Otsus algatusraportite koostamiseks (vt protokoll)
 15.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57) (vt protokoll)
 16.Otsus kasutada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58) (vt protokoll)
 17.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56) (vt protokoll)
 18.Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105) (vt protokoll)
 19.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 20.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
 23.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (439 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (439 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2317 kb)
Viimane päevakajastamine: 2. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika