Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 4k
Måndagen den 9 mars 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

6. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Senaste uppdatering: 6 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy