Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 16. huhtikuuta 2020 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Istuntokalenteri
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirja
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 9.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä: ks. pöytäkirja
 10.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Päätös valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys
 15.EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (keskustelu)
 16.Ensimmäinen äänestys
 17.EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (jatkoa keskustelulle)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Äänestystulosten ilmoittaminen : ks. pöytäkirja
 20.Toinen äänestys
 21.Istunnon jatkaminen
 22.Äänestystulosten ilmoittaminen
 23.Kolmas äänestys
 24.Istunnon jatkaminen
 25.Äänestystulosten ilmoittaminen
 26.Neljäs äänestys
 27.Istunnon jatkaminen
 28.Äänestystulosten ilmoittaminen
 29.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 30.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 31.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 32.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (462 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (462 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2695 kb)
Päivitetty viimeksi: 20. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö