Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 5k
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

28. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Der Präsident. – Wir kommen zur Bekanntgabe der Ergebnisse der dritten Abstimmungsrunde. Die Ergebnisse der Abstimmung über den dritten Teil der Änderungsanträge zu dem gemeinsamen Entschließungsantrag zu abgestimmten Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID 19-Pandemie und ihrer Folgen lauten wie folgt:

Änderungsantrag 42: abgelehnt.

Änderungsantrag 11: angenommen.

Änderungsantrag 21: abgelehnt.

Änderungsantrag 69: abgelehnt.

Änderungsantrag 70: abgelehnt.

Änderungsantrag 47: angenommen.

Änderungsantrag 4: angenommen.

Änderungsantrag 71: abgelehnt.

Änderungsantrag 12: abgelehnt.

Änderungsantrag 5: angenommen.

Änderungsantrag 26: angenommen.

Änderungsantrag 72: abgelehnt.

Änderungsantrag 27: angenommen.

Änderungsantrag 6: angenommen.

Änderungsantrag 73: abgelehnt.

Änderungsantrag 23: angenommen.

Änderungsantrag 74: angenommen.

Änderungsantrag 75: abgelehnt.

Änderungsantrag 79: abgelehnt.

Änderungsantrag 7, 14 und 28 identisch: angenommen.

Änderungsantrag 20: angenommen.

Absatz 36 Originaltext, in drei Teilen:

erster Teil: angenommen,

zweiter Teil: angenommen,

dritter Teil: angenommen.

Absatz 37 Originaltext, in zwei Teilen:

erster Teil: angenommen,

zweiter Teil: ebenfalls angenommen.

Änderungsantrag 50: angenommen.

Änderungsantrag 16: angenommen.

Änderungsantrag 51: abgelehnt.

Änderungsantrag 52: ebenfalls abgelehnt.

Die Ergebnisse der Abstimmung über den vierten Teil der Änderungsanträge zu dem gemeinsamen Entschließungsantrag zu abgestimmten Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID 19-Pandemie und ihrer Folgen werden morgen, Freitag, den 17. April, um 9.00 Uhr bekannt gegeben.

Die nächste Sitzung findet morgen um 9.00 Uhr statt. Die Tagesordnung wurde veröffentlicht und ist auf der Website des Europäischen Parlaments verfügbar.

 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου