Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 13 februari 2020 - StrasbourgPreliminär utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 3.Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter
  4.2.Barnarbete i gruvorna i Madagaskar
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Republiken Guinea, särskilt våldet mot demonstranter (RC-B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, B9-0111/2020, B9-0113/2020) (omröstning)
  7.2.Barnarbete i gruvorna i Madagaskar (B9-0101/2020, RC-B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020) (omröstning)
  7.3.Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) (omröstning)
  7.4.EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (B9-0093/2020, B9-0095/2020) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola)
  8.2.EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (B9-0093/2020, B9-0095/2020)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Trafiksäkerhet (debatt)
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 15.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Beslut om tillämpning av gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen): se protokollet
 17.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Godkännandeförfarandet (artikel 105 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Inkomna dokument: se protokollet
 20.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
 23.Avbrytande av sessionen
Debatter
Preliminär utgåva (439 kb)
07/04/2020 10:13
 
Debatter
Preliminär utgåva (2320 kb)
07/04/2020 10:13
Senaste uppdatering: 7 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy