Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 16 април 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Декларация на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.График на месечните сесии
 6.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 9.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива: вж. протокола
 10.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Ред на работа
 15.Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея (разискване)
 16.Първо гласуване
 17.Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея (продължение на разискването)
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 20.Второ гласуване
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Обявяване на резултатите от гласуването
 23.Трето гласуване
 24.Възобновяване на заседанието
 25.Обявяване на резултатите от гласуването
 26.Четвърто гласуване
 27.Възобновяване на заседанието
 28.Обявяване на резултатите от гласуването
 29.Обяснения на вот: вж. протокола
 30.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 31.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 32.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (462 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (462 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2695 kb)
Последно осъвременяване: 20 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност