Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 16 april 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Datum för sammanträdesperioderna
 6.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 9.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 10.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Beslut om tillämpning av gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (debatt)
 16.Första omröstningen
 17.En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 20.Andra omröstningen
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 23.Tredje omröstning
 24.Återupptagande av sammanträdet
 25.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 26.Fjärde omröstningen
 27.Återupptagande av sammanträdet
 28.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 29.Röstförklaringar: se protokollet
 30.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 32.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (462 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (462 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2695 kb)
Senaste uppdatering: 20 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy