Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 6.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 9.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Απόφαση για την εφαρμογή της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συζήτηση)
 16.Πρώτη ψηφοφορία
 17.Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Δεύτερη ψηφοφορία
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 23.Tρίτη ψηφοφορία
 24.Επανάληψη της συνεδρίασης
 25.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 26.Τέταρτη ψηφοφορία
 27.Επανάληψη της συνεδρίασης
 28.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 29.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 30.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 32.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (462 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (462 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2695 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου