Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Fredagen den 17 april 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 3.Första omröstningen
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna
 6.Andra omröstningen
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 9.Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna: se protokollet
 10.Undertecknande av antagna rättsakter
 11.Röstförklaringar: se protokollet
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Ändrade titlar på initiativbetänkanden: se protokollet
 15.Tillbakadragande av initiativbetänkanden: se protokollet
 16.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (69 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (69 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (899 kb)
Senaste uppdatering: 21 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy