Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 9 март 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 6.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протокола
 9.Ред на работа
 10.Одобрение на протокола от настоящото заседание: вж. протокола
 11.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 12.Закриване на заседанието
 13.Закриване на годишната сесия
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (49 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (49 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (783 kb)
Последно осъвременяване: 6 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност