Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 10 mars 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Coronavirusutbrottet – det aktuella läget och en samordnad EU-reaktion på de hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 7.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 8.Slutsatser från det extra mötet i Europeiska rådet den 20 februari 2020 om den fleråriga budgetramen (debatt)
 9.Datum för sammanträdesperioderna: se protokollet
 10.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 12.Migrationssituationen vid den grekisk-turkiska gränsen och EU:s gemensamma reaktion (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Ändring av titlar på initiativbetänkanden: se protokollet
 17.Framställningar: se protokollet
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (582 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3095 kb)
Senaste uppdatering: 4 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy