Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Λήξη της συνεδρίασης
 13.Λήξη της ετήσιας συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (49 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (49 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (783 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου