Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba (atrinkta)
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2020 m. gegužės 13 d. - Briuselis Atnaujinta informacija

2020 m. balandžio 23 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados - Nauja daugiametė finansinė programa, nuosavi ištekliai ir gaivinimo planas (diskusijos)
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – COVID 19 krizė didžiausią poveikį turi pažeidžiamoms grupėms, todėl didėja nelygybė, skurdas, nedarbas ir socialiniai skirtumai, taip pat kyla pavojus socialiniams ir užimtumo standartams Europoje. Tam turime parengti tinkamą atsaką ir priemones. Ši krizė parodė, jog būtina persvarstyti daugiametę finansinę perspektyvą ir ją pritaikyti iškilusiems iššūkiams. Mums reikalinga plataus užmojo DFP, atitinkanti ES piliečių lūkesčius, kurioje numatytiems politiniams ES įsipareigojimams ir užmojams būtų skirtas reikiamas finansavimas, kuris turėtų stiprų socialinį aspektą ir būtų suderintas su Europos socialinių teisių ramsčio tikslais, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais (JT DVT) ir lyčių lygybės tikslu, siekiant užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimas sustiprintų teritorinę sanglaudą ir konkurencingumą ir kad būtų atsižvelgiama į socialinę ir ekonominę nelygybę ir labiausiai nuo krizės nukentėjusių asmenų, pvz., moterų, mažumų ir asmenų, esančių ties skurdo riba arba žemiau jos, poreikius.DFP privalo sutelkti lėšas tvariai socialinei politikai, kurios tikslas būtų mažinti skurdą ir socialinę atskirtį , ypač kalbant apie vaikų skurdą ir jo mažinimui skirtą Europinę vaiko garantiją bei kitas priemones.

 
Atnaujinta: 2020 m. liepos 3 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika