Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 13. februára 2020 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 3.Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Guinejská republika, najmä násilie voči demonštrantom
  4.2.Detská práca v baniach na Madagaskare
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Hlasovanie
  7.1.Guinejská republika, najmä násilie voči demonštrantom (RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020) (hlasovanie)
  7.2.Detská práca v baniach na Madagaskare (B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020) (hlasovanie)
  7.3.Systém FADO (falošné a pravé doklady online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) (hlasovanie)
  7.4.Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (B9-0093/2020, B9-0095/2020) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Systém FADO (falošné a pravé doklady online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola)
  8.2.Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (B9-0093/2020, B9-0095/2020)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Bezpečnosť cestnej premávky (rozprava)
 13.Petície: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ: pozri zápisnicu
 15.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Rozhodnutie uplatniť postup spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 17.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 18.Postup súhlasu (článok 105 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 19.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 20.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
 23.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (439 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (439 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2317 kb)
Posledná úprava: 2. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia