Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 16 kwietnia 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 5.Harmonogram okresów sesyjnych
 6.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 9.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy: Patrz protokól
 10.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Decyzja o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu): Patrz protokól
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Porządek obrad
 15.Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (debata)
 16.Pierwsza część głosowania
 17.Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debat)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 20.Druga część głosowania
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Ogłoszenie wyników głosowania
 23.Trzecia część głosowania
 24.Wznowienie posiedzenia
 25.Ogłoszenie wyników głosowania
 26.Czwarta część głosowania
 27.Wznowienie posiedzenia
 28.Ogłoszenie wyników głosowania
 29.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: patrz protokół
 30.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 32.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (462 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (462 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2695 kb)
Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności